Uutiset

Nuorisoedustajat vaativat YK:ssa työelämän eriarvoisuuden poistamista ja perusoikeuksien takaamista

Uutiset 7.2.2023

YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan 61. istunto (CSocD61) järjestetään YK:n päämajassa New Yorkissa 6.-15.2.2023. Nuorten YK-delegaatti Hung Ly osallistuu kokoukseen paikan päällä osana Suomen valtuuskuntaa, jota johtaa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen. Lisäksi nuorten työelämädelegaatti Hugo Paananen on nimitetty valtuuskuntaan etäosallistujaksi. 

Kansainväliset kriisit ja COVID19-pandemian pitkittyminen ovat syventäneet eriarvoisuutta ja vaikeuttaneet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. CSocD61-kokouksen pääteemana on täyden ja tuottavan työllisyyden sekä ihmisarvoisen työn edistäminen, joiden avulla halutaan puuttua monitahoisten kriisien sosiaalisiin vaikutuksiin ja nopeuttaa niistä toipumista. Nuorille keskeisiä kysymyksiä kokouksessa ovat eri ihmisryhmien eriarvoisuuden tunnistaminen työelämässä ja epätasa-arvoa ylläpitävien rajoitteiden poistaminen.

“Monelle nuorelle ihmisarvoinen työ on saavuttamattomissa. Pakolaisstatus, etnisyys, sukupuoli, vammaisuus ja alhainen sosioekonominen tausta heikentävät merkittävästi mahdollisuuksia siirtyä työelämään ja koulutukseen. Monien kriisien, heikentyvien demokratioiden ja ihmisoikeusloukkauksen täyttämässä maailmassa ihmisarvoista työtä tai eriarvoisuuden voittamista ei voida saavuttaa ilman turvallisuutta – oikeutta perustarpeisiin, vapauteen ja rauhaan”, nuorten YK-delegaatti Hung Ly kommentoi.

Nuorisodelegaatit osallistuvat kokouksessa myös joka toinen vuosi neuvoteltavan nuorisopäätöslauselman neuvotteluihin.

“Päätöslauselman tekstiä tulee uudistaa niin, että se huomioi kaikista heikoimmassa asemassa olevat sekä ottaa huomioon juuri nuorten kohtaamat haasteet työelämässä, kuten palkattomat työsuhteet ja mielenterveyden haasteet . Tulevaisuuden työelämän tulee olla ekologisesti kestävää ja taata ihmisoikeudet jokaiselle”, nuorten työelämädelegaatti Hugo Paananen toteaa.

Vuoden 2023 alussa nuorempana YK-nuorisodelegaattina aloittanut Paula Pättikangas on myös päässyt osallistumaan aktiivisesti CSocD61:n valmisteluihin muun valtuuskunnan kanssa.

“Kestävän muutoksen aikaansaamiseksi on olennaista, että nuoret ovat mukana neuvotteluissa alusta alkaen. Kansainvälisiin kokouksiin valmistautuminen on myös hieno mahdollisuus työskennellä yhdessä muiden maiden nuorisodelegaattien kanssa”, Pättikangas korostaa.

Lisätietoja:

Hung Ly
Nuorten YK-delegaatti 2022-2023
hung.ly@nuorisoala.fi

Hugo Paananen
Nuorten työelämädelegaatti 2023-2024
hugo.paananen@nuorisoala.fi

Paula Pättikangas
Nuorten YK-delegaatti 2023-2024
paula.pattikangas@nuorisoala.fi

Nuorisodelegaatit ovat Allianssin nimittämiä luottamushenkilöitä, jotka edustavat sukupolvensa ääntä, käyvät dialogia ja nostavat keskusteluun nuorten ajatuksia ja toiveita sekä vaikuttavat poliittisiin prosesseihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Katso myös