Uutiset

NUORI2021 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät siirretään vuoteen 2022

Uutiset 9.4.2021

På svenska nedan. 

NUORI2021-tapahtuma siirretään syyskuulta huhtikuulle 2022 koronaviruspandemian takia. Tapahtuma järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 26.-27.4.2022.

Olemme aktiivisesti seuranneet pandemiatilanteen kehittymistä ja tehneet valmisteluja syyskuun suurtapahtuman eteen. Tapahtuman terveysturvallinen järjestäminen haluamassamme laajuudessa ei näytä olevan syyskuussa mahdollista.

“Tämänhetkisen tiedon mukaan ei ole mahdollista järjestää tapahtumaa terveysturvallisesti ja niin, että se toteuttaa tehtäväänsä liittyen verkostoitumiseen ja yhteisöllisyyteen”, kommentoi Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu

“On todella ikävää, että joudumme siirtämään tapahtuman ensi keväälle. Syksyn tapahtuman tilalle olemme kuitenkin järjestämässä etätapahtumaa, joten aivan tyhjin käsin ei tarvitse jäädä. Tästä tulemme tiedottamaan erikseen huhtikuun aikana”, toteaa NUORI2021-tapahtuman vastaava tuottaja Anton Tuuva.
 

NUORI2021 siirtyy huhtikuuhun 2022

NUORI2021 siirretään järjestettäväksi 26.-27.4.2022 nimellä NUORI2022. Tapahtuma järjestetään alkuperäisten suunnitelmien tapaan Jyväskylän Paviljongissa. Olemme sitoutuneet järjestämään kaikille turvallisen tapahtuman. Seuraamme viranomaisten ohjeistuksia tiiviisti ja reagoimme tarvittaessa tilanteen vaatimalla tavalla. 

Jo ostetut tapahtumaliput oikeuttavat sellaisenaan osallistumaan NUORI2022-tapahtumaan uutena ajankohtana. Lippu siirtyy uuteen ajankohtaan ilman erillisiä toimenpiteitä.

Lipun peruutus on kuitenkin entiseen tapaan mahdollista. Sovellamme peruuttamiseen NUORI2022-peruutusehtoja, joiden mukaisesti maksuton peruutus on mahdollista tehdä 31.12.2021 mennessä. Lipun voi peruuttaa  ottamalla yhteyttä sähköpostitse nuori2022@alli.fi -osoitteeseen.

“NUORI2021-tapahtuma on toteutettu alusta asti yhdessä alan toimijoiden kanssa ja tavoitteemme on, että tapahtuman ohjelma palvelee kattavasti ja entistä enemmän alan ajankohtaisia tarpeita. NUORI2022-tapahtuma tarjoaa ensi vuonna pitkään kaivatun mahdollisuuden tähän ja kokoaa koko alan yhteen raskaan korona-ajan jälkeen”, kommentoi NUORI2022-tapahtuman ohjelmasta vastaava tuottaja Minna Jauho.
 

Syksyllä kouluttaudutaan etänä

Nuorisoalan jatkuvaa koulutustarvetta ei olla Allianssissa kuitenkaan unohdettu: syksyllä 2021 järjestämme edullisen etätapahtuman kaikille nuorisoalan toimijoille, jonne olemme valinneet kiinnostavia ajankohtaisia teemoja ja puhujia. 

“Ennen varsinaista NUORI2022-tapahtumaa on tärkeää päästä koolle edes verkossa ja kouluttautua yhdessä ajankohtaisten aiheiden äärellä. Tarve kohtaamiselle on nyt erityisen suuri ja haluamme mahdollistaa sen alan väelle”, Tuuva ja Jauho toteavat.

Lisätietoa syksyn etätapahtumasta julkaistaan tuonnempana Allianssin ja NUORI-tapahtuman kanavilla. 

 

Olemme lähettäneet NUORI2021-tapahtuman siirtämiseen liittyvää infoa sähköpostitse tapahtuman ohjelmatuottajille, näytteilleasettajille sekä jo lipun ostaneille osallistujille. Mikäli et ole saanut viestiä, olethan yhteydessä sähköpostitse: nuori2022@alli.fi 
 

Lisätietoja lipun ostaneille: 
nuori2022@alli.fi

Muita lisätietoja antavat:

Anton Tuuva
NUORI2022 vastaava tuottaja
anton.tuuva@alli.fi
040 583 4744

Ilmari Nalbantoglu
va. toiminnanjohtaja
ilmari.nalbantoglu@alli.fi
050 574 1112

 

UNG2021 – landsomfattande dagarna för ungdomsarbete flyttas till år 2022 

UNG2021-dagarna flyttas från september i år till april 2022 pga. koronapandemin. Evenemanget ordnas i Jyväskylä (Paviljongen) den 26.-27.4.2022.

Vi har aktivt följt med hur pandemisituationen utvecklas och gjort förberedelser för evenemanget i september. Tyvärr går det inte att ordna evenemanget säkert och tryggt  i den mån vi önskar.

 “Enligt de uppgifter vi har i denna stund är det inte möjligt att ordna evenemanget säkert med tanke på hälsorisken och så att evenemanget också når sitt sammankopplande syfte”, kommenterar verksamhetsledare Ilmari Nalbantoglu på Allianssi, Takorganisationen för ungdomssektorn i Finland. 

“Det är beklagligt att vi måste flytta evenemanget till nästa vår. Vi kommer ändå att ordna ett endags evenemang i nätet, så man blir inte utan någonting alls. Vi informerar mer om detta senare i april”, säger Anton Tuuva, ansvarig producent för UNG2021. 
 

UNG 2021 flyttar till april 2022

UNG 2021 ordnas alltså den 26.-27.4.2022 under namnet UNG2022. Evenemanget ordnas enligt samma principer på Paviljongen i Jyväskylä. Vi vill ordna ett säkert evenemang för alla. Vi följer dock fortfarande aktivt myndigheternas anvisningar och reagerar vid behov.

Om man redan köpt en biljett till evenemnaget i höst, har man direkt med samma biljett rätt att komma med på UNG2022 i april. Biljetten förflyttas direkt utan enskilda åtgärder. Man kan ändå annullera sin biljett och det kan man göra utan kostnader ända till den 31 december 2021. Man annullerar sin biljett genoma att ta kontakt per e-post:  nuori2021@alli.fi.

“ Vi har ända från början planerat UNG2021 evenemanget tillsammans med hela ungdomssektorn och målet har varit att programmet betjänar de aktuella behov sektorn har.  UNG2022 kommer att svara på dessa behov samt samla ihop hela ungdomssektorn  efter en tung coronatid”, kommenterar Minna Jauho, ansvarig för programmet på UNG2022.

I höst ordnas det skolning på distans

Allianssi har dock inte glömt de kunskapsbehov ungdomssektorn har: på hösten 2021 ordnar vi en förmånlig skolningsdag på distans för hela ungdomssektorn. Vi har valt ett väldigt intressant och aktuellt program med goda talare.

“ Innan det kommande evenemanget UNG2022 är det viktigt att sektorn träffas om dock på distans. Samtidigt kan vi tillsammans öka vår kunskap kring aktuella ämnen i ungdomssektorn. Det är speciellt viktigt att träffas i dessa tider och vi vill därför möjliggöra detta för sektorn” säger Tuuva och Jauho.

Mer information om höstems distansevenemang publiceras senare på Allianssis hemsidor och UNG-kanalen på nätet.

 

Vi har skickat ut mer information om förflyttandet av UNG2021 per e-posti åt programproducenter, utställare och dem som redan köpt biljett till UNG2021. Ifall du inte fått meddelandet, kontakta nuori2022@alli.fi

Information för dem som köpt biljett: 
nuori2022@alli.fi
 

Annan tilläggsinformation: 

Anton Tuuva
ansvarig producent för UNG2022
anton.tuuva@alli.fi
040 583 4744

Ilmari Nalbantoglu
verksamhetsledare (vice)
ilmari.nalbantoglu@alli.fi
050 574 1112

 

 


Avainsanat: