Myös nuoriso tarvitsee kehitysapua

Uutiset 10.3.2005

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on seurannut huolestuneena uutisia, joiden mukaan valtioneuvosto on hylkäämässä kasvu-uran, jolla Suomen kehitysapua nostettaisiin 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (bktl) vuoteen 2010 mennessä.

Tämän vuoksi Allianssi on noin 80 muun kansalaisjärjestön kanssa vetoamassa hallitukseen kehitysavun puolesta. Kehitysyhteistyö pehmentää osaltaan suurten globaalien muutosten dramaattisuutta. Suomen, Euroopan ja maailmanlaajuisen vakauden kannalta myös Suomen on tunnettava vastuunsa ja oltava osa vajaakehityksestä johtuvien ongelmien ratkaisua.

Nuoret muodostavat lähes viidenneksen maapallon väestöstä. Tästä yli miljardista 15-24 vuotiaasta 85 % asuu kehitysmaissa.

Kansainvälisen työjärjestö ILO:n mukaan maailmanlaajuinen nuorisotyöttömyys on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Uuden tutkimuksen mukaan lähes puolet maailman työttömistä on 15-24-vuotiaita. Määrällisesti tämä on kaikkien aikojen suurin luku.

Toimettomien nuorten määrä on vain yksi kehitysmaiden nuorten keskuudessa olevista haasteista. Muista ongelmista voi mainita kasvavan määrän HIV/AIDS:in orvoiksi saamia lapsia ja suhteettoman suuren määrän nuoria ihmisiä, jotka ovat saaneet tartunnan. Nämä ja muut haasteet aiheuttavat suuria paineita kehitysmaiden jo valmiiksi niukoille voimavaroille ja vaikuttavat yhteiskuntarakenteisiin kaikkialla.

Nopeus, jolla väestörakenteet muuttuvat nyt ja jatkossa, vaatii myös meitä suomalaisia pohtimaan tarkkaan globaalia vastuutamme.


Avainsanat: