Nuorten osallisuutta käsittelevä toimenpideohjelma vietävä käytännön tasolle

Uutiset 12.6.2002

 

Nuorisotyön kenttä toivottaa tervetulleeksi pääministeri Lipposelle luovutetun toimenpideohjelman nuorten osallisuuden edistämiseksi. Allianssi vaatii kuitenkin nuorisojärjestöille merkittävämpää roolia toimenpideohjelmassa ja edellyttää sen johtavan konkreettisiin toimenpiteisiin.

Toimenpideohjelmassa listataan lukuisia asioita ja toimenpiteitä, joita nuorisotyötä tekevät tahot ovat jo vuosia vaatineet toteutettavaksi. Tärkeimpiä näistä ovat ennaltaehkäisevän perusnuorisotyön arvon tunnustaminen ja pyrkimys hallinnolliset sektorirajat ylittävään nuorisotyöhön niin kunnallisella kuin alueellisellakin tasolla.

Kummastusta herättää kuitenkin kansalaisjärjestöjen melkein täydellinen puuttuminen toimenpideohjelmasta. Kun puhutaan nuorten osallisuudesta ja sen edistämisestä, nuorisojärjestöjä ei voi eikä saa sivuuttaa. Nuorisojärjestöt haluavat kantaa oman kortensa yhteiseen kekoon.

Vapaaehtoista kansalaistoimintaa edustavat nuorisojärjestöt ovat nuorisotyön vahvoja toimijoita. Ne ovat tehneet ja tulevat tekemään runsaasti työtä nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. Järjestöissä opittavat asiat tukevat aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista.

Toinen, lähtökohtainen kummallisuus toimenpideohjelmassa on se, että siinä nuoria käsitellään täysin objekteina, toimenpiteiden kohteina. Kun puhutaan nuorten syrjäytymisen estämisestä, on nuoriltakin voitava vaatia toimia.

Allianssi edellyttää myös, että toimenpideohjelma johtaa ripeisiin toimenpiteisiin kärjistyvien nuorten ongelmien, kuten nuorisotyöttömyyden, asuntopulan ja koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Ohjelma ei saa jäädä pölyttymään ministeriöiden hyllylle. Sen on johdettava konkreettisin toimenpiteisiin nuorten ongelmien purkamiseksi.


Avainsanat: