Nuorten asumisesta on pidettävä huolta

Uutiset 20.11.2003

 

Syyskokouksen kannanotto 20.11.2003

Nuorten asumisesta on pidettävä huolta

Mitä positiivisempi käsitys nuorelle syntyy omasta asuinkunnastaan, sitä vähemmän hänellä on poismuuttoaikeita. Tyytyväisyyden tärkein tekijä on nuoren kokemukset elinolojen hoidosta kunnassa.

Kasvukeskuksissa ollaan huolissaan siitä, että nuoret perheet muuttavat niistä pois. Kuitenkin nuorimmissa, 18-25 -vuotiaiden ikäluokissa kasvukeskukset ovat muuttoliikkeen nettosaajia.

Kuntien vuokra-asuntojen jaossa nuoria ei oteta huomioon. Useissa kunnissa nuorille osoitetaan vähemmän vuokra-asuntoja kuin heidän osuutensa hakijoista edellyttäisi. Varsinkin työttömät nuoret ja opiskelijat jäävät helposti jonojen hännille.

Opiskeluvaiheessa tai työuran alussa nuoret eivät ole varakkaita. Useiden tutkimusten mukaan nuorten osuus Suomen köyhistä on huomattavan suuri. Kasvukeskusten vapailla vuokramarkkinoilla vuokrat ovat hirvittävät. Ei ole oikein, että köyhin kansanosa joutuu ratkaisemaan asumisensa asuntomarkkinoiden kalleimmalla tuotteella.

Nuoren pysyminen kunnassa voidaan ratkaista vain pitämällä huolta tämän perustarpeista, joihin myös asuminen kuuluu. Tämä on huomioitava nyt, kun Vanhasen hallitus parhaillaan laatii asuntopoliittista ohjelmaansa. Nuoret odottavat asuntopolitiikkaa, jossa rakennetaan riittävä määrä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja tuetaan kuntia tonttien luovutukseen myös voittoa tavoittelemattomille rakennuttajille. Lisäksi ensiasunnon ostajien tilannetta on kohennettava sekä parantamalla ASP-lainan ehtoja että korottamalla ensiasunnon ostajan asuntolainan verovähennysoikeutta.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n syyskokous


Avainsanat: