Leijonia ja lampaita – miltä näyttää hallitusohjelma nuorisoalan tavoitteiden valossa?

Uutiset 4.6.2019

Viime viikolla hyväksyttiin Allianssin historian ensimmäinen tavoiteohjelma. Tällä viikolla puolestaan julkaistiin uusi hallitusohjelma. Miltä näyttävät hallituksen suunnitelmat seuraavaksi neljäksi vuodeksi nuorisoalan tavoitteisiin peilaten? Jaoimme Allianssissa hallitusohjelman kirjauksille leijonia ja lampaita.

Allianssin tavoiteohjelmaan voi tutustua kokonaisuudessaan täältä.

Nuorten kannalta tärkeimmät 18 huomiota hallitusohjelmasta löytyvät tästä, ja kokonaisuudessaan hallitusohjelman voi lukea täältä.

LEIJONAT

? Hallitusohjelman mukaan toinen aste muuttuu maksuttomaksi. Tämä tarkoittaa paitsi lisää tasa-arvoa, myös parempia mahdollisuuksia nuorten työllistymiseksi. Nykypäivän työelämässä vähintään toisen asteen koulutus on käytännössä välttämättömyys. Toisen asteen aito maksuttomuus takaa kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua koulutukseen.

? Ilmastokysymyksiin suhtaudutaan hallitusohjelmassa asiaankuuluvalla vakavuudella. Ympäristö on yksi Allianssin tavoiteohjelman seitsemästä teemasta, ja sen tavoitteet, esimerkiksi maapallon lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen, löytyvät hyvin myös hallitusohjelmasta.

? Demokratian vankka tulevaisuus halutaan varmistaa uudella, hallinnonalat ylittävällä demokratiaohjelmalla, jonka keskiössä ovat lapset ja nuoret. Lisäksi nuorten kuulemisvelvoitetta vahvistetaan ja  kansalaisaloitteen ikäraja lasketaan 15 ikävuoteen. Tämä on loistava uutinen nuorille, ja lisää aidosti nuorten osallisuutta yhteiskunnassa.

? Hallitusohjelmassa taataan yksi mielekäs harrastus kaikille nuorille koulupäivän yhteydessä eli käyttöön otetaan niin sanottu Islannin malli. Harrastaminen on tehokas keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä, ja siksi se on myös tärkeä osa Allianssin tavoiteohjelmaa.

? Hallitus laatii maailman ensimmäisen Nuoret, rauha ja turvallisuus toimeenpano-ohjelman. Tämä on tärkeä tunnustus nuorten tekemälle rauhantyölle ja edistää heidän osallisuuttaan rauhanteemoissa. Idea YK:n turvaneuvoston päätöslauselmalle sai alunperin alkunsa suomalaisilta nuorisojärjestöiltä.

? Hallitusohjelmassa luvataan kompensoida viime hallituskaudella uudistetun arpajaislain aiheuttamat heikennykset nuorisoalan rahoitukseen. Nuorisoalan toimintaedellytyksien turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää nyt ja tulevaisuudessa.

LAMPAAT

 ? Nuorille räätälöityjen päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantaminen mainitaan hallitusohjelmassa, mutta esimerkiksi Allianssin tavoiteohjelmaan kirjattua Terapiatakuuta ei sieltä löydy.

 ? Äänestysikärajan ja vaaleissa ehdolle asettumisen ikärajan laskua ei ole hallitusohjelmassa mainittu, vaikka se on useamman hallituspuolueen virallinen kanta ja tavoite. Edellisestä äänestysikärajan selvitysraportista on kulunut jo lähes vuosikymmen. Olisi korkea aika selvittää, millaisia vaikutuksia äänestysikärajan laskemisella olisi 2020-luvulle tultaessa.

 ? Translaki uudistuu merkittävästi parempaan suuntaan, kun sukupuolen juridinen korjaaaminen ei enää vaadi lisääntymiskyvyttömyyttä. On kuitenkin nuorten kannalta ongelma, että tähän vaaditaan edelleen täysi-ikäisyyttä.

 ? Allianssin tavoitteena on nuorten opiskelumotivaation ja kouluviihtyvyyden parantaminen. Tähän peilaten toisen kotimaisen kielen pakollisuuden palauttaminen ylioppilaskirjoituksiin on ongelmallista. Samoin maahanmuuttajanuoret joutuvat epäreiluun asemaan ylioppilaskirjoituksissa. Toisen asteen opiskelijoiden jaksaminen on ollut viimeisten kouluterveyskyselyiden tulosten mukaan ollut merkittävällä koetuksella.

 ? Suurin lammas kuitenkin loistaa poissaolollaan – nimittäin missä ovat kaikkiin näihin nuorten kannalta merkittäviin uudistuksiin tarvittavat rahat? Myös viime hallituskaudella käynnistetyt Ohjaamot näyttävät jäävän hallitusohjelmassa täysin ilman valtion koordinaatiota ja suurimmaksi osin ilman rahoitusta. Nuorten syrjäytymistä ei ratkaista pelkällä hyvällä tahdolla.


Avainsanat: