Uutiset

Nuorisoala vastustaa ensiasunnon verovapauden poistoa

Uutiset 10.11.2023

Eduskunta käsittelee juuri varainsiirtoverolain muuttamista koskevaa lakia, jonka osana esitetään, että ensiasunnon ostajan verovapaus poistettaisiin 1.1.2024 alkaen. Nuorisoala vaatii, että hallitus peruu ensiasunnon verovapauden poistoa koskevan esityksensä. Esitys on epäoikeudenmukainen sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ja vaikeuttaa nuorten mahdollisuuksia ostaa oma koti. Ensiasunnon verovapaus on ollut merkittävä verotuki eniten sen tarpeessa olevalle nuorten ikäryhmälle.

Korkotason nousu, yleinen kuluttajahintojen nousu ja ostovoiman heikkeneminen sekä epävarma taloustilanne ovat heikentäneet nuorten mahdollisuuksia hankkia ensimmäinen asunto. Ensimmäisen kodin ostaminen on nuorille muutenkin vaikeampaa, sillä he ovat vasta työuransa alkuvaiheessa, heillä on matalampi tulotaso eikä heille ole yleensä ehtinyt kertyä merkittäviä säästöjä. Ensiasunnon verovapaus on ollut merkittävä verotuki eniten sen tarpeessa olevalle nuorten ikäryhmälle. Ensiasunnon hankkiminen on nuorille tärkeä päämäärä, joka motivoi säästämään ja suunnittelemaan omaa taloutta.

Esitys on sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta erittäin ongelmallinen. Nuorilta ensiasunnon ostajilta poistetaan verovapaus ja sillä rahoitetaan varainsiirtoveron verokantojen alentamista. Veroa kevennetään siis muilta nuorten kustannuksella, hyödyttäen erityisesti asuntosijoittajia. Samalla valtion tulot vähenevät 70 miljoonaa euroa. Nuorten sukupolvien mahdollisuuksia varallisuuden kerryttämiseen, vakauteen ja oman kodin ostamiseen heikennetään.

Ensiasunnon verovapaus ollaan poistamassa erittäin nopealla aikataululla ja nuorilla on esityksen toteutuessa vain vuoden 2023 loppuun aikaa ostaa asunto verovapaasti. Ensimmäisen kodin ostaminen ja asuntolainan ottaminen ovat merkittäviä investointeja, jotka sisältävät myös asuntokohteen sisäisiä riskejä, joita kokemuksen puuttuessa nuori ei välttämättä vielä hallitse. Nuorten pitäisikin pystyä tekemään merkittävä hankinta tarkasti harkiten, eikä hätäillen alle kahdessa kuukaudessa. Nuorten pitäisi voida myös luottaa valtion vero- ja asuntopolitiikan vakauteen.

Oman kodin ostaminen on tärkeää suomalaisnuorille. Nuorisoasuntoliiton ja Ympäristöministeriön Nuorten Asuminen 2020 -kyselytutkimuksen perusteella nuoret haaveilevat oman asunnon omistamisesta; kaksi kolmesta suomalaisnuoresta aikoo tulevaisuudessa ostaa asunnon. Omistusasujia on kuitenkin 18–29-vuotiaista enää 17 prosenttia, kun kymmenen vuotta sitten omistusasunnoissa asui vielä noin kolmannes kyseisestä ikäryhmästä. Nuorten asunnon ostamisen harkitseminen on myös laskenut Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha 2023 -tutkimuksen perusteella esimerkiksi korkojen nousun takia. Hallituksen esitys johtaa siihen, että nuorten ensimmäisen oman kodin hankinta lykkääntyy entisestään.

Joka viides nuori kertoi Nuorten Asuminen 2020 -tutkimuksessa, että asumistilanne siirtää myös lasten hankkimista. Hallituksen esittämä ensiasunnon verovapauden poisto tapahtuisi tilanteessa, jossa syntyvyys on Suomessa historiallisen alhaalla. Heikon syntyvyyden keskellä perheellistymisiässä olevien nuorten mahdollisuuksia oman kodin ostamiseen ei pidä heikentää. Esitys lisää taloudellista epävarmuutta, millä on vaikutuksia myös nuorten perheellistymissuunnitelmiin. Nuoret, perheelliset ensiasunnon ostajat eivät välttämättä ole erityisen hyvätuloisia ja varakkaita, vaikka olisivatkin onnistuneet säästämään ensiasuntoon.

Opiskelijoiden opintotuen lainapainotteisuutta lisätään entisestään tällä hallituskaudella. Vuonna 2022 opintolainaa oli jo 22 660 euroa opiskelijaa kohden. Velkaantumisella on merkittäviä vaikutuksia koko sukupolven mahdollisuuteen kerryttää varallisuutta, perheellistyä ja hankkia ensimmäinen omistusasunto. Oman kodin ostaminen tulee yleensä ajankohtaiseksi samoihin aikoihin, kun nuori siirtyy opinnoista työelämään, ja suuri opintolaina voi hankaloittaa myös asuntolainan saantia. Jatkossa nuoret valmistuvat yhä suuremman opintolainan kanssa ja ensiasunnon hankkimisen kynnys voi nousta entisestään.

Nuorisoala on erittäin huolissaan varallisuuserojen kasvusta ja nuorten mahdollisuudesta hankkia oma koti tulevaisuudessa. Suomessa varallisuus on perinteisesti liittynyt asunnon omistamiseen ja tähän liittyvään säästämiseen. Nyt nuorten asuntovarallisuuteen kiinni pääseminen tehdään yhä vaikeammaksi. Nuorisoala vetoaa eduskuntaan, jotta se tekisi sellaisia päätöksiä, joilla omistusasuminen olisi jatkossakin mahdollista nuorille, eikä nuorille luotaisi lisää epävarmuustekijöitä. Kaikki keinot, joilla voidaan helpottaa nuorten mahdollisuuksia sijoittaa omaan kotiin, ovat merkittäviä sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta edistäviä toimia.

Nuorisoala vaatii, että hallitus peruu ensiasunnon verovapauden poistoa koskevan esityksensä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, ehdotamme vaihtoehtoisesti, että lakimuutos tulisi voimaan vasta 1.1.2025 alkaen, tai verovapauden ikärajaa laskettaisiin 18-29-vuotiaisiin.

Nuorisoalan kattojärjestön vaikuttamisen asiantuntija Suvi Mäkeläinen osallistui valtiovarainvaliokunnan verojaoston asiantuntijakuulemiseen varainsiirtoverolain muuttamisesta 9.11.2023.

Katso myös