Kannanotot

Nuorisoala: Gazassa tuhotaan nyt kokonaisen sukupolven tulevaisuutta – Suomen vaadittava tulitaukoa välittömästi

Uutiset 15.11.2023

Nuorisoala tuomitsee palestiinalaisiin ja israelilaisiin siviileihin, erityisesti lapsiin ja nuoriin, kohdistuvan väkivallan ja odottaa Suomen valtiojohdon käyttävän valtaansa sen estämiseksi. Suomen ja maailman päättäjien tulee vaatia välittömiä sekä tiukkoja toimia tulitauon ja rauhantyön puolesta.

Gazan alueen iskuissa on kuollut tähän mennessä yli kymmenen tuhatta ihmistä, joista merkittävä osa on lapsia ja nuoria. Siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuva väkivalta on aina tuomittavaa ja kansainvälisen humanitaarisen lain mukaan sotarikos. Tämä koskee niin valtiollisia toimijoita kuin aseellisia järjestöjä. Siviilien, erityisesti lasten ja nuorten, suojeleminen kriiseissä on ensiarvoisen tärkeää ja siihen velvoittavat useat kansainväliset sopimukset. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi vaatii, että kansainvälisen yhteisön tulee ryhtyä välittömästi toimiin, jotta alueelle saataisiin tulitauko, jotta humanitaarinen apu tavoittaisi gazalaiset siviilit ja jotta aktiivinen rauhantyö saataisiin käynnistettyä. 

Nuorisojärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö European Youth Forum vaati kannanotossaan jo lokakuussa Euroopan unionilta työtä panttivankien vapauttamisen ja tulitauon eteen. Gazan siviilit eivät saa joutua maksamaan kalleinta hintaa Hamasin hyökkäyksestä.

Gazan tilanne koskettaa myös välillisesti monia nuoria maailmanlaajuisesti. Islamofobia, antisemitismi tai rasismi ei ole missään tilanteessa hyväksyttävää. Nuorisoala peräänkuuluttaa erityisesti aikuisten vastuuta Gazasta keskusteltaessa. Viha ei ole ratkaisu, rauha on.

Tulitauon saavuttamisen jälkeen Suomen osana kansainvälistä yhteisöä on aktiivisesti edistettävä rauhantyötä alueella ja huolehdittava nuorten sukupolvien sitouttamisesta prosessiin. Suomi on osaltaan sitoutunut YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 2250 Nuoret, rauha, turvallisuus, jonka mukaan pysyvää rauhaa ei saada aikaan ilman nuorten osallisuutta ja tukea. Nuorten ottaminen mukaan rauhanprosessiin on erityisen tärkeää Gazan alueella, jossa väestöstä lähes puolet on alle 18-vuotiaita. 

Lisätietoja

Anna Laurila, puheenjohtaja
anna.laurila@nuorisoala.fi 

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi
040 5879 514

Katso myös