Nuorisojärjestöt vaativat nuoria lautakuntiin

Uutiset 13.11.2012

Nuorisojärjestöt vaativat nuoria lautakuntiin

Nuorisojärjestöt vaativat nuorille tilaa kuntien päätöksentekoon. Alle 30-vuotiaita valtuutettuja on kunnissa aiempaa vähemmän. Nuorisojärjestöt vaativat nuorten valtuutettujen ja ehdokkaina olleiden nuorten ottamista kaikkiin lautakuntiin. 

Nuorisojärjestöt vaativat Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin syyskokouksessa 13.11.2012, että alle 30-vuotiaille nuorille on raivattava lisää tilaa kuntien päätöksenteon kannalta tärkeisiin lautakuntiin. Usein nuorille on tarjolla paikkoja ainoastaan nuoriso- ja vapaa-ajanlautakuntiin. Tämäkin on tärkeää, mutta nuorten kiinnostusta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ei ylläpidetä pelkästään huolehtimalla näiden lautakuntien edustuksesta. Nuoria tarvitaan mukaan myös kunnanhallitusten, lautakuntien, johtokuntien ja muiden kunnallisten luottamuselinten työhön.

Alle 30-vuotiaiden on päästävä vaikuttamaan esimerkiksi terveydenhuoltoa, rakentamista, kaavoitusta ja kouluja koskeviin asioihin. Puolueet tuntuvat haluavan nuoria ehdokkaiksi, mutta vaalien jälkeen vanhemmat ja kokeneemmat valtuutetut vievät mielenkiintoisimmat ja painavimmat lautakuntapaikat. Nuorille tulee antaa todellisia vaikuttamisenpaikkoja ja mahdollisuus toimia kaikissa lautakunnissa. 

Kuntavaalien äänestysprosentti jäi alhaiseksi. Arvioiden mukaan nuorista vain noin puolet äänesti. Nuoria oli ehdokkaina vähemmän kuin kaksissa edellisissä kuntavaaleissa ja heitä myös valittiin valtuustoihin aiempaa vähemmän. Nuoria ei innosta lähteä uudelleen ehdokkaaksi tai uutena mukaan, jos mielenkiintoisia lautakuntapaikkoja on tarjolla vain vanhemmille valtuutetuille. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus edellyttää nuorten yhtäläistä huomioimista päätöksentekijöinä. Nuorisojärjestöt vaativat, että jokaiseen kunnanhallitukseen ja jokaiseen lautakuntaan on valittava ainakin yksi nuori. 

Nuorisojärjestöt haluavat avata lautakuntien ovet myös muille kuin harvoille valtuustoon päässeille nuorille. Järjestöt kannustavat nimeämään lautakuntiin etenkin ehdokkaana olleita nuoria. Tämän lisäksi nuorisojärjestöt vaativat nuorisovaltuustoille ja muille nuorten vaikuttajaryhmille mahdollisuutta osallistua kaikkien lautakuntien kokouksiin. Nuorten ääntä tulee kuulla koko vaalikauden ajan niin valtuustossa kuin kaikkien lautakuntien toiminnassakin.

Kuntapolitiikan uskottavuus ja poliittisen järjestelmän toimivuus ovat puolueiden kunnallistoimijoiden käsissä. Puolueiden on toimittava kunnissa niin, että nuoret ymmärtävät politiikkaa ja kiinnostuvat siitä. Paras tapa on ottaa nuoret mukaan oikeaan päätöksentekoon. Lapset ja nuoret ovat aktiivisin kuntapalveluiden käyttäjäryhmä. Heidän äänensä ja näkökulmansa tulee saada sinne, missä päätökset tehdään. Nuorisojärjestöt vaativat nuorten valtuutettujen ja ehdokkaina olleiden nuorten ottamista mukaan kunnallisen päätöksenteon kaikille tasoille.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen p. 040-7177 494 
pääsihteeri Olli Joensuu p. 045-1392 350

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 117 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. www.alli.fi


Avainsanat: