Nuorelle turvallinen yhteisö -koulutus järjestetään Helsingissä, Kuopiossa, Vaasassa ja Rovaniemellä

Uutiset 27.9.2018

Yksi Allianssin vuoden painopisteistä on ollut edistää Nuorelle turvallisten yhteisöjen syntymistä. Panostus näkyy syksyn koulutustarjonnassa: maksuttomaan Nuorelle turvallinen yhteisö -koulutukseen pääsee osallistumaan neljällä eri paikkakunnalla. Päivän mittaiset koulutukset järjestetään Helsingissä, Kuopiossa, Vaasassa ja Rovaniemellä.

Voidaksemme hyvin, tarvitsemme turvallisia yhteisöjä, joihin kuulua. Nuorisotyön, vapaa-ajan harrastusten ja järjestötoiminnan vahvuus on juuri tässä: mahdollisuudessa tarjota nuorille turvallisia yhteisöjä, joihin voi kokea kuuluvansa omana itsenään, ilman kiusaamisen, syrjinnän tai häirinnän pelkoa.

Mistä turvallisuuden kokemus syntyy? Miten voimme rakentaa turvallisia yhteisöjä ja varmistaa jokaiselle kuulumisen kokemuksen syntymisen? Miten toimia, kun ryhmässä esiintyy kiusaamista, konflikteja tai epäasiallista käyttäytymistä? Eroaako toiminta digitaalisessa yhteisössä muista ryhmistä?

Allianssissa päätettiin tarttua näihin kysymyksiin. Koulutusta varten on tehty laajasti taustatyötä. Tutustuimme kymmeniin aihetta käsitteleviin tutkimuksiin ja aikaisempiin materiaaleihin. Tapasimme viisi erilaista, (erilaisissa oloissa elävää, erilaisista taustoista tulevaa, eri-ikäisistä nuorista koostuvaa ja erilaisista asioista kiinnostunutta) nuorten ryhmää, joita haastattelimme aiheesta. Olemme saaneet kasaan tietoa ja vinkkejä, jotka haluamme nyt jakaa nuorten kanssa toimivien käyttöön!

Koulutus tarjoaa tietoa siitä, mikä on turvallinen yhteisö, miten sen syntymiseen voidaan vaikuttaa ja millaiset tekijät estävät turvallisuuden kokemusta. Osallistuja saa koulutuksesta kättä pidempää konkreettisten esimerkkien ja harjoitusten kautta. Koulutuksessa harjoitellaan muun muassa ongelmallisiin tilanteisiin puuttumista, nuorten ennakkoluulojen käsittelemistä, rajojen vetämistä vitsailulle ja sukupuolisensitiivistä lähestymistapaa.

Tule mukaan maksuttomaan koulutukseen! Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevien linkkien kautta.

9.10. Helsinki: https://www.lyyti.in/ntyhelsinki

23.10. Kuopio: https://www.lyyti.in/ntykuopio

31.10. Vaasa: https://www.lyyti.in/ntyvaasa

15.11. Rovaniemi: https://www.lyyti.in/ntyrovaniemi

 

Lisätietoja:
Heta Hölttä
Yhdenvertaisuusasiantuntija
heta.holtta@alli.fi


Avainsanat: