Uutiset

Nuorisotyön rahoitus säilyy vuonna 2022 entisellään – jatkosta ei varmuutta

Uutiset 18.10.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti keskellä Nuorisotyön viikkoa Veikkauksen tuotoilla rahoitettujen nuorisotyön, kulttuurin, liikunnan ja tieteen leikkausten kohdennuksista. Myöhään perjantaina 15.10. saatiin kuitenkin huojentava uutinen Veikkauksen edunsaaja-alojen täyden kompensaation jatkumisesta vielä vuonna 2022. Nuorisotyötä uhanneet 4,5 miljoonan euron leikkaukset vältettiin siis ainakin toistaiseksi. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on tyytyväinen ensi vuoden rahoituksen turvaamisesta, mutta kantaa huolta tulevaisuudesta. 

Nuorisoalan rahoitus on arpajaislain perusteella täysin riippuvaista rahapelituotoista.  Nuorisotyön merkitystä ja tarvetta ei kuitenkaan voi mitata sillä, paljonko suomalaiset pelaavat. Nuorisoala on ajanut kytköksen purkamista ja rahoituksen siirtämistä yleiskatteelliseen budjettiin. Samaa päätyi aiemmin tänä vuonna ehdottamaan myös hallituksen nimittämä Erkki Liikasen johtama työryhmä

Valtioneuvosto asetti pääministerin esityksestä määräaikaisen hankkeen, joka jatkaa Liikasen työryhmän työtä ja jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta. Hankkeen työn on luvattu valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 alusta alkaen. 

Nuorisojärjestöjen rahoituksen tulevaisuutta käsittelevässä webinaarissa maanantaina 18.10. nuorisotyöstä vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen oli tyytyväinen ensi vuoden rahoituksen turvaamisesta, mutta kantoi huolta vuodesta 2023 sekä siitä eteenpäin. Nyt tehtyä kompensaatiota ministeri kuvasi osin koronasta johtuvaksi hätäratkaisuksi. Mikäli Veikkauksen tuottojen putoamista ei kompensoida jatkossa ollenkaan, tulee kaikkien edunsaaja-alojen rahoitus putoamaan noin 300 miljoonalla eurolla vuodesta 2024 alkaen.

Veikkauksen ympärillä käytävä keskustelu tulee haastamaan myös nuorisoalan. Ministeri korosti, että entistä tärkeämpää on kyetä perustelemaan oman työnsä merkitys ja vaikuttavuus. 

Ministeri Kurvinen pohti puheenvuorossaan myös kansalaistoiminnan rahoituksen moninaistamista esimerkiksi helpottamalla yleishyödyllisiin kohteisiin lahjoittamista.

Katso myös