Nuorisolain velvoitteet on otettava todesta

Uutiset 16.4.2008

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry vaatii kuntia ottamaan todesta kaksivuotiaan nuorisolain velvoitteet. Nuoret pitää ottaa mukaan paikallisen ja alueellisen nuorisotyön ja -politiikan käsittelyyn ja nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Allianssi velvoittaa kuntia kehittämään nuorille suunnattuja osallistumis- ja vaikuttamiskäytäntöjä ja kysymään nuorilta mielipiteitä niiden toimivuudesta. Nuoret on otettava mukaan lautakuntiin ja kuntien on huolehdittava, että nuorilla on riittävät tiedolliset edellytykset vaikuttaa kunnan toimintaan.

Allianssi haluaa muistuttaa, että poliittiseen osallistumiseen kasvetaan. Nuoria pitää kannustaa paitsi keskustelemaan ja kyselemään, mutta myös kyseenalaistamaan asioita. Suurin osa kunnan tuottamista palveluista koskettaa suoraan nuorten elämää. Kunnilla on vastuunsa kunnallisen päätöksenteon ja nuorten arjen välisen kuilun kiinni kuromisessa.

Mitä positiivisemmat käsitykset nuorelle on syntynyt omasta kunnasta, sitä vähemmän hänellä on poismuuttoaikeita ja sitä todennäköisempi paluumuuttaja hän on. Tyytyväisyyden tärkeimmät tekijät ovat kokemukset nuorten elinolojen hoidosta ja kokemukset omista vaikutusmahdollisuuksista.

Allianssi pitää tärkeänä, että syksyn kunnallisvaaleissa ruoditaan ja arvioidaan kuntien nuorille suuntaamia palveluja. Lapset ja nuoret pitää ottaa näkyvästi mukaan näihin keskusteluihin esimerkiksi järjestämällä kouluissa keskustelutilaisuuksia. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry haluaa painottaa, että osallisuutta kasvatetaan arjessa eikä joka neljäs vuosi tapahtuvissa vaaleissa. Nuorten osallisuuteen ja elinoloihin kannattaa sijoittaa.


Avainsanat: