Uutiset

Nuorisotyön viikolla nostetaan esille nuorisoalan tekemää työtä, jonka tarve on korostunut entisestään korona-aikana – jokainen syrjäytynyt nuori maksaa miljoonan

Uutiset 12.10.2021

Meneillään olevan nuorisotyön viikon aikana Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi haluaa kiinnittää päättäjien huomion nuorisoalan rahoitukseen. Nuorisoalan tekemä työ on korostunut entisestään korona-aikana. Panokset nuorisotyöhön maksavat itsensä reilusti takaisin. 

Suomessa on noin miljoona nuorta. Korona-kriisi on vaikuttanut kielteisesti erityisesti heidän elämäänsä. Harrastusten loppuminen, opintojen vaikeutuminen, työpaikkojen katoaminen, yksinäisyys ja mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat nousseet erityisesti esille nuorten keskuudessa. 

Suomessa on arvioitu olevan noin 60 000 pysyvästi syrjäytynyttä nuorta ja nuorten syrjäytymisuhka on koronakriisin myötä vain kasvanut. Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi jo vuonna 2007 että yhden nuoren syrjäytyminen työmarkkinoilta maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa nuoren eliniän aikana. 

Nuorisotyön avulla Suomi voi ratkaista nuorten syrjäytymisen. Jokainen nuorisotyöhön laitettu euro maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. 

Juuri nyt nuorisoalan rahoitus on kuitenkin kriisissä. Samaan aikaan kun nuorisotyön tarve on kasvanut ja korostunut koronakriisin vaikutuksesta, on alan rahoitus jo laskenut. Rahoitus laskee entisestään, mikäli kytköstä Veikkaus-tuottoihin ei pureta. 

Kytköksen purkaminen on myös eettisesti perusteltua: Nuorisoalan työllä ei ole tosiasiallista yhteyttä uhkapelaamisen kanssa. Ei ole oikein, että Suomen tulevaisuuden kannalta kriittisen nuorisoalan rahoitus on sidottu siihen, paljonko suomalaiset pelaavat. 

Koronakriisin myötä nuorisotyön ja nuorisoalan yhteiskunnallinen merkitys on aiempaa tärkeämpi. Edellytys laadukkaalle, vaikuttavalle ja onnistuneelle nuorisotyölle on, että siihen uskalletaan käyttää rahaa. 

“Ei ole sattumaa, millaisessa maailmassa nuoret elävät ja millaisia mahdollisuuksia heillä on edessä. Päättäjät niin eduskunnassa kuin kunnissakin tekevät joka päivä nuorten elämään liittyviä päätöksiä: onko esimerkiksi kuntien ja järjestöjen nuorisotyöllä riittävästi resursseja tukea nuoria jatkossakin pitkäjänteisesti, vai valuvatko nykyisetkin vähät rahat hallintoon ja hankesilppuun”, kommentoi nuorisoalan kattojärjestö Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm. 

Nuorisotyön viikko järjestetään tänä vuonna viikolla 41 eli 11.-17.10.2021. Valtakunnallista viikkoa koordinoi Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi. Nuorisotyön viikolla nostamme esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi. 

Katso myös