Nuorille kuntavaaliehdokkaille saatava vaikuttamisen paikkoja myös vaalien jälkeen

Uutiset 20.10.2008

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry muistuttaa puolueita siitä, että vaalien jälkeisessä lautakuntapaikkojen jaossa on kiinnitettävä huomiota todellisten vaikuttamismahdollisuuksien luomiseen kaikille nuorille – ei pelkästään niille, jotka valtuustoihin pääsevät. Myös kunnissa toimivat nuorten omat vaikuttajaryhmät tulee huomioida lautakuntatyöskentelyssä.

– Politiikan uskottavuus ja Suomen poliittisen järjestelmän toimivuus jatkossa on nyt puolueiden omissa käsissä. Puolueiden pitää kuntatasolla toimia niin, että nuoret ymmärtävät politiikkaa ja kiinnostuvat siitä. Paras tapa on ottaa nuoret mukaan oikeaan päätöksentekoon. Puheiden aika alkaa olla ohi, puolueilta odotetaan nyt tekoja, sanoo Allianssin puheenjohtaja Ossi Heinänen.

Perinteisesti kunnissa on ollut helppo sivuuttaa vaalien jälkeinen nuorten osallisuus antamalla nuorille paikkoja lähinnä nuoriso- tai vapaa-aikalautakunnista. Tämäkin on tärkeää, mutta nuorten kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon ei ylläpidetä pelkästään huolehtimalla näiden lautakuntien edustuksesta.

– Terveys-, rakennus-, kaavoitus-, sosiaali- ja kouluasiat koskettavat nuoria siinä missä muitakin kuntalaisia. Kunnan jokaiseen lautakuntaan on saatava myös alle 30-vuotiaita jäseniä, lisäksi kunnassa jo olevaa nuorten vaikuttajaryhmää esimerkiksi nuorisovaltuustoa, nuorten foorumia tai nuorten kuulemisjärjestelmää on käytettävä aktiivisesti hyväksi kunnan asioista päätettäessä koko vaalikauden ajan, vaatii Heinänen.

Allianssin viime syyskuussa järjestetyssä Nuorisotoimialan Tulevaisuusfoorumin paneelissa puolueiden edustajat lupasivat, että vaalien jälkeen kaikkiin lautakuntiin saadaan mukaan myös nuoria.

Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun on tällä hetkellä allekirjoittanut noin 2 000 ehdokasta. Allekirjoituksellaan ehdokas on lupautunut muun muassa varmistamaan, että lapset ja nuoret saavat osallistua ja vaikuttaa kotikuntansa asioihin ja että heidän mielipiteitään kuunnellaan. Allianssi muistuttaa kuntia ja puolueita kuitenkin siitä, että kysymyksessä ei ole pelkästään vapaaehtoinen vaalilupaus, vaan nuorten osallisuus ja kuuleminen ovat lakisääteisiä velvollisuuksia, jotka on määritelty nuorisolain kahdeksannessa pykälässä. Huoneentaulun allekirjoittaneet ovat myös muun muassa lupautuneet edistämään lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien perustamista kuntaansa ja oppilaskuntien perustamista kaikkiin kouluihin.


Avainsanat: