Uutiset

Nuorten hyvinvointi on heikentynyt koko koronakriisin ajan – “Viimeistään nyt kaikkien suomalaisten on syytä huolestua”

Uutiset 8.2.2022

Nuorten hyvinvointi ja jaksaminen on vähentynyt koko koronakriisin ajan. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ja MTV Uutisten nuorille teettämän kyselyn vastaajista neljä viidestä kertoo koronarajoitusten heikentäneen henkistä hyvinvointia ainakin jonkin verran. 

Nuorten koettu hyvinvointi on koronakriisin pitkittyessä heikentynyt. Vuosi sitten Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin yhdessä MTV Uutisten kanssa teettämässä kyselyssä 75 prosenttia nuorista arvioi henkisen hyvinvointinsa heikentyneen. Keväällä 2020 Allianssin ja Demi-lehden #MPkorona-kyselyssä 68 prosenttia 13-19-vuotiaista vastaajista kertoi, että koronavirus on tuonut elämään huolia tai ongelmia tai pahentanut jo olemassa olevia. 

Graafi: Keväällä 2020 Allianssin ja Demi-lehden #MPkorona-kyselyssä
68 prosenttia vastaajista kertoi, että koronavirus on tuonut elämään huolia tai ongelmia, tai pahentanut jo olemassa olevia. 2021 Allianssin & MTV Uutisten teettämässä kyselyssä 75 % nuorista arvioi henkisen hyvinvointinsa heikentyneen. Nyt 79 % vastaajista koki korona-rajoitusten heikentäneen henkistä hyvinvointiaan.

Nuorten suurimmiksi kokemat haasteet tällä hetkellä ovat jaksamattomuus, ahdistunut olo, liiallinen puhelimen ja netin käyttö, yksinäisyys sekä huoli läheisistä.

“Ennen poikkeusaikaa valtaosa suomalaisista nuorista voi hyvin, koska heitä kannatteli lähipiirin lisäksi ennaltaehkäisevä toiminta: kaveriporukoiden lisäksi harrastukset, kouluyhteisö ja niiden mukanaan tuomat turvalliset aikuiset. Nuo tekijät on nyt otettu kahdeksi vuodeksi pois, eikä se voi olla heijastumatta nuorten hyvinvointiin dramaattisesti. Lisäksi jo aiemmin pahoinvoivat nuoret on jätetty entistä enemmän yksin yhteiskunnan ulkopuolelle”, sanoo Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm

“Jollei nuoriin suunnata tosissaan huomiota ja resursseja, olemme vaarassa menettää kokonaisen ikäluokan. Jokaisen suomalaisen on syytä huolestua nuorten hyvinvoinnista viimeistään nyt. Inhimillisen hinnan lisäksi tekemättä jättämisestä maksetaan muuten myöhemmin todella kovaa taloudellista hintaa.”

Nuorten kokemukset tuen saamisesta  ovat jakaantuneet. Reilu kolmannes kyselyn vastaajista (37 %) kokee saaneensa riittävästi tukea, reilu kolmannes ei koe saaneensa (37 %) ja noin neljäsosa ei osaa sanoa. Eniten nuoret kertovat tarvitsevansa mielenterveyspalveluja, vertaistukea ja mahdollisuutta keskustella muiden nuorten kanssa, tukea etäopiskeluun sekä mahdollisuuksia keskustella luotettavan aikuisen kanssa.

“Nuorisotyölle on nyt valtava tarve. Järjestöjen, kuntien ja esimerkiksi seurakuntien toteuttama nuorisotyö voi tarjota nuorille niitä suorituspaineettomia kohtaamisen paikkoja ja kuuntelevia aikuisia, joita he nyt kipeimmin tarvitsevat. Sen mahdollistamiseksi tarvitaan paitsi kaikkien lasten ja nuorten toimintaan kohdistuvien rajoitusten poistamista, myös lisää resursseja.”

71 % kyselyn vastaajista pitää koronan takia tehtyjä rajoituksia melko tai erittäin tärkeinä. Kuitenkin 56 % vastaajista pitää lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittamista tarpeettomana. Tulos on sama, kuin vuotta aiemmin tehdyssä kyselyssä.

MTV:n ja Allianssin kysely alle 30-vuotiaille nuorille toteutettiin 2.-7.2.2022. Kyselyyn vastasi noin 1300 nuorta. 

Lisätietoja

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
anna.munsterhjelm@alli.fi

Salla Merikukka, viestintäpäällikkö
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
salla.merikukka@alli.fi
040 5278 518

Katso myös