Luottaritoiminta uudistuu – avoimet työryhmät 2020

Uutiset 10.9.2019

Allianssissa toimii vuosittain lähes sata luottamushenkilöä, eli luottaria. Luottarit tuovat merkittävän asiantuntijapanoksen Allianssin toimiston työhön ja tukevat useiden eri toimintojen valmistelua ja toteutusta. Luottareiden työ ei kuitenkaan ole saanut ansaitsemaansa huomiota ja toisaalta nimettyjen ja rajattujen ryhmien tavoittavuus ei välttämättä ole enää tätä päivää. Näitä taustoja pohtien Allianssin hallitus päätti syksyn ensimmäisessä kokouksessaan uudistaa luottaritoiminnan ja luopua nykyisistä ryhmistä, kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmää lukuunottamatta.   

Nykyisten vuodeksi nimettyjen ryhmien sijalle tullaaan kokoamaan temaattisia, vapaamuotoisempia ja avoimia työryhmiä. Uudistusta on kaivattu, jotta luottamushenkilöiden työlle olisi helpompaa asettaa selkeitä tavoitteita ja jotta merkityksellisen työn tulokset olisivat näkyvämmin esillä. Hakemusrumban ja nimeämisten sijaan toivotaan joustavuutta ja avoimuutta, sekä toiminnan läpinäkyvyyttä.  

Allianssin hallitus kartoittaa nyt avatulla kyselyllä toiveita ja ideoita työryhmien työlle. Kyselyyn voi vastata nimettömänä ja vastauksia hyödynnetään uuden työryhmäkokonaisuuden suunnittelussa osana Allianssin vuoden 2020 toiminnansuunnittelua. Päätös uudesta työryhmämallista tehdään syyskuun hallituksessa ja toimintamalli esitellään jäsenistölle Allianssin syyskokouksessa 20.11.2019. Uudistus ei koske kansainvälisen nuorisopolitiikanryhmää, joka jatkaa toimintaansa entiseen tapaan hallituksen nimeämänä luottariryhmänä.  

Linkki kyselyynhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFjEtl_LoIkkMTGKCE90bftnRMIBnvGxvvIyw3qum09ULXHw/viewform?usp=sf_link  

Lisätietoa ryhmätoiminnasta antavat Allianssin puheenjohtajat Elisa ja Henna (elisa.gebhard@alli.fi tai henna.pursiainen@alli.fi


Avainsanat: