Lisää resursseja lapsipornografian uhrien tunnistamiselle

Uutiset 16.4.2008

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 16.4.2008

Lisää resursseja lapsipornografian uhrien tunnistamiselle

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n kevätkokous epäilee vahvasti estolistojen toimivuutta lapsipornografian vastaisessa taistelussa. Allianssi vaatii lisää resursseja kansainväliselle viranomaisyhteistyölle ihmiskaupan ja lapsipornoon liittyvän rikollisuuden kiinniottamiseksi ja uhrien tunnistamiseksi – kalliiden estolistojen ylläpidon sijasta.

Verkko on liikkuva maailma, jossa vanhakantaiset työkalut iskevät todennäköisesti harhaan eivätkä johda toivottuihin tuloksiin. Estolistat eivät poista lapsipornografiaa verkosta eivätkä estä sen leviämistä. Ne eivät myöskään pureudu ongelman ytimeen – rikollisuuteen, joka rahastaa viattomuudella julkisen verkon ulottumattomissa.

Emme tarvitse estoja, vaan suoria poistoja. Lapsipornografia on lapseen kohdistuvaa väkivaltaa ja aina rikos. Laitonta materiaalia sisältävien sivujen sulkeminen vaatii kansalaisyhteiskunnan ja viranomaistahojen kansainvälistä yhteistyötä. Myös lapsipornografian uhrien tunnistaminen vaatii koordinoitua ja hyvin resursoitua moniammatillista yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Allianssi pitää tärkeänä, että uusien medioiden ymmärtämistä ja turvallista käyttöä edistävää mediakasvatusta lisätään niin lasten kuin aikuisten keskuudessa. Nuorisotyön metodeja soveltamalla voidaan luoda Internetiin lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevia foorumeja. Esimerkiksi Habbo-hotellissa toimii julkinen Netari-huone, johon nuoret voivat tulla keskustelemaan nuoriso-ohjaajan kanssa. Järjestöistä esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry ja Pelastakaa Lapset ry ovat tehneet uraauurtavaa työtä mediakasvatuksen ja verkossa tapahtuvan nuorisotyön parissa.


Avainsanat: