Nuoret esiin kunnallisvaaleissa – Vetoomus puolueille

Uutiset 2.3.2004

 

 

Vetoomus puolueille
2.3.2004
Nuoret esiin kunnallisvaaleissa

Nuorten Suomi 2001 tutkimuksen mukaan nuorten kiinnostus kunnallista päätöksentekoa kohtaan on kasvussa. Nuoret tuntevat kunnallisen päätöksenteon sitä läheisemmäksi, mitä paremmin he sitä ja siellä toimivia henkilöitä tuntevat. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi haluaa muistuttaa puolueita siitä, että mikäli nuoria halutaan vaaliuurnille, heitä pitää olla myös ehdokaslistoilla.

Nuorten Suomi 2001 tutkimuksen mukaan äänestyspäätöstä tehdessään nuoret eivät ole niinkään kiinnostuneita määrätystä puolueesta. Aktiivinen keskustelu nuoria läheisesti koskettavista asioista sen sijaan helpottaa äänestyspäätöksen tekemistä. Nämä asiat liittyvät nuorten elinoloihin: työhön, asumiseen, koulutukseen ja elinympäristöön. Nuoret toivovat rehellistä ja avointa keskustelua sekä puolueiden erilaisten arvomaailmojen nostamista esille.

Hyvin hoidettu nuorisotyö on kunnan menestystekijä

Kunnan menestys perustuu myös tulevaisuudessa osaaviin ja yrittäviin kuntalaisiin. Nuorten elinoloihin ja osallisuuteen kannattaa sijoittaa juuri nyt, kun elämme keskellä voimakasta ja keskittävää muuttoliikettä.

Suomalaisen nuorisotyön resursseista päätetään kunnissa. Kuntien budjeteista nuorisotyön osuus on noin 0,6 %. Suomalainen nuorisotyö on kansainvälisestikin vertailtuna tehokasta ja tekee pienillä resursseilla koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta tärkeää työtä.

Hyvin hoidettu nuorisotyö on yksi kunnan menestystekijöistä. Tätä vahvistaa mm. Allianssin ja Kuntaliiton yhdessä toteuttaman Nuorten Suomi 2001 tutkimuksen tulokset. Mitä positiivisemmat käsitykset nuorelle on syntynyt omasta kotikunnasta, sitä vähemmän hänellä on poismuuttoaikeita ja sitä todennäköisempi paluumuuttaja hän on. Tyytyväisyyden tärkeimmät tekijät ovat kokemukset nuorten elinolojen hoidosta sekä kokemukset omista vaikutusmahdollisuuksista kotikunnassa.

Äänet kuuluviin

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi toteuttaa yhteistyössä poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa kunnallisvaalien yhteydessä ”Äänet kuuluviin” -koulukampanjaa. Järjestöjen alueelliset aktiivit kiertävät pääasiassa toisen asteen oppilaitoksia ja keskustellevat nuorten kanssa yhteiskunnallisista kysymyksistä ja järjestötoiminnasta. Äänet kuuluviin -kampanjalla on aktivoivaan myös ensi kertaa kunnallisvaaleissa äänestäviä nuoria.


Avainsanat: