Nuorisotyölain uudistus on tehtävä avoimuuden periaatteella

Uutiset 22.4.2003

 

Allianssin kevätkokous:

Nuorisotyölain uudistus on tehtävä avoimuuden periaatteella

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi pitää hyvänä, että Jäätteenmäen hallituksen ohjelmassa kansalaisjärjestöissä tehtävä vapaaehtoistyö katsotaan yhteiskunnan kannalta tärkeäksi voimavaraksi. Ohjelmassa todetaan myös, että perusnuorisotyön voimavarat turvataan ja ennaltaehkäisevää päihde- ja huumetyötä vahvistetaan.

Raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annettu laki otetaan käyttöön vuoden 2004 alusta. Tästä lähin valtion budjettia valmistellessa on tuotonjakolain mukaisen prosenttijaon näyttävä. Näin päättyy jo 11 vuotta jatkunut poikkeuslakien ja menoleikkausten kierre ja nuorisotyöhön käytettävät varat palaavat hallitulle ja ennakoitavalle kasvu-uralle. Tämä edellyttää myös sitä, että Veikkauksen tuotto ennakoidaan realistisesti, varsinkin kun veikkausvoittovaroja ja Raha-automaattiyhdistyksen tuloutusta vastaavat menot jätetään hallituksen menosäännön ulkopuolelle.

Hallitusohjelmassa todetaan myös, että nuorisotyölain kokonaisuudistus käynnistetään ja nuorisojärjestöjen valtionavun myöntöperusteet uudistetaan.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin mielestä nuorisotyölain uudistus on tehtävä avoimuuden periaatteella. Suunnitteluun on kutsuttava kansalaisjärjestöjen ja nuorisotyön ammattilaisten laaja edustus. Nuorisojärjestöjen valtionavun myöntöperusteiden uudistus tulee tehdä ripeällä aikataululla, koska järjestöjen rahoitusperusteselvityksiä on tehty useissa toimikunnissa.


Avainsanat: