Uutiset

Nuorten ilmasto- ja luontoryhmä on aloittanut työnsä

Uutiset 19.6.2023

Valtioneuvoston kanslian alaisuuteen perustetun uuden nuorten ilmasto- ja luontoryhmän tehtävänä on tukea ministeriöitä nuorten osallistumisen suunnittelussa, toteutuksessa ja vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteena on varmistaa erilaisten politiikkatoimien oikeudenmukaisuus tulevien sukupolvien näkökulmasta. Allianssi avasi keväällä haun ryhmän jäseniksi, ja ryhmän kokoonpanosta päätti Allianssin hallitus.

Nuorten ilmasto- ja luontoryhmän 14 jäsentä valittiin kahden vuoden kaudelle. Ryhmään haki 79 henkilöä. Uusien jäsenten valinnassa huomioitiin motivaation ja kokemuksen lisäksi kokoonpanon tasapaino esimerkiksi alueiden, iän, koulutuksen ja kiinnostuksen kohteiden suhteen. Ryhmä päättää vastuunjaosta tarkemmin keskenään. 

Nuorten ilmasto- ja luontoryhmän tehtävänä on tuoda päätöksenteon tietopohjaan uusia ja nousevia näkökulmia sekä ratkaisumalleja. Nuorten Agenda 2030 -ryhmän alajaostona toimiva ilmasto- ja luontoryhmä järjestää myös joka toisena vuotena nuorten ilmasto- ja luontohuippukokouksen. Kokouksella pyritään mahdollistamaan nuorten laajempi osallistuminen heidän tulevaisuuttaan koskevaan päätöksentekoon.

Allianssin hallitus on nimennyt Nuorten ilmasto- ja luontoryhmän jäseniksi kaudelle 2022– 2024 nimetään seuraavat henkilöt:

Sarella Arkkila
Anton Broända
Loviisa Etto
Ellen Haaslahti
Alisa Horsmanheimo
Sara Huhtanen
Eero Kakko
Vili Kanniainen
Aino Kenttälä
Topi Maanela
Eveliina Nurminen
Valtteri Paakki
Aaro Sariola
Elina Tuiskunen

Katso myös