Uutiset

Nuorisoalan valtakunnalliset tapahtumat ja koulutukset

Uutiset 8.3.2022

Julkaisemme kuukausittain (8.3., 5.4., 3.5., 31.5.) koontiuutisen meille ilmoitetuista nuorisoalan valtakunnallisista tapahtumista ja koulutuksista. Jäsenemme ja yhteistyökumppanimme voivat ilmoittaa tapahtumiaan ja koulutuksiaan koontiuutiseen lomakkeen kautta (linkki).

Nuorisobarometri 2021 julkistustilaisuus
16.3. / Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusseura / Lue lisää

Nuorisobarometri 2021 julkistetaan ke 16.3. klo 9.30-11.30. Nuorisobarometrin teemana on kestävä kehitys ja ilmasto. Nuorilta on kysytty mm. heidän arvioitaan omasta kyvystään ymmärtää ilmastoon liittyviä kysymyksiä sekä ympäristöön liittyvistä tunteista. Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston vuosittain julkaisema Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15–29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita.

Koulun kerhotoiminnalla hyvinvointia ja tulevaisuususkoa -webinaari
18.3. / MLL, Oulun kaupunki ja Itla / Lue lisää

Webinaarissa tarkastellaan koulun kerhotoiminnan mahdollisuuksia edistää lasten ryhmään kuulumista sekä vahvistaa lasten uskoa omiin kykyihin ja hyvään tulevaisuuteen. Suunnitelmallinen, tavoitteellinen kerhotoiminta rakentaa lasten mielenterveyttä ja turvallisempaa kouluyhteisöä sekä yhteistyön siltaa koulun, kotien ja vapaa-ajan välille.  

Kanuuna kutsuu irrottautumaan ja inspiroitumaan Hyvinvointiviikolla!
21.–25.3. / Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna / Lue lisää ja ilmoittaudu

Kanuuna järjestää nuorisotyön ammattilaisille suunnatun Hyvinvointiviikon 21.–25. maaliskuuta. Viikkoon kuuluvat innostavat ja inspiroivat esitykset alkavat jokaisena päivänä kello 13.00. Esitysten jälkeen voi jäädä vielä keskustelemaan aiheesta ja sen herättämistä ajatuksista muiden osallistujien kesken.

Hyvinvointiviikolla virtuaalilavalle verkossa nousevat vuorovaikutusmuotoilija Simo Routarinne, kosmologian professori Kari Enqvist, toimittajat Ronja Salmi ja Mikko ”Peltsi” Peltola sekä vuorovaikutuskoulutukseen erikoistuneet näyttelijät Mikael Rejström ja Elina Stirkkinen. Kaikki esitykset ovat osallistujille maksuttomia.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyn Hyvinvointiviikon esitykset keräsivät yli 900 osallistumista. Viikon tarkoituksena oli, ja on edelleen, tukea nuorisotyön ammattilaisten työhyvinvointia ja -jaksamista haastavana ja poikkeuksellisena ajanjaksona.

Pelikasvatus nuorisotyössä 1
Verkossa 21.3.-31.5.2022 / Humanistinen ammattikorkeakoulu / Lisätiedot

Mitä pelaaminen merkitsee nuorelle? Miksi pelitoimintaa pitäisi järjestää nuorisotyössä? Mitä kaikkea pelikasvatus pitää sisällään? Tule laajentamaan ymmärrystäsi pelikasvatuksen mahdollisuuksista nuorisotyössä!

Viiden opintopisteen kokonaisuus Pelikasvatus nuorisotyössä 1 tarjoaa monipuolisen näkökulman pelikasvatukseen. Opintojaksolla käydään ensin läpi aihepiiriin liittyvät peruskäsitteet (mm. pelisivistys, pelikasvatus, digitaalinen nuorisotyö) ja sen jälkeen perehdytään mm. nuorten pelikulttuureihin, pelaavien nuorten hyvinvointiin, vihapuheeseen ja häirintään sekä e-urheiluun. 

Webinaari: Nuorten koulutuspolut ja muuttuva koulutuspolitiikka 
23.3. / Nuorisotutkimusverkosto / Lue lisää

Miltä näyttävät viimeaikaiset koulutuspoliittiset uudistukset tutkimuksen näkökulmasta? Millaisia uusia ohjauskeinoja uudistuksiin liittyy, ja miten nuoret itse reagoivat niihin? Miten nuoret tulkitsevat koulutuspolkuihinsa liittyviä vaatimuksia? Entä miten he tekevät koulutusvalintojaan?

Seminaarissa Nuorisotutkimusverkoston ja Helsingin yliopiston tutkijat esittelevät uutta tutkimusta nuorten koulutusvalinnoista, eriytyvistä koulutuspoluista ja kokemuksista erilaisten ohjauskeinojen kohteena. Kommenttipuheenvuorot pitävät opiskelijajärjestöjen edustajat ja Opetushallituksen pääjohtaja.

Äänestämistä, kulutusvalintoja vai ilmastolakkoja? Keskustelua Nuorisobarometrista TSV:n Tiedeklubilla
23.3. / Nuorisotutkimusseura & Tieteellisten seurain valtuuskunta / Lue lisää

Harva nuori on kestävän kehityksen suhteen välinpitämätön, mutta nuorten väillä on eroja. Millaisia ympäristötunteita nuorilla on? Millaiset nuoret pitävät ilmastolakkoa ja suoraa toimintaa tehokkaana vaikuttamisena? Mitä mieltä nuoret ovat talouskasvun välttämättömyydestä? Professori Päivi Honkatukia ja Nuorisotutkimusseuran vastaava tutkija Tomi Kiilakoski keskustelevat kestävästä kehityksestä maaliskuussa ilmestyvän Nuorisobarometrin 2021 pohjalta.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) luotsaamat Tiedeklubit järjestetään yhteistyössä TSV:n jäsenseurojen kanssa. Maaliskuun ohjelmasta vastaa Nuorisotutkimusseura. Tilaisuudet äänitetään podcasteiksi, jotka julkaistaan klubien jälkeisinä päivinä.

Keskustelutilaisuus: Kuinka vahvistaa lasten ja nuorten uskoa tulevaan?
24.3. / Aseman Lapset ry / Lue lisää

Aseman Lapset ry:n järjestämässä Café Walkers -keskustelutilaisuudessa 24.3. klo 14-15.30 kuullaan ja keskustellaan siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan tukea, ja vahvistaa heidän uskoaan valoisaan tulevaisuuteen. Tilaisuuden teemoja alustamassa apulaisrehtori Sanna Välitalo Vuorelan koulukodin koulusta, opiskeluvalmentaja Tuire Strandberg Helsingin yhteislyseosta sekä sosionomiopiskelija Ingrid Väyrynen.

Friends-ohjelman tunne- ja vuorovaikutusohjaajakoulutuksia
28.3. / Aseman Lapset ry, Friends-ohjelma / Lue lisää Friends-ohjelmasta & katso koulutuksen lisätiedot

Friends on lasten, nuorten ja vanhempien mielen hyvinvointia edistävä sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Friends-ohjelman käyttö osana omaa työtä edellyttää ohjaajakoulutukseen osallistumista. Koulutuksessa tutustutaan ohjelman teoreettisiin lähtökohtiin, sisältöihin sekä käytännön toteutukseen. Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki lasten- ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Nuorten kohtaama seksuaalinen häirintä
30.3. / Seta ry / Lue lisää

​​Koulutuksessa tutustutaan tutkimustietoon sateenkaarinuorten kohtaamasta seksuaalisesta häirinnästä, tuodaan esille syitä ilmiöön sekä analysoidaan työkaluja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

Nuorisotutkimuksen avoin gradupäivä
30.3. / Nuorisotutkimusverkosto / Lue lisää

Gradupäivässä eri oppiaineista tulevat graduntekijät esitelevät eri vaiheessa olevia ideoita ja työpapereita ja saada tutkielmaansa kommentteja nuorisotutkimuksen asiantuntijoilta. Mukaan voi ilmoittautua myös ilman omaa paperia kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Tule kommentoimaan ja keskustelemaan Kansallisten dialogien mallista
6.4. / Kansallisten dialogien valmisteluryhmä / Lue lisää Kansallisten dialogien mallista & ilmoittaudu tilaisuuteen

Käynnissä on työ, jonka tavoitteena on Poikkeusajan dialogeissa syntyneiden toimintatapojen pohjalta luoda Kansallisten dialogien malli. Tavoitteena on uudenlainen malli yhteiskunnallisen vuoropuhelun toteuttamiseen kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten yhteistyönä. Kansallisissa dialogeissa keskustellaan ihmisille ja yhteisöille tärkeistä asioista tavalla, joka vahvistaa osallisuutta ja synnyttää ihmisten kokemuksiin perustuvaa ymmärrystä erilaisista haasteista ja mahdollisuuksista

Järjestämme 6.4. klo 10-12 kommentointi- ja keskustelutilaisuuden Kansallisten dialogien mallista. Mallin luonnosta on valmisteltu työryhmässä vuoden alusta. Määräaika työlle on toukokuun loppu. 

Kommentointi- ja keskustelutilaisuus järjestetään verkossa. Voit mielellään jo ennakkoilmoittautua mukaan Webropolissa 15.3 mennessä. Lähetämme ilmoittautuneille osallistumislinkin ennen tilaisuutta. 

Mahis-verkkokoulutus
22.4. / Nuorten Akatemia, Mahis-hanke / Lue lisää

Mahis-koulutuksessa perehdytään keskustelujen ja harjoitteiden kautta haavoittuvassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaamiseen, vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen, osallisuuden mahdollistamiseen, nuorten omien projektien ohjaamiseen sekä ohjaajana jaksamiseen. Mahis-koulutuksen käynyt ohjaaja voi hakea Nuorten Akatemialta taloudellista Mahis-tukea nuorten kanssa suunniteltavaan ja toteutettavaan projektiin.

Luokkaretkellä – Koulun ja kulttuurilaitosten kohtaaminen
11.5. / Ateneumin taidemuseon etäkohtaamisten kehittämishanke Mun Ateneum ja Taidetestaajat / Lue lisää ja ilmoittaudu

Tervetuloa “Luokka retkellä – Koulun ja kulttuurilaitosten kohtaaminen” -seminaariin ja after work -tilaisuuteen keskiviikkona 11.5.2022 kello 12-17 Kiasma-teatterille. Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti taidelaitosten yleisötyöntekijöille, mutta se sopii kaikille lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatuksesta kiinnostuneille. Seminaari on maksuton. Tilaisuuden jälkeen seminaariosallistujat pääsevät tutustumaan maksutta Kiasman ARS22-näyttelyyn.

Päihdepäivät verkossa
11.-12.5. / EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto / Lue lisää ja osta liput 3.5. mennessä täältä

Kevään Päihdepäivät 11.-12.5. 2022 järjestetään toistamiseen verkossa. Päihdepäivät on Suomen suurin päihdeaiheinen koulutustapahtuma terveys- ja sosiaalialan osaajille, vapaaehtoisille ja päättäjille.

Tämän vuoden teema on Marginaalista samanarvoiseksi. Luvassa on 16 seminaaria mm. nikotiinittomuustyöstä, nuorten rikollisuuskierteen katkaisemisesta, päihteitä käyttävien vanhempien kokemasta häpeästä, ehkäisevästä päihdetyöstä sekä toimivia menetelmiä nuorten kohtaamiseksi. Päihdepäivillä on alan laajin messuosasto ja paljon maksutonta ohjelmaa. Tervetuloa oppimaan uutta päihdetyöstä!

Itsetuhoisen nuoren kohtaaminen chatissa –verkkokurssi
Pelastakaa Lapset ry /
Kurssi löytyy Väestöliiton ylläpitämältä Hyvä kysymys -alustalta. Löydät kurssikokonaisuuden täältä (linkki).

Kurssi soveltuu kaikille ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotka kohtaavat ja tukevat nuoria digitaalisissa chat-ympäristöissä. Kurssista saa tietoa, neuvoja ja konkreettisia työkaluja itsetuhoisuudesta kärsivän nuoren kohtaamiseen chat-ympäristössä. Tämän lisäksi kurssin suorittaja pääsee itse kokeilemaan osaamistaan itsetuhoisen nuoren tukemisessa simuloitujen videokeskustelujen ja niihin liittyvien tehtävien avulla.

HUOM! Kurssin voi suorittaa milloin vain.

Väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen kohtaaminen nuorisotyössä -verkkokoulutus
Pelastakaa Lapset ry / Lue lisää

Nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla on erityisen hyvä mahdollisuus ekstremismin ennalta ehkäisyyn sekä siihen puuttumiseen. Verkkokoulutuksen tavoitteena on kasvattaa nuorten kanssa toimivien ammattilaisten osaamista ja välineitä tunnistaa tämä ilmiö ja puuttua siihen varsinkin tilanteissa, joissa heillä herää huoli nuoren hyvinvoinnista. Myös alalle opiskelevat ovat lämpimästi tervetulleita koulutukseen. 

Verkkokoulutus on maksuton eikä se ole ole aikaan tai paikkaan sidottu, vaan koulutuksen voi suorittaa omien aikataulujen mukaan. 

Tutustu Mielenterveyden keskusliiton kevään kurssitarjontaan
Mielenterveyden keskusliitto / Lue lisää / Tutustu sähköiseen kurssioppaaseen

Mielenterveyden keskusliiton kurssiopas, Uusi alku, ilmestyi juuri. Koulutustarjonnassa on lähes 100 koulutusta ja kurssia verkossa ja kasvotusten, niin ammattilaisille kuin mielenterveysongelmia itse kokeville ihmisille ja heidän läheisilleen.

Hyvinvoinnin iltakoulu -webinaarisarjassa käsitellään yksinäisyyttä, murehtimista, parisuhdetta ja mielenterveysongelmia sekä sukupuoli-identiteetin ristiriitaa. Tarjolla on ammattilaisille toivokoulutuksia, luovia menetelmiä ja motivaation herättelyä. Aivan uutta on loppukeväästä sarja NEPSY-vaikeuksista ja mielenterveyden tuesta sekä ”Onko tätä tutkittu? Kurkistuksia tieteen maailmaan” helmikuussa. Huolien hetki –sarjassa keskustellaan siitä, miten sairastuminen vaikuttaa taloudellisesti ja miten saada tolkkua sekavasta palveluviidakosta. Mukaan ovat tervetulleita myös ammattilaiset. Minun kokemukseni -webinaarit taas tarjoavat ihmisten omia ajatuksia sairastumisesta, toipumisesta ja toivosta. 

Kaikki koulutuksemme ja tapahtumamme ovat maksuttomia, mutta vaativat ennakkoilmoittautumisen.

Nikotiiniton nuorisotyö -koulutus
Syöpäjärjestöt / Lue lisää

Maksuton koulutus tarjoaa ajankohtaista tietoa nikotiinituotteista sekä keinoja, joilla voidaan ennaltaehkäistä nuorten nikotiinituotteiden käytön aloittamista sekä tukea käytön lopettamista nuorisotyön toimintaympäristössä. Koulutus on tarkoitettu nuorisotyötä tekeville; niin nuorisotaloilla, kuin etsivän nuorisotyön tai nuorten työpajatoiminnan parissa työskenteleville. Koulutus rakentuu luento- ja työpajaosuuksista ja sen kesto on noin neljä tuntia. Koulutus voidaan järjestää lähi- tai etätoteutuksena.

Koulutuksia toteutetaan valtakunnallisesti vuoden 2022 aikana Syöpäjärjestöjen asiantuntijoiden toimesta. Mikäli haluat koulutuksen omalle paikkakunnallesi, olethan yhteydessä lisätietolinkin kautta.

Katso myös