Uutiset

NUORI2023 – hae mukaan ohjelman tuottajaksi

Uutiset 19.5.2022

NUORI2023 – valtakunnallinen kasvatus- ja nuorisoalan kohtaaminen järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 18.-20.4.2023. Tapahtuman pääjärjestäjinä toimivat Allianssi ja Kirkkohallitus. Tapahtuma on tarkoitettu kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaisille, opiskelijoille ja vapaaehtoisille. Jopa 3000 alan toimijaa saapuvat tapahtumaan ympäri Suomea eri kunnista, seurakunnista, järjestöistä, kouluista ja alan oppilaitoksista. NUORI2023 on kasvatus- ja nuorisoalan suurtapahtuma, jossa alan toimijoiden on mahdollista kehittää osaamistaan ja verkostoitua. 

NUORI2023 koostuu seminaariohjelmasta, kattavasta messualueesta, verkostoitumisesta sekä rennosta iltaohjelmasta. NUORI2023-tapahtumassa on esillä alan tuorein tutkimustieto, uudet ja hyväksi todetut menetelmät sekä alan ajankohtaiset trendit ja ilmiöt. Ohjelma kootaan alan asiantuntijoista koostuvan ohjelmatyöryhmän johdolla.

Nyt juuri sinulla on mahdollisuus hakea ohjelman tuottamisvastuuta! Ohjelmatuottajat pääsevät jakamaan oman asiantuntijuutensa koko kasvatus- ja nuorisoalan hyväksi. Mitä sellaista arvokasta tietotaitoa teidän organisaatiossa tai sinun työpöydälläsi asuu, mikä olisi tärkeää valjastaa myös muiden käyttöön? Onko sinulla mielessäsi jokin hyväksi havaittu menetelmä, josta myös muiden alalla tulisi ehdottomasti kuulla? Tai onko kollegasi tutkinut jotakin kiinnostavaa lapsiin, nuoriin tai perheisiin liittyvää ilmiötä?Jos vastasit kyllä, olet etsimämme henkilö!

NUORI2023-tapahtuman kattoteema on Polkuja hyvään tulevaisuuteen. Seminaariohjelma rakentuu viiden alateeman ympärille:

1) Yhdessä tekeminen ja yhteistyö

Oleellinen osa tapahtumaa on kasvatus- ja nuorisoalan eri toimijoiden kohtaaminen, toisilta oppiminen sekä tarinat onnistuneesta yhteistyöstä. Monialaisuus on merkityksellistä, ja eri sektoreilla niin varhaiskasvatuksesta kouluihin ja oppilaitoksiin, kuntiin, järjestöihin ja seurakuntiin on tehty valtava määrä työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelmien kautta tarjoamme mahdollisuuden uusien yhteistyökumppaneiden ja menetelmien löytämiseen. Nostamme esiin myös nuorten omat yhteisöt ja niiden merkityksen osana koko kasvatus- ja nuorisoalaa.

2) Koronan jälkeinen aika

Yksi aikakausi päättyi alkuvuonna 2020 ja toinen alkoi. Koronapandemialla oli pitkäaikaisia vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Miten voimme työssämme vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ennaltaehkäistä yksinäisyyttä eri toimintaympäristöissä sekä tukea lasten, nuorten sekä perheiden hyvinvointia? Millaisia keinoja ja toimintamalleja tänä aikana on kehitetty ja kuinka perinteiseen yhdessä tekemiseen on palattu? Ja ennen kaikkea – miten kasvatus- ja nuorisoala mukautuu nopeasti muuttuviin tilanteisiin myös tästä eteenpäin?

3) Digitaalisuus kasvatus- ja nuorisotyössä

Digitaalisen median ja teknologian käyttö kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Digitaalisuus on olennainen osa lasten, nuorten ja perheiden tavoittamista ja kohtaamista. Mitä digitaalisuus kasvatus- ja nuorisoalalla tarkoittaa juuri nyt? Millaisia ilmiöitä teknologian, tekoälyn ja digitaalisuuden parissa tällä hetkellä on, miten niihin tulee alan ammattilaisena suhtautua ja miltä tulevaisuuden skenaariot näyttävät? Ja kuinka omalta osaltamme tuemme lasten ja nuorten digitaalista hyvinvointia?

4) Ihmiskäsitys kasvatus- ja nuorisotyössä 

Suhde itseemme ja sitä kautta suhteemme muihin ihmisiin määrittää meitä perustavanlaatuisesti. Miten identiteettini muodostuu ja kuka olen kaikkien roolien alla? Kasvattajina tuemme lasten ja nuorten itsetuntemusta ja ymmärrystä siitä, kuinka käsitys itsestä vaikuttaa ja myös muuttaa käsitystä muista. Myös omat reflektointitaitomme sekä ymmärrys kehon ja mielen yhteydestä vaikuttavat siihen, kuinka kohtaamme lapsia ja nuoria. Kuinka löytää se oma paikka eri yhteisöissä, mihin asettua ja miten toimia suhteessa muihin – niin nuorena kuin myös itse ammattilaisena? Ja entä kuinka luon turvallisempaa tilaa itseni lisäksi muille ympärillä?

5) Alan toimintaedellytykset

Kasvatus- ja nuorisoalan toimintaedellytysten turvaaminen on juuri nyt tärkeämpää kuin koskaan. Osana ohjelmaa nostetaan esiin yhteiskunnallisen vaikuttamistyön merkitys, toimivat uudet menetelmät ja henkilöstön ja koulutuksen tulevaisuus nuoriso- sekä lapsi- ja perhetyössä. Ohjelman ja yhteistyöverkostojen avulla vahvistetaan kasvatus- ja nuorisoalan toimijoiden toimintaedellytyksiä koronan jälkeisessä ajassa huomioiden yhteiskunnalliset muutokset ja alan muuttunut rahoitustilanne. 

Toivomme ohjelmahakemuksia laaja-alaisesti koko kasvatus- ja nuorisoalalta niin kunta-, seurakunta-, koulu-, oppilaitos- ja järjestösektoreilta, jotta NUORI2023-ohjelmassa on edustettuna mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti koko kasvatus- ja nuorisoala. Hakemuksissa toivotaan näkyvän myös monialainen yhteistyö. Toivomme erityisesti myös, että lasten ja nuorten oma ääni tulee kuuluville NUORI2023-ohjelmassa.

Kiinnostuitko ryhtymään ohjelmatuottajaksi? Jos, niin lue lisää ja hae ohjelman tuottamisvastuuta nyt! Haku ohjelmatuottajaksi päättyy 30.9.2022.

Lisätietoja ohjelmasta ja hakuprosessista antavat:

Sara Sipilä
Tapahtumatuottaja
Allianssi
sara.sipila@nuorisoala.fi 
044 7967 930

Sirpa Syrjä
Asiantuntija, nuorisotyö
Jumalanpalvelus ja Kasvatuksen yksikkö
Kirkkohallitus
sirpa.syrja@evl.fi
050 413 2867

Katso myös