Nuorisovaltuustosta voimaa päätöksentekoon

Uutiset 30.4.2019

”Nuorisovaltuustossa oppii monia asioita, kuten esimerkiksi ideointia, suunnittelua ja suunnitelmien toteuttamista. Nuorisovaltuuston kautta nuoret pääsevät vaikuttamaan omiin asioihinsa.” kertoo Kiteen nuorisovaltuutettu Siiri Sivonen.

Vuonna 2015 astui voimaan kuntalain pykälä 26, jonka mukaan jokaisessa kunnassa on oltava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttamisryhmä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n (Nuva ry.) viime vuonna tehdyn Nuorisovaltuustoselvityksen mukaan lain siirtymäajan loputtua kesällä 2017 nuorisovaltuustoja oli lähes jokaisessa kunnassa. Nuva ry:n nettisivujen mukaan nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia paikallisten nuorten etuja ajavia vaikuttajaryhmiä, jotka koostuvat yleensä 13-18-vuotiaista nuorista. Millaista nuorisovaltuuston toiminta konkreettisesti on? Miten toimintaan pääsee mukaan? Miltä tuntuu olla nuorisovaltuutettu?

Pyysimme Kiteen nuorisovaltuuston 16-vuotiasta puheenjohtajaa Siiri Sivosta kertomaan kokemuksiaan nuorisovaltuustotoiminnasta. Sivonen on toiminut nuorisovaltuustossa pian neljä vuotta, ja edustanut nuorisovaltuustoa myös sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnissa sekä aiemmalla kaudella teknisessä lautakunnassa.

 

Miten päädyit lähtemään mukaan nuorisovaltuustoon?

Siiri Sivonen: Ennen yläasteelle tulemista, en oikeastaan edes tiennyt koko nuorisovaltuuston olemassaolosta. Yläkoulussa meille esiteltiin nuvan toimintaa ja innostuin siitä. Toiminnan myötä pääsisi osallistumaan ja vaikuttamaan ja järjestämään juttuja, joten päätin lähteä mukaan.
 

Miten nuorisovaltuusto Kiteellä toimii?

Siiri Sivonen: Nuorisovaltuustoomme kuuluu 10 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä. Meillä on 4 lukiolaista, 6 yläkoululaista, 5 ammattiopiskelijaa ja yksi paikka kuuluu Kesälahden edustajalle. Kokoustamme noin kerran kuukaudessa ja tarpeen mukaan useamminkin. Kokouksia valmistelen yhdessä nuoriso-ohjaajamme kanssa ja suunnittelemme esityslistaa. Kokouksissa käymme asioita läpi ja keskustelemme, ideoimme ja suunnittelemme aiheita. Tarvittaessa sovimme jonkin asian suunnitteluun pienemmän työryhmä, mikä sitten kokoustaa erikseen asiasta.

Nuorisovaltuustojen toiminta- ja muodostumistavoissa on paikallisia eroja.
 

Mistä asioista keskustelette ja päätätte nuorisovaltuustossa?

Siiri Sivonen: Keskustelemme erilaisesti pinnalla olevista tai ajankohtaisista asioista. Jos haluamme järjestää tapahtuman tai osallistua jonkin tapahtuman järjestämiseen, keskustelemme niistä. Otamme myös kantaa pinnalla oleviin asioihin. Esimerkiksi viime syksynä kirjoitimme koulun pihan roskaamisesta ja paikkojen rikkomisesta lehtijutun. Jos meille tulee huoli jostain asiasta koskien nuorisoa, otamme sen esityslistalle ja mietimme, mitä voisimme asialle tehdä.

Nuorisovaltuuston esityslistalle saa asioita ehdottamalla niitä jollekin nuvalaiselle. Moni varmasti tuntee jonkun, joka on nuvassa ja vaikka ei tuntisikaan, silti voi tulla nykäisemään hihasta ja kertomaan ideansa. Meille tai meidän nuoriso-ohjaajalle voi myöskin laittaa esimerkiksi Facebookissa viestiä ehdotuksista ja ideoista.
 

Mikä on ollut merkittävin asia, johon omasta mielestäsi olet saanut vaikuttaa?

Siiri Sivonen: Yksi iso Kiteen nuorisoa koskeva asia oli vuonna 2017 avautunut nuorisotila Linkki. Sen valmistuessa pääsimme vaikuttamaan moniin asioihin. Annoimme mielipiteitämme esimerkiksi sisustukseen, aktiviteetteihin, käytäntöihin ja aukioloaikoihin liittyen. Meille oli hyvin tärkeää, että mielipidettämme kuunneltiin ja meitä otettiin mukaan Linkin suunnitteluun, koska tila on kuitenkin pääasiassa suunniteltu nuorille.
 

Miten kuntanne päättäjät ottavat nuorisovaltuuston mukaan toiminnassaan?

Siiri Sivonen: Mieltä on useamman kerran pyydetty mielipidettä ja lausuntoa liittyen erinäisiin asioihin (esimerkiksi juuri Linkin suunniteleminen). Kiteen nuorisolle järjestettiin myös kuulemistilaisuus liittyen uuden mopoparkin sijoittamiseen. Se oli tärkeää ja siellä tuli paljon uusia näkökulmia esille.

Kiteen nuoret saavat äänensä kuuluviin esimerkiksi juuri meidän nuvan kautta. Me keksimme kyllä keinon saada yhteys päättäjiin ja meidän kautta voi olla kätevin tapa saada mielipiteet kuuluviin.
 

Miksi nuorisovaltuustojen toiminta on mielestäsi tärkeää?

Siiri Sivonen: Nuorisovaltuustojen toiminta on tärkeää, koska tätä kautta pääsee vaikuttamaan. Pääsee vaikuttamaan esimerkiksi tapahtumiin ja tilaisuuksiin, mitä voidaan järjestämään. Pääsee myös olemaan mukana monenlaisissa asioissa. Nuorisovaltuustossa oppii monia asioita, kuten esimerkiksi ideointia, suunnittelua ja suunnitelmien toteuttamista. Nuorisovaltuuston kautta nuoret pääsevät vaikuttamaan omiin asioihinsa.
 

Mihin sinulle tärkeään asiaan haluaisit päästä vaikuttamaan?

Siiri Sivonen: Nuorisovaltuustohommissa ajattelen paljon oman kaupungin viihtyvyyttä erityisesti nuorien kannalta. Viihtyvyyteen vaikuttavat moni asia, joihin voimme nuorisovaltuustossa vaikuttaa. Osa viihtyvyyttä ovat kaikki tapahtumat ja aktiviteetit. Sen takia järjestämme nuorisovaltuustossa tapahtumia ja osallistumme niihin.
 


Avainsanat: