Uutiset

Nuoret pelkäävät sodan leviämistä Suomeen, kertoo tuore kysely — “Nuorten sivuuttaminen turvallisuuskeskustelussa on iso virhe ja väärin”

Uutiset 15.3.2022

Kuvituskuva: nuori joka näyttää kämmeniään, joissa lukee Our future in your hands

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut pelkoa, ahdistusta ja mielialan laskua nuorille. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ja MTV Uutisten alle 30-vuotiaille nuorille teettämästä kyselystä selviää, että lähes 65 prosenttia nuorista pelkää sodan leviämistä Suomeen. Osa nuorista kokee tarvitsevansa keskusteluapua tilanteen käsittelyyn. 

Kyselyn mukaan nuorten turvallisuudentunne on heikentynyt Venäjän käynnistämän sodan seurauksena. Lähes 60 % kyselyn vastaajista tuntee pelkoa omasta tai läheisten turvallisuudesta, ja yli 70 % kyselyn vastaajista totesi kokevansa ahdistusta. Moni ilmoitti myös kokevansa hämmennystä, surua, toivottomuutta, vihaa ja keskittymisvaikeuksia sodan takia. 

Graafi, jossa kerrotaan millaisia tunteita ja käyttäytymistä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut.

Kolme neljästä nuoresta ilmoitti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan laskeneen mielialaa erittäin paljon tai jonkin verran. Reilu viidennes taas kertoi, ettei sotauutisoinnilla ole ollut vaikutusta omaan mielialaan. Yli puolet nuorista koki tilanteen aiheuttaneen liiallista sotauutisten seuraamista eli niin sanottua “doomscrollausta”. 

Suomen poliittiselta johdolta nuoret odottavat aktiivista roolia ukrainalaisten auttamisessa sekä Suomen turvallisuuden takaamisessa. Allianssi muistuttaa, että hallitus on ohjelmassaan sitoutunut edistämään nuorten osallisuutta päätöksenteossa ja Suomi on vahvistanut nuorten merkityksen rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa YK:n päätöslauselmaa toteuttavassa Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelmassaan

“Nyt tehtävät ulko- ja turvallisuuspoliittiset päätökset vaikuttavat sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä kaikkein eniten nuoriin, joten heidän sivuuttamisensa näissä kysymyksissä on paitsi eettisesti kestämätöntä, myös typerää. Nuoret on syytä nostaa kriisien ennaltaehkäisyssä ja niiden ratkomisessa aktiivisiksi toimijoiksi siksikin, että kokemus osallisuudesta parantaa sitoutumista yhteiskuntaan ja sen puolustamiseen”, sanoo Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm

Nuorisoalan kattojärjestössä ollaan huolissaan siitä, että nuoret ovat joutuneet kantamaan kohtuuttomasti huolta ja elämään nuoruutensa tärkeimmät vuodet ilmastokriisin, koronakriisin ja nyt Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan aiheuttaman kriisin varjossa. Noin 16 prosenttia kyselyn vastaajista koki kaipaavansa keskusteluapua ammattilaisen kanssa.

“Nuorten mielenterveys oli huolestuttavalla tolalla jo ennen koronaa, ja tilanne heikkenee jatkuvasti. Päättäjien on nyt aivan kriittisen tärkeää huolehtia siitä, että nuoret saavat riittävästi tukea. Tämä varmistetaan resursoimalla riittävästi etenkin matalan kynnyksen keskusteluapua ja mielenterveyspalveluita sekä nuorisotyötä niin kunnissa, järjestöissä kuin seurakunnissakin,” sanoo Munsterhjelm.

Kyselystä selvisi myös, että nuoret kokevat laajasti solidaarisuutta ukrainalaisia kohtaan. Lähes 67 prosenttia kyselyn vastaajista ilmoitti halusta auttaa ja tukea Ukrainan sodan uhreja. Puolet vastaajista kertoi halusta lahjoittaa rahaa ja reilu kolmannes koki mielenosoittamisen sopivaksi tavaksi käsitellä Ukrainan tilannetta. 

Allianssin ja MTV Uutisten alle 30-vuotiaille suunnattu kysely teetettiin 9.-14.3.2022 ja siihen vastasi 1322 nuorta. 


Lisätietoja

Salla Merikukka, viestintäpäällikkö
salla.merikukka@nuorisoala.fi
040 5278 518

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi 
040 5879 514

Tutustu Mielenterveystalon sodan uhkaan liittyvän huolen ja epävarmuuden sietämisen omahoito-ohjeeseen

Katso myös