Uutiset

Nuorten äänestysaktiivisuus kasvoi lievästi kuntavaaleissa

Uutiset 11.8.2021

Kevään 2021 kuntavaaleissa 18-24-vuotiaista äänioikeutetuista äänesti 35,4 %. Vaikka koko maan äänestysaktiivisuus laski, nuorten äänestysprosentti kasvoi lievästi verrattuna vuoden 2017 kuntavaaleihin. Nuoret äänestivät ennakkoon aiempaa enemmän, mutta äänestysaktiivisuus jatkaa eriytymistään nuorten keskuudessa.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan nuorten 18-24-vuotiaiden äänestysprosentti oli 35,4 % kuntavaaleissa 2021. Äänestysaktiivisuus kasvoi lievästi verrattuna neljän vuoden takaisiin kuntavaaleihin, joissa nuorten äänestysprosentti oli 35,0 %. Koko väestön äänestysprosentti jäi kuitenkin historiallisen matalaksi sitten vuoden 1945 vaalien: kaikista äänioikeutetuista vain 55,1 % käytti ääntään. Nuoret äänestivät kaikkia muita ikäryhmiä vähemmän.

Kuva poistettu.

“On hienoa, että nuorten äänestysprosentti kasvoi verrattuna aiempiin kuntavaaleihin. Erityisesti kasvu on merkittävää, sillä samalla koko yleinen äänestysaktiivisuus laski ja vaalit pidettiin poikkeuksellisissa oloissa. Silti nuoret äänestävät muita ikäryhmiä vähemmän ja nuorten osallisuus kuntien päätöksentekoon on huolestuttavalla tasolla”, kommentoi Allianssin osallisuusasiantuntija Virva Viljanen.

Pidennetty ennakkoäänestysaika näkyi ennakkoäänestämisen suosion kasvussa. Vuonna 2017 ennakkoon äänesti 13,3 % 18-24-vuotiaista äänioikeutetuista ja vuonna 2021 vastaava luku oli 19,9 %. 

Kuva poistettu.

Vuoden 2021 vaaleissa 18-19-vuotiaiden äänestysprosentti oli 39,1 %, mutta aktiivisuus kääntyi laskuun 20-24-vuotiaiden keskuudessa 34,0 %. Nuoret naiset äänestivät nuoria miehiä aktiivisemmin. Koulutustason mukaan aktiivisimmin äänestivät korkeakoulutetut nuoret ja vähiten puolestaan vain perusasteen suorittaneet nuoret. Ulkomaalaistaustaisista nuorista vain 17,4 % käytti äänioikeuttaan. 

“Äänestämisessä näkyvään eriarvoisuuteen pitää puuttua, jotta eri taustoista tulevilla ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua demokratiaan”, Viljanen kommentoi tuloksia. “Pidän myös huolestuttavana nuorten ehdokkaiden ja valittujen määrän laskua kuntavaaleissa. Nyt valittujen kuntapäättäjien on syytä ryhtyä toimiin ja lisätä toimia, joilla kunnissa nuoria kuullaan ja otetaan mukaan päätöksentekoon.” 

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kunnallisvaalit. Ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysi 2021, 1. Äänestäneet kuntavaaleissa 2021.

Lue lisää: Kuntavaaleissa valittiin 494 nuorta – nuorten valtuutettujen määrä laski