Muistio: nuorisoalan yhteiskunnallinen merkitys ja rahoitusvaihtoehdot

Uutiset 18.2.2021

Millaisia mahdollisuuksia nuorisoalan tulevaisuuden rahoitukseen liittyyn? Miksi alaa ylipäätään tulee rahoittaa julkisin varoin – mitä hyötyä siitä on yhteiskunnalle? Muistiostamme löydät vastauksia.

Tänä keväänä keskustellaan ja päätetään rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitettavien yleishyödyllisten toimijoiden rahoituksen tulevaisuudesta. Aihe koskee myös nuorisoalaa. Nykymallilla valtion rahoituksesta noin puolet katetaan rahapelitoiminnan tuotoilla. Nämä tuotot ovat alentuneet noin kolmasosalla. Samaan aikaan nuorisoalan yhteiskunnallinen tarve ei ole alentunut.

Nuorisoalan kattojärjestönä Allianssin kanta on, että tulevaisuudessa alan rahoitus tulisi kattaa yleisestä budjetista – ei rahapelitoiminnan tuotoilla. Kanta liittyy rahoituksen riittävyyden lisäksi periaatteeseen: rahapelitoiminnalla ja nuorisoalalla ei ole asiallista yhteyttä, eikä ole perusteltua, että nuorisoalaa tulee rahoittaa enemmän tai vähemmän riippuen siitä, kuinka paljon Veikkaus tuottaa. 

Olemme tuottaneet rahoitusongelman ratkaisuja pohtivalle ns. Liikasen työryhmälle muistion, jossa valotamme nuorisoalan merkitystä ja tulevia rahoituksen vaihtoehtoja. Muistion tarkoituksena on taustoittaa työryhmää, toimia apuna meille Allianssilla ja myös muille alan toimijoille perustellessamme nuorisoalan yhteiskunnallista tehtävää ja rahoitusta ylipäätään yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Voit tutustua muistioon täältä.

 

Lisätiedot:

Va. toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu

ilmari.nalbantoglu@alli.fi

p. 050 574 1112


Avainsanat: