Uutiset

Nuorten edustajat vievät suomalaisnuorten viestiä YK:n luontokokouksiin – “Tämä kevät on ratkaisevan tärkeä”

Uutiset 22.2.2022

Suomen ensimmäiset luontodelegaatit edustavat tänä keväänä suomalaisnuoria YK:n tärkeissä luontokokouksissa Nairobissa ja Genevessä. Alli Pylkkö ja Emma Sairanen tuovat oman sukupolvensa viestiä päättäviin pöytiin.

Nuorten luontodelegaattina vuosina 2022-2023 toimiva 21-vuotias Alli Pylkkö on oikeustieteen opiskelija Helsingin yliopistossa. Alunperin pieneltä saaristopaikkakunnalta kotoisin oleva Pylkkö edustaa nuoria UNEA 5.2 -kokouksessa Nairobissa ensimmäistä kertaa. 

“Kokouksessa päätetään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta vahvistamalla yhteistyötä luontokysymyksissä. Nuorille tärkeää on, että nuoret ja erityisesti vähemmistöön kuuluvat osallisestaan päätöksentekoon, eikä vihreä siirtymä muodostu kohtuuttomaksi taakaksi niille, jotka ovat jo valmiiksi heikommassa asemassa”, luontodelegaattina vuoden vaihteessa aloittanut Alli Pylkkö kertoo. 

Keskeisenä päätettävänä asiana YK:n ympäristökokouksessa päätetään siitä, aloitetaanko kansainvälisesti sitovan muovisopimuksen neuvottelut. 

“Saastuminen, erityisesti muoviroskan määrä merissä, on eri puolilla maailmaa paikalliseksi luontokatastrofiksi verrattavissa oleva. Nuoret haluavat edistää kunnianhimoista muovin elinkaaren: tuotannon, kuluttamisen ja jätteenkäsittelyn, kansainvälistä sääntelyä”, Pylkkö summaa. 

27-vuotias Emma Sairanen on toiminut aiemmin nuorten ilmastodelegaattina vuosina 2020-2021. Luontodelegaattipestin ja Nuoret biodiversiteettivaikuttajat -verkoston perustaja on valmis käärimään hihat muutoksen tekemiseksi nuorten edustajana kokouksissa. 

“Tämä kevät on ratkaisevan tärkeä. Kansainvälisesti sovitaan uusista globaaleista luontotavoitteista ja Suomessa valmistellaan kansallista biodiversiteettistrategiaa. Jokaisen meistä pitää valmistautua tarttumaan laadittaviin luontotavoitteisiin, otamaan ne omaksemme ja vaatimaan, että hienot sitoumukset siirtyvät sanoista tekoihin”, Sairanen kannustaa.  

Nuorten prioriteetteinä neuvotteluissa ovat muun muassa koulutuksen roolin vahvistaminen, nuorten osallisuuden turvaaminen, alkuperäiskansojen oikeudet sekä kulutuksen ja tuotannon jalanjäljen pienentäminen.

“On ollut todella kiinnostavaa seurata neuvotteluissa keskustelua alkuperäiskansoista. Alkuperäiskansat muodostavat vain 5 % maapallon väestöstä, mutta heidän maillaan kukoistaa 80 % maapallon elonkirjosta. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää pohtia mikä rooli alkuperäiskansoille kuuluu luontokadon ratkaisemisessa”, Sairanen toteaa. 


Lisätietoja

Alli Pylkkö
nuorten luontodelegaatti
044 2768 175, alli.pylkko@helsinki.fi

Emma Sairanen
nuorten edustaja, YK:n biodiversiteettisopimus ja kansallinen biodiversiteettistrategia
0400 852 953, emma@sairanen.mobi

Nuorisodelegaatit ovat Allianssin nimittämiä luottamushenkilöitä, jotka edustavat sukupolvensa ääntä, käyvät dialogia ja nostavat keskusteluun nuorten ajatuksia ja toiveita sekä vaikuttavat poliittisiin prosesseihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

YK:n luontokokoukset: 
UN Environment Assembly (UNEA 5.2), Nairobi, Kenia, 28.2.-4.3.
YK:n biodiversiteettisopimuksen valmistelevat neuvottelut Geneve, Sveitsi, 14.-29.3.
YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous (COP 15) kesällä 2022 

UNEA 5.2: YK:n ympäristöasioiden korkein päättävä elin UNEA (UN Environment Assembly) kokoontuu Nairobissa joka toinen vuosi tuoden yhteen maailman ympäristöministerit, sidosryhmät sekä yritykset. Neuvottelupöydällä on muun muassa kansainvälinen muovisopimus, kiertotalouden edistäminen ja tiedepolitiikkapaneelin perustaminen.Nuoria kokouksessa ensimmäistä kertaa edustaa nuorten luontodelegaatti Alli Pylkkö. 

YK:n biodiversiteettisopimuksen neuvottelut: YK:n biodiversiteettisopimus (Convention on Biological Diversity) on kansainvälinen laaja-alainen ympäristösopimus, jonka tavoitteena on suojella luonnon monimuotoisuutta ja edistää luonnon kestävää käyttöä. Vuonna 2022 laaditaan sopimuksen alla uusi strategia globaalin luontokadon pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Nuoria neuvotteluissa on keväästä 2021 edustanut Emma Sairanen. 

Katso myös