Nuorille annetut lupaukset on pidettävä

Uutiset 23.4.2015

 

Eduskuntavaalien tulos on varmistunut ja on aika lunastaa kampanjoinnin aikana tehdyt lupaukset. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin kevätkokoukseen kokoontuneet nuoriso- ja kasvatusjärjestöt vaativat puolueita ja ehdokkaita pitämään nuorille annetut lupaukset hallitusneuvotteluissa ja vaalikauden aikana.

Allianssin puoluesihteeripaneelissa kaikki eduskuntapuolueet vahvistivat kannattavansa nuorisotakuun jatkoa ja kehittämistä edelleen. Myös nuorten vaalikoneessa ehdokkaiden enemmistö tuki tätä vahvasti ja toistasataa ehdokasta on kertonut Allianssille omat visionsa nuorisotakuun kehittämiseksi. Näin vahvan sitoutumisen vallitessa nuorisojärjestöt odottavat, että hallitusneuvotteluissa nuorisotakuu nostetaan strategiseksi kehittämiskohteeksi ja sen toteuttamiseen varataan enemmän resursseja kuin edellisen vaalikauden aikana.

Allianssin ja muiden lapsi- ja nuorisoalan toimijoiden yhdessä toteuttaman Lasten ja nuorten kansanedustajan huoneentaulun on allekirjoittanut 44 % valituksi tulleista kansanedustajista.

Allekirjoittajat ovat luvanneet toimia aktiivisesti muun muassa sen puolesta, että lapsilisän ostovoima palautetaan leikkausta edeltävälle tasolle. Koulutus säilytetään maksuttomana, opintotuki mahdollistaa täysipäiväisen opiskelun ja opintotukeen palautetaan huoltajakorotus. Jokaiselle lapselle ja nuorelle turvataan mahdollisuus harrastamiseen ja alle 18-vuotiaille nuorille annetaan yhdenvertainen mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Kaikki eduskuntapuolueet ovat kampanjoineet muun muassa koulutuksen leikkauksia vastustavilla teemoilla ja ehdokkaiden enemmistö on ilmoittanut vastustavansa koulutussäästöjä. Lisäksi ehdokkaiden selvä enemmistö ilmoittaa nuorten vaalikoneessa, että vaikka julkisista menoista jouduttaisiin leikkaamaan, nuorisotyötä ei saa heikentää.

Nuorisojärjestöt iloitsevat ehdokkaiden voimakkaasta sitoutumisesta nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja muistuttaa, että ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen maksaa itsensä takaisin. Toimivat peruspalvelut ovat parasta syrjäytymisen ehkäisyä. Päättäjiltä vaaditaan nyt kauaskatseisuutta – yhteiskuntaa ei kehitetä leikkaamalla, vaan uudistamalla rakenteita tavalla, joka kohtelee eri sukupolvia oikeudenmukaisesti.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin kevätkokous 23.4.2015

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Eero Rämö p. 040 539 2737
Pääsihteeri Olli Joensuu p. 045 139 2350

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 121 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. www.alli.fi


Avainsanat: