Uutiset

Nuorten ääni uhkaa jäädä kuulematta uusilla hyvinvointialueilla

Uutiset 24.1.2022

Ensimmäisissä aluevaaleissa valittiin alustavien tietojen mukaan 67 alle 30-vuotiasta nuorta hyvinvointialuevaltuutettua. Nuorten osuus valtuutetuista on 4,68 prosenttia. Vaalien varsinainen tulos vahvistetaan tarkastuslaskennan jälkeen. 

Nuorten edustuksellisuus ei siis toteudu hyvinvointialueiden valtuustoissa, sillä 18-30-vuotiaiden osuus on koko väestöstä on 14,1 prosenttia. Nuorten osuus valituista on myös huonompi verrattuna edellisten vaalien eli kuntavaalien tulokseen. Viime vuoden kuntavaaleissa 5,58 % valituista oli alle 30-vuotiaita. Aluevaltuustoihin oli ehdolla yhteensä 807 nuorta, eli noin 7,6 prosenttia kaikista ehdokkaista. 

Aluevaltuustot järjestäytyvät heti maaliskuun alussa, kun alue valtuuston toimikausi alkaa. Silloin aluevaltuustoille valitaan puheenjohtaja sekä nimetään jäsenet aluehallitukseen sekä muihin hallintosäännössä määriteltäviin toimielimiin.

”Nuorille aluevaltuutetuille on annettava vastuuta, kun aluevaltuustot järjestäytyvät, jotta nuorten ääni kuuluu riittävästi. Moni nuori pääsi läpi aluevaltuustoihin isoilla äänimäärillä, ja senkin vuoksi nuorten valitseminen poliittisesti keskeisille paikoille on perusteltua”, painottaa Allianssin nuorten osallisuuden asiantuntija Silja Uusikangas.

Heti maaliskuun alussa päätetään hyvinvointialueiden hallintosäännöistä. Niissä määritellään  muun muassa nuorisovaltuustojen roolista ja muista nuorten osallistumismahdollisuuksista. Jotta nuorten äänen kuuluminen ja nuorisovaltuustojen toimintaedellytykset hyvinvointialueilla juurrutetaan hyvinvointialueiden rakenteisiin, on valittujen valtuutettujen oltava aktiivisia heti kauden alun hallintosääntökäsittelyssä.

”Nuoret olivat aliedustettuina aluevaalien ehdokasasettelussa, mikä näkyy nyt myös valittujen nuorten määrissä. Aluevaltuustojen päätökset vaikuttavat nuoriin sukupolviin pitkälle tulevaisuuteen. Siksi nuorten mahdollisuudet vaikuttaa ja tulla kuulluksi hyvinvointialueilla on turvattava alusta saakka”, vaatii Uusikangas.

Lisätietoja
Silja Uusikangas, nuorten osallisuuden asiantuntija
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
silja.uusikangas@alli.fi
044 7870 880

Katso myös