Nuoria kuultava ja tiedotusjärjestelmiä kehitettävä

Uutiset 18.11.2004

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry pitää laadittua nuorisolakiluonnosta pääosin hyvänä. Erityisesti Allianssi haluaa kiittää sen avoimesta valmistelutavasta, jossa lakia on valmisteltu yhteistyössä järjestöjen ja kansalaisten verkkopalveluiden kanssa.

Allianssi pitää myönteisenä kehityksenä sitä, että nuorten osallistuminen ja kuuleminen on lakiehdotuksessa otettu omaksi pykäläkseen. Lakiehdotuksen mukaan ”nuorille tulee varata mahdollisuuksia osallistua paikallista nuorisotyötä sekä nuorisopolitiikkaa koskevien asioiden valmisteluun. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.”

Allianssin mielestä tämä ei riitä, vaan nuorille tulee nimenomaan tarjota mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Allianssi haluaa lakiin kirjattavan voimakkaammin, että nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa, ja heidän mahdollisuuksiaan saada laadukasta tietoa on parannettava kehittämällä nuorisotiedotusjärjestelmiä.

Nuorisotiedotus ja yhteistyöllinen toiminta vaatisivat Allianssin mielestä selvästi näkyvämmän roolin nuorisolaissa. Esimerkiksi EU:n nuorisopolitiikan valkoisen kirjan mukaan nuorisotiedotus on välttämätön, joskaan ei riittävä edellytys nuorten osallistumiselle, ja muun muassa tästä syystä se ansaitsisi ehdottomasti maininnan myös itse lakitekstiin.

Nuorisopolitiikassa korostuu moniammatillinen yhteistyö opetus- ja sosiaalitoimen, poliisin sekä työvoimaviranomaisten kanssa. Erilaisten yhdistysten ja seurakuntien rooli nuorisotyössä on tärkeä. Tämä lakiehdotuksessa on toki huomioitukin. Allianssin mielestä lakitekstiin tarvitaan selkeämpi maininta yhteistyöllisestä toiminnasta, joka tukee nuorten etua ja kunnan nuorille tarjoamia palveluita. Allianssin mielestä nuorisotyön määritelmän yhteydessä tulee myös mainita yhteistyö koulun ja kodin kanssa.

Allianssi pitää hyvänä lakiehdotuksessa mainittua nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa, mutta vaatii siihen liitettävän myös rahoitussuunnitelman. Valtioneuvosto hyväksyy ohjelman neljän vuoden välein.

Opetusministeriö on valmistellut pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmassa olevaa nuorisotyölain kokonaisuudistusta vuoden ajan. Hanke käynnistyi syksyllä 2003 arvokeskustelulla otakantaa.fi-sivustolla sekä nuorisotyön peruspalvelukeskustelulla Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin valtikka.fi-sivustolla. Lakiluonnosta on valmistellut opetusministeriön kutsuma johtoryhmä. Opm:n johtoryhmässä ovat olleet mukana myös Allianssin ja Kuntaliiton edustajat. Lakiehdotus on käynyt vuoden 2004 aikana laajan kuulemisvaiheen, johon on osallistunut 15 alueellisissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa noin tuhat kuntien päättäjien, nuorisotyön ja nuorisojärjestöjen edustajia sekä nuoria.


Avainsanat: