Uutiset

Nuorisotyön tunnustuspalkinto Ariela Tuikkaselle

Uutiset 16.9.2021

Vuoden 2021 Nuorisotyön tunnustuspalkinto on myönnetty Ariela Tuikkaselle. Tuikkanen on nuorisotyöntekijä, vapaaehtoinen ja vaikuttaja useassa maakunnassa sekä erityisesti vähemmistöjen kanssa tehtävän työn tekijä ja kehittäjä. Nuorisoasioista vastaava ministeri Antti Kurvinen jakoi 10 000
euron arvoisen tunnustuksen NUORI2022 Etkot -tapahtumassa, joka järjestettiin etätapahtumana 16. syyskuuta. Nuorisotyön tunnustuspalkinto myönnettiin nyt 20. kerran.

Ariela Tuikkasen valintaa palkinnonsaajaksi perusteltiin mm. seuraavasti: ”Ariela Tuikkanen on ollut kehittämässä, suunnittelemassa ja toteuttamassa romaninuorten kanssa tehtäviä nuorisotyön menetelmiä. Ariela on ennakkoluuloton, positiivinen ja avoin työntekijä, joka antaa tilaa nuorille loistaa. Ariela osaa hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja huomioi romanikulttuurin erityispiirteet hyvin, kuitenkin kohdaten nuoret aina yksilöinä. Arielan kanssa työskentely on ollut mielekästä, tuloksellista ja molemmin puolin opettavaista.

Nuorisotyöntekijä Ariela Tuikkasen työotetta kuvaavat parhaiten innovatiivisuus, verkostoituminen ja rohkeus kokeilla ja kehittää uusia menetelmiä nuorisotyössä. Hänen työllään on ollut paikallista,
maakunnallista ja valtakunnallista vaikuttavuutta. Työnsä tavoitteena Tuikkasella on ollut nuorten osallisuuden vahvistaminen, ulkopuolisuuden ehkäisy, toiminnallisuus, liikunnallisuus ja ympäristökasvatus. Tuikkasen vahvuutena on se, että hän pystyy aidosti kohtaamaan nuoret taustaan katsomatta. Hän on työskennellyt valtaväestö-, maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten nuorten kanssa.

Tuikkanen näkee nuorisotyön välineenä, jolla voidaan edistää nuorten integroitumista yhteiskuntaan. Hän korostaa kielen, koulutuksen ja työelämän merkitystä integroitumisessa. Moni nuori on hänen kannustamaan hakeutunut opiskeluun, koulutukseen ja työelämään.”

Koulutukseltaan Ariela Tuikkanen on yhteisöpedagogi ja ammatiltaan nuorisotyöntekijä. Lisäksi hän suorittaa Tampereen yliopistossa nuorisotyön ja -tutkimuksen maisteriopintoja.

Ministeri Kurvinen korostaa nuorten kohtaamisen merkitystä

”Nuorisotyön tunnustuspalkinnolla haluan nostaa esiin nuorisotyöntekijöiden arvokasta työtä nuorten parissa. Korona-aika on ollut raskasta ja kuormittavaa monille nuorille. Etäkoulu ja etäopinnot, harrastusten katkeaminen sekä ystävien ja sukulaisten tapaamisten vähentyminen ovat lisänneet nuorten kokemaa stressiä ja yksinäisyyttä. Nuorisotyö on poikkeusaikanakin pystynyt arvokkaalla tavalla tukemaan nuoria”, toteaa ministeri Antti Kurvinen.

”Erityisen tärkeä nuorisotyöntekijän ydinosaaminen on nuoren kohtaaminen. Ariela Tuikkasella tätä arvokasta osaamista on erityisen paljon ja tästäkin syystä tunnustuspalkinto menee oikealla henkilölle”, jatkaa ministeri Kurvinen.

Nuorisotyön tunnustuspalkinto

Nuorisotyön tunnustuspalkinto on näkyvä tunnustus merkittävästä työstä nuorisotoimialalla. Palkinnolla nostetaan esiin toimijoita, jotka ovat poikkeuksellisen merkittävällä tavalla kehittäneet nuorisoalan toimintaa entistä vaikuttavammaksi. Se voi olla tunnustus tehdystä työstä, mutta myös kannustus kehittää edelleen ennakkoluulottomasti uutta nuorisotyössä.

Nuorisotyön tunnustuspalkinto jaetaan vuorovuosin nuorisoalalla toimivalle henkilölle ja yleishyödylliselle järjestölle tai muulle yhteisölle. Palkinnosta päätti tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen kuultuaan palkintoraatia. Palkintoraadin muodostavat nuorisoalan kattojärjestö Allianssin hallituksen työvaliokunnan lisäksi Nuorisotutkimusseuran, Kuntaliiton sekä opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen edustajat.


Lisätietoja
Johtaja Henni Axelin, Opetus- ja kulttuuriministeriö
puh. 02953 30205

Katso myös