Uutiset

Nuori, haluatko edistää kestävää kehitystä? Hae mukaan Nuorten Agenda2030 -ryhmään

Uutiset 2.5.2022

Nuorten Agenda2030 -ryhmä toimii pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa. Ryhmän kautta nuoret, jotka ovat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä, voivat osallistua Agenda2030:n toteuttamiseen kansallisella tasolla.

Nuorten Agenda2030 -ryhmän tavoitteina on:

 • edistää kestävän kehityksen tietoisuuden lisääntymistä ja tavoitteiden toteutumista eri puolilla Suomea sekä
 • osallistua kansalliseen keskusteluun kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi Suomessa ja globaalisti, erityisesti osana Suomen kestävän kehityksen toimikunnan työtä

Ryhmällä on kaksi tasavertaista puheenjohtajaa sekä 12 – 14 jäsentä eri puolilta Suomea ja erilaisista taustoista. Ryhmään voivat hakea nuoret, jotka ovat iältään 15 – 28-vuotiaita.

Ryhmän jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Haku järjestetään vuosittain. Joka vuosi valitaan aina puolet jäsenistä: yksi puheenjohtaja ja 6 – 7 jäsentä. Nyt valittavien jäsenten toimikausi on 08/2022 – 07/2024. Ryhmän jäsenenä voi toimia korkeintaan kaksi vuotta.

Ryhmän toiminnan mahdollistavat valtioneuvoston kanslia ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi. Valtioneuvoston kanslia on ryhmän virallinen kotipaikka, jonka alaisuudessa ja rahoituksella ryhmä toimii. Allianssi koordinoi ryhmän haun, nimittää jäsenet sekä vastaa ryhmän hallinnoinnista. Valtioneuvoston kanslia ja Allianssi yhdessä tukevat ryhmää, joka päättää itsenäisesti omasta toiminnastaan.

Nuorten Agenda 2030 -ryhmän jäsenenä voit esimerkiksi:

 • osallistua Suomen kansallisen kestävän kehityksen toimikunnan työhön
 • osallistua työpajoihin, keskusteluihin ja kestävän kehityksen tapahtumiin
 • osallistua erilaisiin sidosryhmätilaisuuksiin
 • työstää lausuntoja ja kannanottoja sekä vaikuttaa päätöksentekoon
 • toteuttaa tapahtumia tai viestintää nuorille kestävän kehityksen teemoista

Ryhmän jäsenet toimivat ideoiden puolestapuhujina ja kasvattajina omalla alueellaan, järjestössä, koulussa tai työpaikalla ja osallistuvat tavoitteista käytävään vuoropuheluun ja keskusteluun kansallisissa yhteyksissä. Vuonna 2019 ryhmä järjesti muun muassa nuorten oman ilmastokokouksen Finlandia-talolla yhdessä Sitran kanssa. Ryhmän keskuudesta valitaan myös Suomen nuorisoedustaja YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittiseen foorumiin (High-level Political Forum on Sustainable Development, HLPF).

Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan. Ryhmän pääasiallinen työskentelykieli on suomi.

Etsimme Nuorten Agenda2030 -ryhmän jäseneksi sinua, joka olet:

 • 15 – 28-vuotias
 • Innostunut vaikuttamaan kestävän kehityksen toteuttamiseen
 • Kestävän kehityksen teemoista kiinnostunut sekä teemaa jonkin verran jo entuudestaan tunteva
 • Esiintymis-, viestintä- ja kielitaitoinen (pärjää suomen kielellä; muista kielistä plussaa)
 • Innostunut tekemään yhdessä

Pyrkimyksenä on koota monipuolinen ryhmä, jossa on nuoria erilaisista taustoista ja eri puolilta Suomea. Hakijoiksi toivotaan eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

Ryhmään haetaan täyttämällä oheinen hakemuslomake viimeistään sunnuntaina 29.5.2022 klo 23.59. Allianssin hallitus päättää nimityksistä kokouksessaan 16.6.2022, minkä jälkeen hakijoille ilmoitetaan haun tuloksista.

Täytä hakulomake verkossa 29.5. mennessä täällä: https://www.lyyti.in/nuorten_agenda2030_22-24

Lisätietoja:

https://nuortenagenda2030.fi/

Kaisa Larjomaa
Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija
kaisa.larjomaa@nuorisoala.fi, 044 4165 292

Sami Pirkkala
Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri
sami.pirkkala@gov.fi, 0295 160 487

Katso myös