Uutiset

Nuorten eurovaalikone toteutetaan yhteistyössä YouthVAA- ja OpenVAA-hankkeiden kanssa

Uutiset 29.5.2023

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, YouthVAA-hanke ja OpenVAA-hanke ovat sopineet Nuorten eurovaalikoneeseen liittyvästä yhteistyöstä. Yhteistyö toteutetaan europarlamenttivaaleissa kahden vaalikoneen mallina: perinteisen Nuorten vaalikoneen rinnalle tehdään toinen, käyttöliittymältään vaihtoehtoinen Nuorten vaalikone. Yhteistyön avulla saadaan tutkittua tietoa siitä, millaisia vaalikoneita kannattaa kehittää tulevaisuudessa.

Koneen Säätiön rahoittamassa Helsingin yliopiston YouthVAA-tutkimushankkeessa perehdytään siihen, miten erilaiset käyttäjäryhmät käyttävät vaalikoneita ja millaiset vaalikoneiden ominaisuudet palvelevat erilaisia käyttäjäryhmiä. Hankkeen erityisenä tavoitteena on kehittää vaalikonemalleja, jotka palvelevat paremmin nuoria äänestäjiä. Sitran rahoittamassa OpenVaa-hankkeessa puolestaan rakennetaan avoimen lähdekoodin vaalikonealustaa, jota hyödynnetään vaihtoehtoisen Nuorten vaalikoneen toteutuksessa.

“Yhteistyö mahdollistaa sen, että monenlaisista lähtökohdista tulevien nuorten näkemykset voidaan ottaa vahvemmin huomioon jo vaihtoehtoisen vaalikoneen käyttöliittymän suunnittelussa. Nuorisoala on lisäksi tiiviisti mukana tälläkin kertaa eurovaalikoneiden ja niiden väittämien kehittelyssä”, iloitsee Allianssin nuorten osallisuuden asiantuntija Silja Uusikangas.

Sopivaa ehdokasta etsiville kahden vaalikoneen malli tarkoittaa valinnanvaran lisääntymistä.

“Nuorilla on erilaisia toiveita ja tarpeita, ja kahden vaalikoneen mallissa voidaan ottaa nykyistä monipuolisemmin erilaisia tarpeita huomioon. Lisäksi voimme toisessa vaalikoneessa kokeilla vapaammin sitä, miten vaalikoneita voitaisiin ajatella ja tehdä uudella tavalla”, valottaa OpenVAA-hankkeen koordinaattori Kalle Järvenpää.

Ehdokkaille kaksi vaalikonetta eivät sen sijaan tuota merkittävää lisätyötä, vaan he voivat vastata molempien vaalikoneiden kysymyksiin samalla kertaa.

“Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden saada uudenlaista tutkittua tietoa vaalikoneiden käytöstä. Kahden vaalikoneen mallista saatava vertailukelpoinen tieto ohjaa tekemään tulevaisuudessa erilaisia käyttäjäryhmiä paremmin palvelevia vaalikoneita. Tämä taas voi auttaa lisäämään nuorten äänestysaktiivisuutta ja vahvistamaan demokratiaa”, kertoo väitöskirjatutkija Veikko Isotalo YouthVAA-hankkeesta.

Ensimmäinen nuorisoalan toimijoille suunnattu vaalikoneen suunnittelutapaaminen järjestetään Allianssi-talolla (Asemapäällikönkatu 1, Helsinki) tiistaina 6.6. klo 9–11. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki nuorisoalan toimijat. Mukaan voi ilmoittautua 31.5.2023 saakka Lyyti-lomakkeella. Jos et pääse tilaisuuteen, mutta haluat saada tietoa mahdollisuuksista osallistua vaalikoneen työstämiseen, voit jättää yhteystietosi samalla Lyyti-lomakkeella.

Vaalikone avautuu äänestäjille keväällä 2024. Eurovaalien varsinainen vaalipäivä on 9.6.2024.

Lisätietoja:

Silja Uusikangas, nuorten osallisuuden asiantuntija
silja.uusikangas@nuorisoala.fi
044 7870 880

Veikko Isotalo, väitöskirjatutkija
YouthVaa-tutkimushanke, Helsingin yliopisto
veikko.isotalo@helsinki.fi

Kalle Järvenpää, koordinaattori
OpenVaa-tutkimushanke
kalle.jarvenpaa@openvaa.org
openvaa.org

Katso myös