Uutiset

Nuorten hyvinvointia vahvimmin edistäneet kansanedustajat palkittiin Euroopan nuorten teemavuoden valokuvateoksilla

Uutiset 3.3.2023

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi on selvittänyt, ketkä kaksitoista kansanedustajaa ovat valtiopäivätoimilla eniten edistäneet nuorten hyvinvointia vuonna 2022.

Mittauksessa pisteytettiin lakialoitteet, kirjalliset kysymykset, toimenpidealoitteet, keskustelualoitteet ja talousarvioaloitteet, joita verrattiin nuorisoalan nuorten hyvinvoinnille asettamiin tavoitteisiin. Lisäksi huomioitiin aktiivinen toiminta eduskunnan Nuorten puolella -verkostossa. Vuonna 2022 valtioneuvoston jäseninä toimineita kansanedustajia ei otettu mukaan tarkasteluun. 

Nuorten puolustajina eniten pisteitä keränneitä kansanedustajia ovat Eeva-Johanna Eloranta (sd), Sari Essayah (kd), Veronika Honkasalo (vas), Inka Hopsu (vihr), Saara Hyrkkö (vihr), Kaisa Juuso (ps), Ari Koponen (ps), Noora Koponen (vihr), Mia Laiho (kok), Merja Mäkisalo-Ropponen (sd), Päivi Räsänen (kd) ja Sari Sarkomaa (kok). 

“Aloitteiden ja kysymysten läpikäynti osoitti, että kansanedustajat yli puoluerajojen ovat hyvin tietoisia ja huolissaan nuorten heikentyneestä tilanteesta. Tällä huomionosoituksella haluamme kiittää heitä ja kannustaa jatkamaan nuorten hyvinvoinnin edistämistä tarmolla ja tavoitteellisesti“, sanoo Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm

“Pelkkien valtiopäivätoimien tarkastelu ei anna täydellistä kuvaa kansanedustajien toiminnasta tai sen vaikuttavuudesta, mutta se on läpinäkyvä ja mitattavissa oleva tapa punnita edustajien työtä. Haluamme myös muistuttaa, että nuorten hyvinvoinnin edistäminen vaatii vallankäyttäjiltä konkreettisia esityksiä ja työtä. Puheilla voidaan luoda toivoa ja osoittaa tukea, mutta nykytilan muuttaminen edellyttää aina toimintaa.”

Nuorten hyvinvointia voimakkaimmin edistäneille kansanedustajille luovutettiin tunnustukseksi Euroopan nuorten teemavuoden valokuvateokset. Valokuvaaja Henrietta Soinisen Kohdatut-kokonaisuuteen kuuluvissa teoksissa kerrotaan kahdentoista nuoren tarinat pandemian ajalta ja siitä, kuinka nuorisotyö auttoi heidät kriisin yli.

Katso myös