Maakuntavaalien ehdokashankinta kuumimmillaan – nuorille tukea vaihtelevasti

Uutiset 2.5.2018

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi teetti eduskuntapuolueille kyselyn maakuntavaaleihin valmistautumisesta. Yhdeksästä eduskuntapuolueesta seitsemän vastasi kyselyyn.

Maakuntavaaleihin valmistautuminen on eri puolueissa eri vaiheissa. Suuri osa vastanneista puoleista kertoo nimettyjä ehdokkaita olevan tällä hetkellä noin kolmanneksen asetetusta tavoitemäärästä. Parhaiten ehdokashankinta sujuu oman ilmoituksensa mukaan Perussuomalaisilla, joka kertoo olevansa 70 prosenttisesti omassa ehdokastavoitteessaan.

Vastanneista puolueista suurin osa kertoo, että puolueella on tavoite nuorten ehdokkaiden määrästä. Tavoitteet ehdokaslistoille vaihtelevat joko tarkan nuorille ehdokkaille asetetun prosenttiosuuden tai periaatteellisten linjanvetojen välillä siten, että puolue tavoittelee ehdolle erilaisia väestöryhmiä.  Vastanneista puolueista Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset kommentoivat, etteivät aseta nuorten ehdokkaiden määrälle tavoitteita.

Kaikki puolueet kertovat tarjoavansa erityisesti nuorille ehdokkaille kohdennettua tukea. Puolueet tai näiden opiskelija- ja nuorisojärjestöt järjestävät  nuorille ehdokkaille koulutusta ja auttavat kampanjoinnissa. Osa puolueista tarjoaa nuorille ehdokkaille tietoa maakunnista, ehdokaskohtaista viestinnällistä tukea sekä rahallista tukea.

Pienemmät puolueet Kristillisdemokraatteja lukuunottamatta kertovat, ettei puolueessa  ole käytössä ehdokasmaksuja. Suurista puolueista Kokoomuksessa, Keskustassa ja SDP:ssä ehdokasmaksun keräämisestä päätetään piireittäin, joten käytännöt saattavat vaihdella eri puolilla maata. Karkean arvion mukaan suurempien puolueden ehdokasmaksut vaihtelevat sadasta eurosta jopa viiteensataan euroon.

“ Vaaleissa ehdolla oleminen on valtavan kallista etenkin, jos oma taloudellinen tilanne ei ole ehtinyt vakiintua. Useiden satojen eurojen ehdokasmaksut ja kampanjointiin liittyvät kustannukset ovat nuorelle kova hinta epävarmasta vaalimenestyksestä.  Nämä kulut voivat muodostua vaaleihin osallistumisen tosiasialliseksi esteeksi. Puolueiden tulisikin tukea nuorten ehdokkuutta poistamalla heiltä ehdokasmaksut ja tarjoamalla esimerkiksi apua varainhankintaan”, toteaa Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard.

SDP ja Vasemmistoliitto myöntävät, ettei nuoria ole kuultu omana ryhmänään puolueen vaaliohjelmaa laadittaessa. Muissa eduskuntapuolueissa kuuleminen on toteutettu esimerkiksi valitsemalla nuorten edustaja vaalitavoitteita valmistelevaan ryhmään, kyselylomakkeella tai kuulemalla puolueen nuorisojärjestöä.

“Maakuntauudistus lisää vaikuttamismahdollisuuksia ja demokraattisuutta vain, jos kaikki pääsevät mukaan uuden maakuntahallinnon valmisteluun ja erityisryhmien kuuleminen hoidetaan kunnialla. Yksi tapa osallistaa ja lisätä nuorten kiinnostusta maakuntavaaleihin on vastata Allianssin nuorten vaalikoneeseen. Vaalikone lanseerataan ehdokkaille syyskuussa.”, Gebhard muistuttaa.

Puoluetaulukko

(Tulokset taulukkomuodossa, pdf-tiedosto)

Lisätietoja:

– puheenjohtaja Elisa Gebhard, 050 575 1723
– nuorten osallisuuden asiantuntija ja nuorisovaalien koordinoija Virva Viljanen, 050 302 0598

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on yli 120 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. www.alli.fi


Avainsanat: