Lausunto verohallinnolle verotusohjeiden täsmennyksistä

Uutiset 8.6.2011

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Helsinki 8.6.2011

LAUSUNTO

Lauri Savander
Verohallinto

Lausunto kahdesta verohallinnossa laaditusta dokumentista koskien ohjeistuksia järjestöjen ja säätiöiden verotuskysymyksiin

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää mahdollisuudesta kommentoida kahta verohallinnossa laadittua dokumenttia, jotka täydentävät yhdistysten ja säätiöiden verotusohjeistusta. Allianssin kanta verolinjauksissa on ollut johdonmukainen: yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta tulee kehittää ja selkeyttää vahvistamaan järjestöjen toimintaedellytyksiä.

Ensimmäisessä dokumentissa on tyypillisiä esimerkkitilanteita yhdistysten ja säätiöiden verotuskysymyksistä ja toinen dokumentti täydentää Verohallinnon verkkosivujen ”Usein kysyttyjä kysymyksiä yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta” -palstaa.

Allianssi katsoo, että dokumentit pääsääntöisesti selkeyttävät yhdistysten ja säätiöiden verotusohjeistusta. Järjestöt ovat kiittäneet tehtyjä esimerkkimalleja, jotka selkeyttävät tulkintoja asioissa. Poikkeuksen tekee UKK-täydennyksiä, kohta 14 ja Esimerkkitilanteita yhdistysten ja säätiöiden verotuksesta, kohta Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnan tulo, joihin toivottaisiin vielä tarkempaa tulkintaa ja kirjausta.

UKK kohdassa 14 todetaan, että kulutustavaroiden myynti on lähtökohtaisesti aina yleishyödyllisen yhteisön veronalaisena elinkeinotoimintana. Esimerkkitilanteissa todetaan, että yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnan tulona pidetään pääsääntöisesti ansiotarkoituksessa tapahtuvaa, laajaa ja jatkuvaa, rajoittamattomaan asiakaskuntaan suuntautuvaa itsenäistä toimintaa, johon sisältyy yrittäjäriski ja jota harjoitetaan kilpailuolosuhteissa. Elinkeinotoimintaa harjoitettaessa myytävät tavarat tai palvelut ovat yleensä tavanomaisia kulutushyödykkeitä ja myynti tapahtuu käypään markkinahintaan.

Järjestökenttä haluaisi selkeitä vastauksia esimerkiksi siihen, miten verokäytäntö suhtautuu järjestön omalla logolla varustettuihin tukituotteisiin? Ne ovat usein ”kulutustavaroita” – lippalakkeja, paitoja jne., joiden myynnissä voidaan katsoa toteutuvan yllä luetellut ”elinkeinotoiminnan” tunnusmerkit.

Lisäksi Allianssi yhtyy Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE:n kantaan, jonka mukaan verohallinnolta toivotaan selkeämpää ohjeistusta järjestöjen lakiin perustumattoman koulutuksen verotuksesta.

Järjestöt kohdentavat oman toimintansa, myös koulutukset, pääsääntöisesti jäsentahoilleen ja näin ollen se on jäsenpalvelua ja jäsenistön osaamisen kehittämistä. Näin ollen järjestöjen koulutus ei ole lähtökohtaisesti rinnastettavissa muiden tahojen tuottamaan koulutukseen, eikä sen erilainen verokohtelu riko eri tahojen neutraalia kohtelua. Järjestöjen antama koulutus on vain hyvin harvoin verrattavissa elinkeinotoimintaan.

Vakuudeksi, 
8.6.2011, Helsingissä

 

Jukka Tahvanainen
pääsihteeri
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (www.alli.fi)

Allianssi on suomalaisten nuorisojärjestöjen etu- ja palvelujärjestö. Allianssilla on 117 jäsenjärjestöä.


Avainsanat: