Uutiset

Nuori, kiinnostaako kansainvälinen vaikuttaminen? Hae nuorisodelegaatiksi!

Uutiset 26.9.2022

Etsimme kuutta nuorta vaikuttamisen paikoille. Hae nuorten YK-, ilmasto-, EU-, työelämä-, luonto- tai Unesco-delegaatiksi 24.10. mennessä!

Nuorisodelegaatit ovat Allianssin nimittämiä luottamushenkilöitä, jotka edustavat sukupolvensa ääntä päätöksenteossa. Delegaatit muun muassa osallistuvat erilaisiin työryhmiin ja kansainvälisiin kokouksiin, pitävät esillä nuorten näkökulmaa julkisessa keskustelussa sekä viestivät ja innostavat muita nuoria mukaan vaikuttamaan. 

Järjestämme nyt haun, jossa avoinna on useita delegaattipaikkoja toimikaudelle 2023-2024. Jos haluat edistää nuorten tavoitteita YK-järjestöissä tai EU:ssa, nostaa nuorten kantoja esiin päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa ja toimia yhdessä muiden nuorten kanssa, tämä voi olla sinun juttusi! Vaikuttamisen teemoja ovat mm. ilmasto, työelämä, luonnon monimuotoisuus, osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, nuorisopolitiikka ja koulutus.

Hakukriteerit

Hakijan tulee olla:

 • nuori (18–28-vuotias toimikauden alkaessa)
 • tehtävään koko ajaksi sitoutunut ja
 • asua Suomessa

Menestyksekäs nuorisodelegaatin tehtävän hoitaminen edellyttää

 • halua oppia, kehittyä ja heittäytyä uusiin tilanteisiin
 • kiinnostusta ja jonkin verran tuntemusta tehtävään liittyvistä teemoista sekä instituutioista
 • kokemusta nuoriso- tai kansalaisjärjestöissä toimimisesta
 • halua ja kiinnostusta osallistaa muita nuoria
 • tehtävän priorisointia ja mahdollisuuden varata aikaa sen hoitamiseen
 • hyviä ajanhallinta- ja organisointitaitoja
 • kykyä viestiä sujuvasti suomeksi ja englanniksi

Arvostamme myös

 • esiintymistaitoa
 • kokemusta sosiaalisen median käytöstä ja muista viestintätehtävistä sekä
 • taitoa kirjoittaa tekstejä
 • aktiivisuutta taustajärjestössä, josta voit ammentaa nuorten viestejä vietäväksi maailmalle 

Eri positioista ja niihin liittyvistä vaatimuksista kerrotaan tarkemmin alempana. Klikkaa tehtävää saadaksesi lisää tietoa.

Lisätietoa delegaattityöstä

Nuorten YK-delegaatteja on lähetetty YK:n yleiskokoukseen Suomesta jo vuodesta 1997. Nimitimme ensimmäisen nuorten ilmastodelegaatin vuodelle 2011. Lisäksi olemme nimittäneet nuorisodelegaatteja ja -edustajia moniin kansainvälisiin, ml. Unescon ja EU:n kokouksiin.

Delegaattina saat ainutlaatuisen mahdollisuuden edistää nuorten äänen kuulumista, vaikuttaa nuorten asioihin ja kasvattaa omaa kansainvälistä osaamista. Delegaateilla on tukenaan Allianssin toimisto ja kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä. Yhteistyötä tehdään läheisesti myös ministeriöiden ja erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa (esimerkiksi YK-delegaatin osalta YK-liitto ja YK-nuoret, EU-delegaatti & Eurooppanuoret). Delegaateille ja heitä tukeville organisaatioille sovitaan selkeät, säännölliset yhteydenpidon tavat.

Delegaattien toimikausi alkaa 1.1.2023 ja kestää kaksi vuotta. Ensimmäisen vuoden ajan toimitaan ns. junioridelegaatin roolissa ja toinen vuosi taas vanhemman delegaatin roolissa uutta valittua delegaattia tukien ja mentoroiden. Delegaatit jakavat tehtäviä ja toimivat tiiviisti yhteistyössä keskenään. Perehdytys alkaa 2.-3.12.2022 yhteisillä starttipäivillä, joihin delegaattien odotetaan osallistuvan paikan päällä Helsingissä. 

Nuorisodelegaatit sitoutuvat osaltaan aktiivisesti edistämään Allianssin arvoja: yhteistyö, yhdenvertaisuus, osallisuus ja kestävyys. Kyseessä on luottamustoimi, josta maksetaan pieni palkkio. Lisäksi tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan.

Näin haet

Lähetä hakemus verkossa täällä: https://www.lyyti.in/delegaattirekry2023

Liitä mukaan suomenkieliset liitteet:

 1. Motivaatiokirje (max. 1 x A4), jossa kerrot:
 • miksi haet paikkaa/paikkoja
 • miksi juuri sinä olisit hyvä nuorisodelegaatti
 • mitä haluaisit delegaattina tehdä
 1. Ansioluettelosi (max 1 x A4), josta tulee ilmi koulutuksesi ja kokemuksesi
 2. Suosituskirje, mieluiten järjestöstä tai muulta taholta, jossa olet toiminut nuorena aktiivina

Kutsumme hakijoista haastateltavat kuhunkin positioon viikolla 43. Haastattelut järjestetään viikoilla 44 ja 45. Päätöksen valinnoista tekee Allianssin hallitus kokouksessaan 23.11.2021. 

Hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Hakemuksia arvioidessa kokemukseksi lasketaan kaikki tehtävään liittyvä hyödyllinen kokemus, mukaan lukien vapaaehtoistyö, järjestötyö, harrastustoiminta, erilaiset kurssit ja koulun ulkopuolinen oppiminen sekä työkokemus.

Haku päättyy 24.10.2022 klo 23.59. Hakulomakkeessa sinua pyydetään mm. kertomaan ikäsi ja yhteystietosi, mihin tehtävään tai tehtäviin haet, suosittelijasi tiedot sekä mihin teemoihin haluaisit keskittyä.

Nuorten YK-delegaatti

Nuorten YK-delegaatti edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistuu tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja maailmalla. Tehtävään sisältyy osallistuminen YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa syksyllä 2023 sekä mahdollisesti osallistuminen muihinkin kansainvälisiin kokouksiin. Valitsemme nuorten YK-delegaatin yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa, ja siten delegaatti sitoutuu myös YK:n arvoihin. Vanhempana delegaattina toimii vuonna 2023 Hung Ly.

Toivomme, että:

 • sinulla on kiinnostusta ja mahdollisesti aiempaa kokemusta YK-järjestöistä ja teemoista

Nuorten YK-delegaatin paikkaa hakiessa voit  ilmoittaa teemapainopisteen, jota haluaa edistää omalla delegaattikaudellasi. Aiemmin delegaattien teemoja ovat olleet mm. mielenterveys, urheilu ja rauha, maahanmuutto sekä sukupuolittunut väkivalta ja tasa-arvo. YK-delegaatille järjestetään peruskoulutus YK:n rakenteista ja toiminnasta delegaattikauden alussa.

Nuorten Unesco-delegaatti (koulutus)

Unesco-delegaatti osallistuu syksyllä 2023 Unescon yleiskokoukseen Pariisissa osana Suomen delegaatiota. Delegaatti osallistuu myös Unescon nuorisofoorumiin sekä mahdollisuuksien mukaan muuhunkin Unescoon liittyvään valmisteluun, erityisesti koulutuksen saralla.

Nuorten Unesco-delegaatti on ollut kutsuttuna asiantuntijana Suomen Unesco-toimikunnan kokouksissa. Toimikunta koostuu koulutuksen, tieteen, viestinnän, ja kulttuurin asiatuntijoista, ja heidän kanssaan pääset syventymään näiden aihealueiden globaaleihin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Unesco-delegaattina pääset syventämään ja kehittämään yhteistyötä globaalin yleiskokouksen lisäksi erityisesti myös muiden pohjoismaiden nuorisodelegaattien kanssa. Vanhempana delegaattina toimii vuonna 2023 Camilla Ojala.

Toivomme, että:

 • sinulla on kokemusta koulutusaiheista ja muista Unescon teemoista
 • olet kiinnostunut Unescon teemoista ja haluat olla vaikuttamassa erityisesti koulutuksen kysymyksiin nuorten näkökulmasta

Nuorten EU-delegaatti

Nuorten EU-delegaatin tehtävään kuuluu nuorten äänen vahvistaminen EU-päätöksenteossa. Nuorten EU-delegaatti osallistuu EU:n nuorisokonferensseihin, kotimaiseen Eurooppafoorumiin ja muihin EU-tapahtumiin. Delegaatti käy dialogia muiden nuorten ja EU-päättäjien kanssa, edistää nuorten osallistumista EU:n päätöksentekoon sekä välittää tietoa EU:n ajankohtaisista asioista ja tapahtumista myös muille nuorille. Valitsemme nuorten EU-delegaatin yhteistyössä Eurooppanuorten kanssa.

Nuorten EU-delegaatti valittiin ensimmäistä kertaa viime vuonna. Vanhempana delegaattina toimii vuonna 2023 Lotta Tuominen. Delegaattiparin lisäksi EU-delegaatit tekevät yhteistyötä myös muiden delegaattien kanssa.

Toivomme, että:

 • olet kiinnostunut EU:n päätöksenteosta
 • sinulla on jo jotain kokemusta EU-vaikuttamisesta
 • sinulla on innostusta kehittää EU-delegaattipestiä vaikuttavaksi ja mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi yhdessä muiden nuorten, Allianssin ja muiden sidosryhmien kanssa

Nuorten ilmastodelegaatti

Nuorten ilmastodelegaatin tehtävänä on vahvistaa nuorten osallistumista ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja lisätä nuorten tietoutta ilmastokysymyksissä. Ilmastodelegaatti osallistuu YK:n ilmastokokoukseen syksyllä 2023 Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa osana Suomen delegaatiota. Lisäksi ilmastodelegaatit edustavat nuoria ja Allianssia erilaisissa ilmastotapahtumissa sekä mahdollisissa muissa kansainvälisissä kokouksissa. 

Ilmastodelegaatit käyvät dialogia paitsi päättäjien, myös muiden nuorten kanssa, ja nostavat nuorten ääntä esiin ilmastopolitiikkaan liittyvissä tilaisuuksissa. Toimintatavat ovat usein delegaattien itse määriteltävissä – ilmastodelegaatit ovat aiemmin esimerkiksi osallistuneet Mock COP26 -kampanjaan ja järjestäneet ministerien ilmastogrillejä sekä nuorten ilmasto- ja luontohuippukokouksen. Odotamme ilmastodelegaatilta ilmastoasioista viestimistä nuorille. Ilmastokysymysten ohessa delegaatit voivat pyrkiä vaikuttamaan myös muuhun ympäristöpoliittiseen päätöksentekoon yhteistyössä luontodelegaattien kanssa. Vanhempana ilmastodelegaattina toimii vuonna 2023 Akseli Rouvari.

Toivomme, että:

 • sinulla on kiinnostusta ja mahdollisesti aiempaa kokemusta ilmasto- ja ympäristöasioista sekä halua vaikuttaa niihin

Nuorten luontodelegaatti

Nuorten luontodelegaatin tehtävänä on vahvistaa nuorten osallistumista luonnon monimuotoisuutta koskevassa päätöksenteossa ja lisätä nuorten tietoutta monimuotoisuuskysymyksissä. Luontodelegaatti osallistuu muun muassa kansallisen biodiversiteettistrategian seurantaryhmään, YK:n luontokokoukseen loppuvuonna 2024 sekä muihin kotimaisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. Lisäksi luontodelegaatit osallistavat muita nuoria luontopoliittiseen päätöksentekoon. Monimuotoisuuskysymysten ohessa delegaatit voivat pyrkiä vaikuttamaan myös muuhun ympäristöpoliittiseen päätöksentekoon yhteistyössä ilmastodelegaattien kanssa. 

Nuorten luontodelegaatti valittiin ensimmäistä kertaa viime vuonna. Vanhempana luontodelegaattina toimii vuonna 2023 Alli Pylkkö.

Toivomme, että:

 • sinulla on kiinnostusta ja mahdollisesti aiempaa kokemusta luonto- ja monimuotoisuusasioista sekä halua vaikuttaa niihin

Nuorten työelämädelegaatti

Olemme nyt nimittämässä ensimmäistä nuorten työelämädelegaattia! Työelämädelegaatin tehtävä on uusi, ja pääset itse kehittämään sitä. Alustavasti delegaatin tehtäviin kuuluu mm. toimia nuorten työelämäkysymysten äänenkannattajana Suomessa ja nuorisoedustajana ILO:n kansainvälisessä työkonferenssissa. Teet yhteistyötä muiden delegaattien kanssa, verkostoidut muiden nuorten työelämäkysymyksiin liittyvien edustajien kanssa ja saat tukea myös Allianssin asiantuntijalta. 

Toivomme, että

 • sinulla on kiinnostusta ja mahdollisesti aiempaa kokemusta työelämän, työllisyyden tai työhyvinvoinnin kysymyksistä sekä halua vaikuttaa niihin
 • sinulla on intoa kehittää uutta delegaattipestia vaikuttavaksi ja innostavaksi yhteistyössä muiden nuorten, Allianssin ja muiden sidosryhmien kanssa

Lisätietoja:

Laura Lamberg
Nuorten kansainvälisen osallisuuden asiantuntija
laura.lamberg@nuorisoala.fi, +358 44 493 9629

Delegaatit
Instagram: @nuorisodelegaatit

Nuorten YK-delegaatti
2022-2023 Hung Ly
yk-nuorisodelegaatti@nuorisoala.fi

Nuorten Unesco-delegaatti
2022-2023 Camilla Ojala
unesco-delegaatti@nuorisoala.fi, ig: @cami_cammi

Nuorten EU-delegaatti
2022-2023 Lotta Tuominen
eu-nuorisodelegaatti@nuorisoala.fi, +358 50 403 0265

Nuorten ilmastodelegaatti
2022-2023 Akseli Rouvari
akseli.rouvari@gmail.com, +358 44 344 4063

Nuorten luontodelegaatti
2022-2023 Alli Pylkkö
luontodelegaatti@nuorisoala.fi, ig: @allipylkko

Katso myös