Uutiset

Nuorisoalan valtakunnalliset tapahtumat ja koulutukset

Uutiset 20.9.2022

Julkaisemme kuukausittain koontiuutisen meille ilmoitetuista nuorisoalan valtakunnallisista tapahtumista ja koulutuksista. 

Jäsenemme ja yhteistyökumppanimme voivat ilmoittaa tapahtumiaan ja koulutuksiaan koontiuutiseen lomakkeen kautta (linkki). Seuraava koontiuutinen julkaistaan 18. lokakuuta.

Allianssin koulutukset ja tapahtumat löydät koottuna tapahtuma- ja koulutuskalenteristamme.

”Laita pari kuvaa” – lapsiin ja nuoriin kohdistuvat seksuaalirikokset somessa
29.9. klo 9–16 / Sua varten somessa (Loisto Setlementti, Nicehearts ry, Kuopion Setlementti Puijola) / Lue lisää ja ilmoittaudu 22.9. mennessä

Suoraa puhetta somesta, seksuaalisuudesta ja seksuaalirikoksista! Mitä somessa tapahtuu juuri nyt? Mitä ammattilaisen on hyvä siitä tietää? Seminaarissa kuulet nuorten ääntä suoraan kentältä ja saat ajankohtaista tietoa verkkovälitteisistä seksuaalirikoksista, niihin puuttumisesta sekä niiden ennaltaehkäisystä. Tilaisuudessa on runsaasti aikaa yhteiselle keskustelulle, kysymyksille ja ajatusten vaihtamiselle. Tehdään yhdessä somesta turvallinen! Seminaarin päättää erityistason seksuaaliterapeutti, luennoitsija, kouluttaja, somevaikuttaja ja tietokirjailija Marja Kihlström.

Tilaisuudessa on runsaasti aikaa yhteiselle keskustelulle, kysymyksille ja ajatusten vaihtamiselle. Seminaari järjestetään Helsingin Suvilahdessa Tiivistämöllä ja striimataan.

Vamos Akatemia
6.10. klo 13-15.30 / Diakonissalaitos, Vamos / Lue lisää ja ilmoittaudu

Vamos Akatemia on on Diakonissalaitoksen Vamoksessa käynnistetty avoin tutkija- ja kehittäjäverkosto. Tilaisuuksissa keskustellaan NEET-nuorten elämäntilanteesta ja palvelujärjestelmän kehittämisestä. Tavoitteena on vahvistaa tutkimukseen pohjautuvaa palvelujen kehittämistä. Puhujina erikoistutkija, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (ITLA) Aapo Hiilamo (Lapsiperheköyhyys – näkökulmia nuoruuteen) sekä Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Maija Hyle (Kuinka merkityksellinen osallistuminen mahdollistetaan – Kansalaisten osallistumismahdollisuuksista Tansaniassa).

Pelikasvatus nuorisotyössä 2
3.10.2022 – 11.2.2022/ Humanistinen ammattikorkeakoulu / Lue lisää ja ilmoittaudu

Mitkä ovat pelikasvatuksen mahdollisuudet nuorisotyössä? Opintojaksolla perehdytään pelitoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen nuorisotyössä sekä pelinkehittämisen, roolipelaamisen ja pelillistämisen perusteisiin. Opintojaksolla nuorten pelaaminen nähdään kaikille sopivana ja mukavana harrastuksena. Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä aiempaa tietoa pelitoiminnasta eikä Pelikasvasvatus nuorisotyössä 1 -opintojakson suorittamista. Opintojaksolla on huippukiinnostavia puhujia, mm. Tommi Tossavainen, Minna Koirikivi, Pauli Hulkkonen ja Koopee Hiltunen. Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa ajalla 3.10.-11.12. Opintojaksolla on paljon mielenkiintoista itse opiskeltavaa aineistoa, kolme webinaaria, itsenäisiä tehtäviä, ryhmätehtävä sekä tunnin mittainen roolipelisessio. Toimi pian, sillä viimeinen ilmoittautumispäivä on jo 23.9.!

Osallisuusviikko – Osallisuustyön työkalut käyttöön!
3.– 6.10.2022 / Sokra-koordinaatiohanke (THL ja Diak) / Lue lisää ja ilmoittaudu

Sokra-koordinaatiossa kehitetyt työkalut tukevat osallisuutta edistävän toiminnan suunnittelua, arviointia ja raportointia. Toivomme, että ne voivat tulla pysyväksi osaksi osallisuustyön työkalupakkia toimien konkreettisena apuna työssä.

NäeNepsy! Lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivät Tampereella
6.-7.10. / Setlementtiliitto & Setlementti Tampere / Lue lisää ja ilmoittaudu

NÄENEPSY on kaksipäiväinen tapahtuma, joka on suunnattu kaikille lapsi- ja nuorisotyön ammattilaisille. Paikalle voit tulla kuulemaan ja keskustelemaan nepsy-piirteisten lasten ja nuorten kohtaamisesta, tukemisesta ja mahdollisuuksista.
Teemoina mm. vireystilan säätely, vuorovaikutustilanteet, kiusaaminen – ennaltaehkäisy ja puuttuminen, satuttaminen – koko perheen asia, kohtaaminen – ymmärrä ja rakasta. Mukana myös Puliseva Pää -yhteisöteatteriesitys, jossa sukelletaan neurokirjon aikuisen kokemusmaailmaan. Toisen päivän päättää yhteinen keskusteluhetki, jossa voimme vaihtaa ajatuksia ja ideoita kaiken nähdyn ja kuullun soveltamiseen työssämme.

Ennakoivan talousneuvonnan koulutuksia
27.9., 25.10. ja 22.11. / Ulosottolaitoksen sekä talous- ja velkaneuvonnan ennakoiva talousneuvonta / Lue lisää ja ilmoittaudu

Ulosottolaitoksen sekä talous- ja velkaneuvonnan ennakoiva talousneuvonta järjestää kolme nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnattua koulutusta. Koulutukset järjestetään 27.9., 25.10. ja 22.11. klo 9.00–10.00. Kou­lu­tuk­set an­ta­vat am­mat­ti­lai­sil­le val­miuk­sia oh­ja­ta, neu­voa ja tu­kea asiak­kai­taan. Ta­voit­tee­na on pa­ran­taa kan­sa­lais­ten neu­von­taa hen­ki­lö­koh­tai­sen ta­lou­den hal­lin­nas­sa ja eh­käis­tä vel­kaon­gel­mien muo­dos­tu­mis­ta.

”Ei yksin vaan yhdessä” Gutsy Go -etäkoulutus
2.11. alkaen / Gutsy Go ry / Lue lisää ja ilmoittaudu

Motia tekemiseen, tukea osallisuuteen – palkitun Gutsy Go -menetelmän työkalut haltuun koko yhteisön hyödyksi! “Ei yksin vaan yhdessä” -etäkoulutus tarjoaa palkitun Gutsy Go -yhteisömenetelmän työkalut opetuksen ja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten tueksi. Opetushallituksen tukema koulutus tarjoaa keinoja vahvistaa osallisuutta ja hyvinvointia niin luokassa, koulussa kuin sen ulkopuolellakin.

Koulutusten sisältöjen keskiössä on: *Luoda luottamusta, innostusta ja yhteyttä luokassa *Toimivan tiimin rakennus *Yhteisöllistä ongelmanratkaisukykyä *Myönteisen vuorovaikutuksen, osallisuuden ja kuulumisen tunteen vahvistaminen *Motivaatiota ja merkityksellisyyttä oppimiseen

Gutsy Go – “Ei yksin vaan yhdessä” on ilmainen verkkokoulutus, joka sisältää neljä 3h etätapaamista Zoom-alustalla oppimistehtävineen. Koulutuksesta vastaa Gutsy Go:n pedagogien ja media-ammattilaisten tiimi. Koulutus alkaa 2.11.2022 – ilmoittaudu mukaan!

Katso myös