Nuorisotyön kriisikansio

Nuorisotyön kriisikansio sisältää nuorisotyön valmiussuunnitelman, taustaa nuorisotyön roolista kriisitilanteiden hoidossa, tietoa nuorista ja kriiseistä sekä työkirjan valmiussuunnitelman tekemiseen tai päivittämiseen. Valmis valmiussuunnitelma sisältää erilaisia toimintamalleja tehostettua nuorisotyötä ja erilaisia kriisitilanteita varten sekä tietoa erilaisista kriiseistä ja ongelmien tunnistamisesta. Kansio on tarkoitettu nuorisotyöntekijöiden käyttöön ohjeeksi kriisitilanteisiin ja tietopankiksi arjessa. Kansio on myös työkalu nuorisotyön valmiuden kehittämiseen kriisitilanteissa ja yhteistyön rakentamiseen eri toimijoiden välillä.

Teimme yhdessä Suomen Mielenterveysseura – Mieli ry:n kanssa vuosina 2016–2018 Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishanketta, jonka tavoitteena oli löytää nuorten parissa työskenteleville tahoille yhteisiä keinoja ennaltaehkäistä ja varautua kriiseihin, tukea nuoria oikein kriisitilanteissa sekä vahvistaa nuorten selviytymistä kriiseistä. Hanke tähtäsi nuorisotyön kriisivalmiuden valtakunnallisen yhdenvertaisuuden ja kattavuuden parantamiseen kouluttamalla ja tukemalla paikallisia toimijoita.

Hankkeen lopputulemana oli Nuorisotyön kriisikansio, joka kuvaa nuorisotyön toimia ja roolia erilaisissa nuoria koskevissa kriisitilanteissa eli tehostettua nuorisotyötä. Kansio sisältää myös työkirjaosuuden, jota voi hyödyntää nuorisotyön valmiussuunnitelman tekemisessä.