Uutiset

Nuori, hae nyt YK-delegaatiksi edustamaan suomalaisia nuoria kansainvälisessä päätöksenteossa

Uutiset 23.5.2024

Etsimme YK-vaikuttamisesta, kansainvälisyydestä ja nuorten osallisuudesta kiinnostunutta nuorta luottamustehtävään. Hae nuorten YK-delegaatiksi tai vinkkaa hausta nuorelle 12.6. mennessä.

Nuorisodelegaatit ovat Allianssin nimittämiä luottamushenkilöitä, jotka edustavat sukupolvensa ääntä päätöksenteossa. Delegaatit muun muassa osallistuvat erilaisiin työryhmiin ja kansainvälisiin kokouksiin, pitävät esillä nuorten näkökulmaa julkisessa keskustelussa sekä viestivät ja innostavat muita nuoria mukaan vaikuttamaan. 

Järjestämme nyt haun nuorten YK-delegaatiksi toimikaudelle 7/2024-12/2025. Jos haluat edistää nuorten tavoitteita YK-järjestöissä, nostaa nuorten kantoja esiin päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa ja toimia yhdessä muiden nuorten kanssa, tämä voi olla sinun juttusi! 

Tehtävän kuvaus

Nuorten YK-delegaatti edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistuu tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja maailmalla. Tehtävään sisältyy todennäköisesti osallistuminen YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa syksyllä 2024 tai 2025 sekä mahdollisesti osallistuminen muihinkin kansainvälisiin kokouksiin. Vanhempana delegaattina toimii vuonna 2024 Paula Pättikangas.

Nuorten YK-delegaatin paikkaa hakiessa voit ilmoittaa teemapainopisteen, jota haluaa edistää omalla delegaattikaudellasi. Aiemmin delegaattien teemoja ovat olleet mm. mielenterveys, urheilu ja rauha, maahanmuutto sekä sukupuolittunut väkivalta ja tasa-arvo. YK-delegaatille järjestetään perehdytystä YK:n rakenteista ja toiminnasta delegaattikauden alussa.

Hakukriteerit

Hakijan tulee olla:

 • nuori (18–28-vuotias toimikauden alkaessa)
 • tehtävään koko ajaksi sitoutunut ja
 • asua Suomessa

Nuorten YK-delegaatin valinnassa painotetaan:

 • kiinnostusta ja mahdollisesti aiempaa kokemusta YK-järjestöistä ja teemoista
 • oma-aloitteisuutta
 • halua oppia, kehittyä ja heittäytyä uusiin tilanteisiin
 • kokemusta nuoriso- tai kansalaisjärjestöissä toimimisesta
 • halua ja kiinnostusta osallistaa muita nuoria
 • tehtävän priorisointia ja mahdollisuuden varata aikaa sen hoitamiseen
 • hyviä ajanhallinta- ja organisointitaitoja
 • kykyä viestiä sujuvasti suomeksi ja englanniksi
 • esiintymistaitoa
 • kokemusta sosiaalisen median käytöstä ja muista viestintätehtävistä
 • aktiivisuutta taustajärjestössä, josta voit ammentaa nuorten viestejä vietäväksi maailmalle  

Lisätietoa delegaattityöstä

Nuorten YK-delegaatteja on lähetetty YK:n yleiskokoukseen Suomesta jo vuodesta 1997. Nykyään delegaattipestejä on kuuden teeman alla: YK, EU, UNESCO, ilmasto, luonto ja työelämä.

Delegaattina saat ainutlaatuisen mahdollisuuden edistää nuorten äänen kuulumista, vaikuttaa nuorten asioihin ja kasvattaa omaa kansainvälistä osaamistaan. Delegaateilla on tukenaan Allianssin toimisto ja 12 nuorisodelegaatin ryhmä. Yhteistyötä tehdään läheisesti myös ministeriöiden ja erilaisten kansalaisjärjestöjen ja nuorten ryhmien kanssa (esimerkiksi YK-liitto, Suomen nuoret, rauha ja turvallisuus -verkosto). YK-delegaatin valinta tehdään yhteistyössä YK-liiton ja Allianssin kesken.

Delegaatit valitaan limittäin vaihtuville kausille. Valittava YK-delegaatti toimii ensimmäisen puolen vuoden ajan ns. junioridelegaatin roolissa ja vuoden 2025 taas vanhemman delegaatin roolissa uutta valittua delegaattia tukien ja mentoroiden. Delegaatit jakavat tehtäviä ja toimivat tiiviisti yhteistyössä keskenään. Perehdytys alkaa yhteisellä starttipalaverilla Allianssin yhteyshenkilön kanssa kesäkuun lopulla.

Nuorisodelegaatit sitoutuvat osaltaan aktiivisesti edistämään Allianssin arvoja: yhteistyö, yhdenvertaisuus, osallisuus ja kestävyys. Kyseessä on luottamustoimi, josta maksetaan pieni palkkio (200e/kk vuonna 2024, vuoden 2025 palkkiotaso päätetään erikseen). Lisäksi tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan.

Näin haet

Lähetä hakemus verkossa täällä: https://www.lyyti.in/yk-delegaatti2024

Liitä mukaan suomenkieliset liitteet:

 1. Motivaatiokirje (max. 1 x A4), jossa kerrot:
 • miksi haet paikkaa
 • miksi juuri sinä olisit hyvä nuorisodelegaatti
 • mitä haluaisit delegaattina tehdä
 1. Ansioluettelosi (max 1 x A4), josta tulee ilmi koulutuksesi ja kokemuksesi
 2. Suosituskirje, mieluiten järjestöstä tai muulta taholta, jossa olet toiminut nuorena aktiivina

Kutsumme hakijoista haastateltavat viikolla 24. Haastattelut järjestetään 17.-19.6.2024. Päätöksen valinnoista tekee Allianssin hallitus viikolla 26. Valitulle YK-delegaatille järjestetään aloituspalaveri 28.6.2024.

Hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Hakemuksia arvioidessa kokemukseksi lasketaan kaikki tehtävään liittyvä hyödyllinen kokemus, mukaan lukien vapaaehtoistyö, järjestötyö, harrastustoiminta, erilaiset kurssit ja koulun ulkopuolinen oppiminen sekä työkokemus.

Haku päättyy 12.6.2024 klo 16. Hakulomakkeessa sinua pyydetään mm. kertomaan ikäsi ja yhteystietosi, suosittelijasi tiedot sekä mihin teemoihin haluaisit keskittyä.

Lisätietoja:

Laura Lamberg
Osallisuustyön päällikkö
laura.lamberg@nuorisoala.fi
+358 44 493 9629

Paula Pättikangas
Nuorten YK-delegaatti 2023-2024
paula.pattikangas@nuorisoala.fi

IG & TikTok: @nuorisodelegaatit 

Katso myös