Nuorisojärjestöt vaativat: Harrastustakuu käyttöön kunnissa

Uutiset 17.11.2016

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin syyskokoukseen kokoontuneet nuoriso- ja kasvatusjärjestöt vaativat, että kunnissa otetaan käyttöön harrastustakuu.

Nuorten harrastuneisuus vaihtelee vanhempien tulojen ja koulutustason mukaan. Yli kolmannes nuorista on jättänyt aloittamatta jonkin harrastuksen rahanpuutteen vuoksi. Liikuntavuorot ovat seuroille maksullisia yhä useammassa kunnassa.

Jokainen nuori tarvitsee mahdollisuutta mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan ja ystävien tapaamiseen. Jääminen harrastusten ulkopuolelle niiden korkeiden kustannusten vuoksi vauhdittaa osaltaan nuorten hyvinvointierojen kasvua.

Nuorten moninaisuus sekä erilaiset tarpeet ja toiveet tulee ottaa huomioon harrastustoiminnan järjestämisessä. Vammaisten nuorten oikeus avustettuun mielekkääseen vapaa-aikaan toteutuu alueellisesti epätasa-arvoisesti, koska vapaa-ajan toimintoihin on vaikea saada kunnan myöntämää avustajaa.

Uusimman nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan liikunnan muodot, joita voidaan harrastaa omaehtoisesti milloin ja missä vain, ovat nuorten keskuudessa suosituimpia.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen varallisuudesta riippumatta. Nuorisojärjestöt vaativat, että kunnissa ryhdytään toimiin nuorten monipuolisen harrastamisen mahdollistamiseksi:

• Kuntapäättäjillä on vastuu varmistaa, että nuorille on tarjolla maksuttomia matalan kynnyksen harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia.
• Kuntien on panostettava kaikille avoimiin ja maksuttomiin harrastustiloihin, kuten nuorisotaloihin, kerhotoimintaan ja erilaisiin lähiliikuntapaikkoihin. Tilojen tarjoaminen järjestöille turvaa harrastusten toteutumisen sekä niiden pitkäkestoisuuden.
• Harrastamisen täytyy lähteä nuorten omasta halusta, joten tarjolla on oltava tarpeeksi vaihtoehtoja. Nuoret on otettava mukaan päättämään siitä, mitä mahdollisuuksia kunta heille tarjoaa.
• Kuntien on otettava käyttöön harrastustakuu esimerkiksi tarjoamalla nuorille harrastusseteleitä, joiden käyttötarkoituksen nuori voi itse valita.
• Kuntien tulee tukea niitä tahoja, jotka jo tarjoavat nuorille harrastusmahdollisuuksia sekä täydentää tarvittaessa tarjontaa.

Nuoriso- ja kasvatusjärjestöt ovat tyytyväisiä, että opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta, jolla jokaiselle lapselle ja nuorelle turvattaisiin mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen. Järjestöt toivovat työryhmän huomioivan työssään Allianssin jäsenjärjestöjen näkemykset.


Avainsanat: