Uutiset

Nuorisoalan valtakunnalliset tapahtumat ja koulutukset

Uutiset 8.2.2022

Julkaisemme kuukausittain (8.2., 8.3., 5.4., 3.5., 31.5.) koontiuutisen meille ilmoitetuista nuorisoalan valtakunnallisista tapahtumista ja koulutuksista. Jäsenemme ja yhteistyökumppanimme voivat ilmoittaa tapahtumiaan ja koulutuksiaan koontiuutiseen lomakkeen kautta (linkki).

Tutustu Mielenterveyden keskusliiton kevään kurssitarjontaan
Mielenterveyden keskusliitto / Lue lisää / Tutustu sähköiseen kurssioppaaseen

Mielenterveyden keskusliiton kurssiopas, Uusi alku, ilmestyi juuri. Koulutustarjonnassa on lähes 100 koulutusta ja kurssia verkossa ja kasvotusten, niin ammattilaisille kuin mielenterveysongelmia itse kokeville ihmisille ja heidän läheisilleen.

Hyvinvoinnin iltakoulu-webinaarisarjassa käsitellään yksinäisyyttä, murehtimista, parisuhdetta ja mielenterveysongelmia sekä sukupuoli-identiteetin ristiriitaa. Tarjolla on ammattilaisille toivokoulutuksia, luovia menetelmiä ja motivaation herättelyä. Aivan uutta on loppukeväästä sarja NEPSY-vaikeuksista ja mielenterveyden tuesta sekä ”Onko tätä tutkittu? Kurkistuksia tieteen maailmaan” helmikuussa. Huolien hetki –sarjassa keskustellaan siitä, miten sairastuminen vaikuttaa taloudellisesti ja miten saada tolkkua sekavasta palveluviidakosta. Mukaan ovat tervetulleita myös ammattilaiset. Minun kokemukseni -webinaarit taas tarjoavat ihmisten omia ajatuksia sairastumisesta, toipumisesta ja toivosta. 

Kaikki koulutuksemme ja tapahtumamme ovat maksuttomia, mutta vaativat ennakkoilmoittautumisen.

Työpaja musiikkitoiminnan ohjaamiseen
9.3. / Kukunori ry / Lue lisää

Roso-tuotanto järjestää keskiviikkona 9.3. klo 13–16 Malmilla sossusessarit eli rap-työpajan nuorten parissa työskenteleville sote- ja kulttuurialan ammattilaisille. Työpaja tarjoaa työkaluja rapin tai muun musiikin tekemisestä kiinnostuneen nuoren tukemiseen ja valmiuksia suunnitella musiikkitoimintaa nuorille. Rennon riimittelyn lomassa opitaan asiaa musiikin tekemiseen ja äänittämiseen tarvittavista laitteista, ohjelmistoista ja palveluista. Iltapäivän päätteeksi äänitetään yhteinen rap-possebiisi. Työpajan ohjaavat Roso-tuotannon audio- ja mediaohjaaja Aleksi Lemola ja Roson nuoret rap-artistit MC Cepari ja Psyykkinen.

Nuorisobarometri 2021 julkistustilaisuus
16.3. / Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusseura / Lue lisää

Nuorisobarometri 2021 julkistetaan ke 16.3. klo 9.30-11.30. Nuorisobarometrin teemana on kestävä kehitys ja ilmasto. Nuorilta on kysytty mm. heidän arvioitaan omasta kyvystään ymmärtää ilmastoon liittyviä kysymyksiä sekä ympäristöön liittyvistä tunteista. Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston vuosittain julkaisema Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita.

Koulun kerhotoiminnalla hyvinvointia ja tulevaisuususkoa -webinaari
18.3. / MLL, Oulun kaupunki ja Itla / Lue lisää

Webinaarissa tarkastellaan koulun kerhotoiminnan mahdollisuuksia edistää lasten ryhmään kuulumista sekä vahvistaa lasten uskoa omiin kykyihin ja hyvään tulevaisuuteen. Suunnitelmallinen, tavoitteellinen kerhotoiminta rakentaa lasten mielenterveyttä ja turvallisempaa kouluyhteisöä sekä yhteistyön siltaa koulun, kotien ja vapaa-ajan välille.  

Pelikasvatus nuorisotyössä 1
Verkossa 21.3.-31.5.2022 / Humanistinen ammattikorkeakoulu / Lisätiedot

Mitä pelaaminen merkitsee nuorelle? Miksi pelitoimintaa pitäisi järjestää nuorisotyössä? Mitä kaikkea pelikasvatus pitää sisällään? Tule laajentamaan ymmärrystäsi pelikasvatuksen mahdollisuuksista nuorisotyössä!

Viiden opintopisteen kokonaisuus Pelikasvatus nuorisotyössä 1 tarjoaa monipuolisen näkökulman pelikasvatukseen. Opintojaksolla käydään ensin läpi aihepiiriin liittyvät peruskäsitteet (mm. pelisivistys, pelikasvatus, digitaalinen nuorisotyö) ja sen jälkeen perehdytään mm. nuorten pelikulttuureihin, pelaavien nuorten hyvinvointiin, vihapuheeseen ja häirintään sekä e-urheiluun. 

Päihdepäivät verkossa
11.-12.5. / EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto / Lue lisää ja osta liput 3.5. mennessä täältä

Kevään Päihdepäivät 11.-12.5. 2022 järjestetään toistamiseen verkossa. Päihdepäivät on Suomen suurin päihdeaiheinen koulutustapahtuma terveys- ja sosiaalialan osaajille, vapaaehtoisille ja päättäjille.

Tämän vuoden teema on Marginaalista samanarvoiseksi. Luvassa on 16 seminaaria mm. nikotiinittomuustyöstä, nuorten rikollisuuskierteen katkaisemisesta, päihteitä käyttävien vanhempien kokemasta häpeästä, ehkäisevästä päihdetyöstä sekä toimivia menetelmiä nuorten kohtaamiseksi. Päihdepäivillä on alan laajin messuosasto ja paljon maksutonta ohjelmaa. Tervetuloa oppimaan uutta päihdetyöstä!

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaajakoulutus 30 op
17.1.-31.12.2022 / Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) / Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Koulutus antaa valmiuksia toimia yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäjänä peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Osaajakoulutuksessa kirkastat tehtävänkuvaasi nuorisotyön ammattilaisena koulun kasvattajayhteisössä. Koulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää osaamista koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä sekä kouluhyvinvoinnin edistämisessä. Koulutus toteutetaan verkossa. 

Verkkokoulutus: väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen kohtaaminen nuorisotyössä
Pelastakaa Lapset ry / Lue lisää

Nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla on erityisen hyvä mahdollisuus ekstremismin ennalta ehkäisyyn sekä siihen puuttumiseen. Verkkokoulutuksen tavoitteena on kasvattaa nuorten kanssa toimivien ammattilaisten osaamista ja välineitä tunnistaa tämä ilmiö ja puuttua siihen varsinkin tilanteissa, joissa heillä herää huoli nuoren hyvinvoinnista. Myös alalle opiskelevat ovat lämpimästi tervetulleita koulutukseen. 

Verkkokoulutus on maksuton eikä se ole ole aikaan tai paikkaan sidottu, vaan koulutuksen voi suorittaa omien aikataulujen mukaan. 

Itsetuhoisen nuoren kohtaaminen chatissa – verkkokurssi
Pelastakaa Lapset ry / Kurssi löytyy Väestöliiton ylläpitämältä Hyvä kysymys -alustalta. Löydät kurssikokonaisuuden täältä (linkki).

Kurssi soveltuu kaikille ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotka kohtaavat ja tukevat nuoria digitaalisissa chat-ympäristöissä. Kurssista saa tietoa, neuvoja ja konkreettisia työkaluja itsetuhoisuudesta kärsivän nuoren kohtaamiseen chat-ympäristössä. Tämän lisäksi kurssin suorittaja pääsee itse kokeilemaan osaamistaan itsetuhoisen nuoren tukemisessa simuloitujen videokeskustelujen ja niihin liittyvien tehtävien avulla.

HUOM! Kurssin voi suorittaa milloin vain.

Katso myös