Uutiset

Nuorisoalan kattojärjestön kevätkokous valitsi vaalivaliokunnan ja päivitti vaikuttamistyön tavoitteet

Uutiset 15.5.2024

Nuorisoalan toimijat kokoontuivat yhteen kattojärjestö Allianssin kevätkokoukseen Kuntatalolle. Kokouksessa puhuttivat hallituksen kehysriihen nuorisoalaa ravistelevat päätökset sekä nuorisoalan kattojärjestön poliittinen tavoiteohjelma.

Kokouksessa oli läsnä edustajia 50:stä jäsenorganisaatiosta. Kokouksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja Mika Poutala (kd.). Poutala toimii puolueensa ensimmäisenä varapuheenjohtajana sekä tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä.

“Nuorissa on tulevaisuuden toivoa. Asiat nähdään kirkkaasti ja uskotaan tulevaisuuteen. Tämä välittyy Allianssin toiminnasta ja vuorovaikutuksesta päättäjien kanssa”, Poutala tervehti kokousta poliittisessa tilannekatsauksessaan.

Poutala peräänkuulutti myös hallituksen tehneen panostuksia nuoriin. Hän nosti esiin lasten ja nuorten terapiatakuun sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin kohdistetut panostukset. 

Kulunut vuosi on tuonut synkkiä uutisia nuorisoalalle. Hallituksen kehysriihessä esittämät leikkaukset kohdistuvat kipeästi nuorisoalan rahoitukseen. Hallituskauden aikana OKM:n valtionavustuksiin kohdistuu yhteensä 150 miljoonaa euroa leikkauksia hallituskautta edeltävästä tasosta. 

“Alkuvuoden poliittiset päätösten lopputulemat eivät ole olleet nuorisoalan näkökulmasta ollenkaan hyviä. Siitä olen kuitenkin ollut ylpeä, että koko nuorisoala oli yhdessä viemässä viestiä: jos hallitus haluaa investoida tulevaisuuteen, niin sitä ei tehdä nuorista leikkaamalla”, toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm summasi alkuvuoden raportissaan.

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2023 asiakirjat sekä valittiin vaalivaliokunta valmistelemaan syyskokouksessa tehtäviä henkilövalintoja. Vaalivaliokuntaan valittiin:

 • Malin Lindholm, Suomen Partiolaiset (puheenjohtaja)
 • Halla Kokkonen, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto
 • Jari Pulkkinen, Lasten ja nuorten keskus, Suomen kristillinen ylioppilasliitto, YMCA, Kirkkohallitus, Kirkon ulkomaanapu, Suomen ekumeeninen neuvosto, Suomen lähetysseura
 • Sara Salonen, Demarinuoret
 • Arvi Tolvanen, Kokoomusnuoret
 • Linda Vallenius, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
 • Anna-Leena Veteläinen, Keskustanuoret

Nuorisoalan poliittinen tavoiteohjelma päivitettiin

Nykyisten sekä tulevaisuuden lasten ja nuorten hyvinvointi on kestävän tulevaisuuden edellytys. Nuoret elävät nyt tehtävien päätösten kanssa pitkään, joten nuorten hyvinvointiin vaikuttaviin politiikkatoimiin panostaminen on paitsi inhimillisesti myös yhteisen tulevaisuutemme kannalta välttämätöntä. Tavoiteohjelma ohjaa nuorisoalan kattojärjestön vaikuttamistoimintaa ja määrittelee edunvalvonnan kannalta merkittävät poliittiset linjat. Pääasiassa kaikki nuorisoalan kattojärjestön vaikuttamistyö perustuu poliittiseen tavoiteohjelmaan.

Ohjelma sisältää seitsemän yläkäsitettä:

 • Osaaminen ja vapaa-aika
 • Toimeentulo
 • Koulutus
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut ja terveyden edistäminen
 • Työllisyys
 • Yhteiskunnallinen osallisuus ja demokratia
 • Nuorten hyvinvoinnin edistämisen ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset

Tavoiteohjelmaan voit tutustua materiaalipankissamme.

Katso myös