Nuorisotyön tunnustuspalkinto Setan nuorisotyölle

Uutiset 15.1.2020

Vuoden 2020 Nuorisotyön tunnustuspalkinto on myönnetty Seta ry:n nuorisotyölle. Nuorisoasioista vastaava ministeri Hanna Kosonen jakoi 20 000 euron arvoisen tunnustuksen NUORI2020-tapahtumassa Tampereella tänään. Palkintoa oli vastaanottamassa Setan nuorisotoimikunnan jäsen Kristian Keinänen sekä Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo

Nuorisotyön tunnustuspalkinto on nuorisoalan merkittävin tunnustus, joka jaetaan vuorovuosina nuorisotyötä poikkeuksellisen voimakkaasti edistäneelle yksilölle tai yhteisölle. Tunnustuspalkinnon myöntämisestä päättää nuorisoasioista vastaava ministeri ja valintaa valmistelee raati, joka koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisovastuualueen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin, Nuorisotutkimusseuran sekä Kuntaliiton edustajista. Setan valintaa palkinnonsaajaksi perusteltiin seuraavasti: 

“Seta on tehnyt aktiivisesti nuorisotyötä reilun viidentoistavuoden ajan, ja tuona aikana muutos seksuaali- ja sukupuolivähemmistönuorten asemassa on ollut merkittävä. Nuorten kanssa töitä tekevien osaaminen on lisääntynyt huomattavasti ja sateenkaarinuorten huomioiminen on arkipäiväistynyt. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret ovat yhä monessa suhteessa haavoittuvimmassa asemassa. Heillä esimerkiksi alttius mielenterveysongelmiin ja itsetuhoisuuteen on edelleen korkeampaa kuin muilla nuorilla. Nuorisotutkimusverkoston toteuttamassa Nuorisobarometrin erillisnäytteessä tavoitettiin työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria etsivien nuorisotyöntekijöiden avulla. Tutkimuksessa selvisi, että sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluvat nuoret ovat selvästi muita nuoria vähemmän tyytyväisiä elämäänsä.

Työ nuorten seksuaali – ja sukupuolivähemmistöjen puolesta on vaativaa, sillä aina on löytynyt ja edelleen löytyy tahoja, jotka haluavat mitätöidä ja estää sitä. Vielä tarvitaan paljon työtä, jotta jokainen nuori voi kokea olevansa hyväksytty juuri sellaisena kuin on. 

Setassa nuoret itse ovat olleet aina vahvasti toimijoina ja suunnittelijoina. Nuoret ovat olleet itse suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa niin Suomessa kuin kansainvälisillä kentillä. Nuorisotyön kentällä Seta on toiminut laajasti niin kuntien, järjestöjen kun nuorisoryhmien kanssa tuoden oman osaamisensa muidenkin yhdenvertaisuustyön  hyödynnettäväksi. Se on omalla rakentavalla toimintatavallaan näyttänyt esimerkkiä muille nuorten kanssa toimiville ja vapaaehtoisille. 

Setan työ sateenkaarinuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi on erittäin arvokasta ja sitä tarvitaan lisää. Nuorisotyön tunnustuspalkinnon myöntäminen Setan nuorisotyölle on osoitus halusta kannustaa meitä kaikkia edistämään toiminnallamme kaikille nuorille hyvää ja yhdenvertaista Suomea.”

“Kiitämme lämpimästi tästä tunnustuksesta. Tuntuu hyvältä, että pitkäjänteisesti tehty työ huomataan. Nuorisotyön kenttä on tärkeä kumppani Setan nuorisotyölle yhdenvertaisuuden edistämisessä. Tunnustus tulee aikana, jona toisaalta meillä on paljon tietoa sateenkaarinuorten elämästä, malleja hyvistä toimintatavoista nuorisotyön piirissä ja todellinen mahdollisuus vahvistaa sateenkaarinuorten yhdenvertaisuutta. Toisaalta sateenkaarinuoria mitätöidään ja kyseenalaistetaan ja vihapuhe rehottaa verkossa. Toivon, että tunnustus vahvistaa viestiä sateenkaarinuorille siitä, että he ovat arvokas osa yhteisöjämme ja että nuorisotyön kentällä on monia, jotka haluavat tehdä kanssamme töitä sateenkaarinuorten oikeuksien, hyvinvoinnin ja osallisuuden puolesta”, kommentoi Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo. 

Nuorisotyön tunnustuspalkinto on näkyvä tunnustus merkittävästä työstä nuorisotoimialalla. Palkinnolla nostetaan esiin toimijoita, joilla on kokemusta ja näkemystä toimialalla. Se voi olla tunnustus tehdystä työstä, mutta myös kannustus kehittää edelleen ennakkoluulottomasti uutta ja uudistaa nuorisotyön kenttää vastaamaan nykypäivän haasteisiin.

Nuorisotyön tunnustuspalkinto jaetaan vuorovuosina nuorisoalalla toimivalle henkilölle ja yleishyödylliselle järjestölle tai muulle yhteisölle.

 

Lisätietoja:

Kerttu Tarjamo
Pääsihteeri, Seta ry
​​​​​​​+358 50 309 8108, paasihteeri@seta.fi

Anna Munsterhjelm
Toiminnanjohtaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
040 587 9514,  anna.munsterhjelm@alli.fi 

 

 


Avainsanat: