Nuorten puoluegallup: Vihreät suosikkipuolue, kokoomus toisena pitkällä takamatkalla

Uutiset 29.10.2018

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi kysyi 15-19-vuotiailta toisen asteen opiskelijoilta, mitä puoluetta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt ja heillä olisi äänioikeus. Mittauksessa vihreät oli nuorten keskuudessa selkeästi suosituin puolue 33,6 % kannatuksella. Toiseksi ja kolmanneksi gallupissa suoriutuivat kokoomus 20,9 % ja keskusta 14,1 % kannatuksella.

Kysely toteutettiin nettikyselynä syyskuussa 2018, ja siihen vastasi yli kaksituhatta toisen asteen opiskelijaa. Kyselyn tuloksia ei ole painotettu taustamuuttujien mukaan. 

Muut puolueet jäivät kannatusmittauksessa alle 10 % kannatuksen. Perussuomalaisia äänestäisi 9,6 %, sosialidemokraatteja 8,4 %, vasemmistoa 4,6 %, RKP:ta 2,5 % ja sinisiä tai kristillisdemokraatteja 1,7 % vastaajista. Muita vaihtoehtoja, kuten pienpuolueita, äänestäisi 2,9 % vastaajista. Selvityksen suosituimmat pienpuolueet olivat piraattipuolue, feministinen puolue, eläinoikeuspuolue ja liberaalipuolue.

Noin 15 % nuorista koki suurta varmuutta puoluevalinnastaan, eivätkä he nähneet mahdollisena muun kuin ensisijaisesti valitsemansa puolueen äänestämisen. Varsinaisen puoluekannatuksen kärkikolmikko nousee kärkeen myös kysyttäessä mitä muuta puoluetta nuori voisi kuvitella äänestävänsä. Äänestämisen “kakkosvaihtoehtona” suosituimmaksi puolueeksi nousi keskusta, jota voisi kuvitella äänestävänsä 27,6 % vastaajista. Kokoomusta voisi äänestää 26,7 % ja vihreitä 24,0 % vastaajista. Sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton suosittuus nuorten toissijaisena puolueena on myös kohtuullisella tasolla: 19,5 % vastaajista voisi äänestää SDP:tä ja 16,0 % vasemmistoliittoa.

Allianssin kyselyyn vastanneiden nuorten äänestyshalukkuus oli hyvin korkealla tasolla. Lähes kaikki vastaajista kertoivat äänestävänsä tulevaisuudessa presidentin- ja eduskuntavaaleissa. Eniten epävarmuutta äänestämisen suhteen oli maakunta- ja eurovaaleissa, joiden kohdalla noin 10 % vastaajista kertoi, ettei varmasti tai melko varmasti aio tulevaisuudessa äänestää kyseisissä vaaleissa.

Nuorten äänestyshalukkuuteen eniten vaikuttavat tekijät olivat gallupin mukaan halu vaikuttaa itselle tärkeään yhteiskunnalliseen kysymykseen, äänestämisen kokeminen kansalaisvelvollisuutena sekä omille arvoille sopivan puolueen löytäminen. 38,5 % vastaajista kertoi äänestävänsä heikentääkseen epämieluisan puolueen tai ehdokkaan menestystä.

Tutustu puoluegallupin tuloksiin ja vastaajien taustamuuttujiin (PDF):

Nuorten puoluegallupin tulokset 2018k

Tutustu puoluegallupin raakadataan (XLS): 

Allianssi_puoluegallup_aineisto

 

Asiasta antavat lisätietoja nuorten osallisuuden asiantuntija Virva Viljanen, p. 050 302 0598, virva.viljanen@alli.fi, ja vaikuttamisen asiantuntija Silja Silvasti, p. 041 515 2233.
 

Puoluekannatusmittaus toteutettiin verkkokyselynä, jota jaettiin sosiaalisessa mediassa, Allianssin verkkosivuilla sekä levitettiin sidosryhmissä. Kyselyyn vastasi 27.8.-30.9.2018 aikavälillä 2077 15-19-vuotiasta toisen asteen (lukion tai ammatillisen oppilaitoksen) opiskelijaa. Nuorten puoluegallupin julkistus on osa valtakunnallista Politiikkaviikkoa peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Politiikkaviikolla 29.10.-2.11. eri oppilaitoksissa (alakoulut, yläkoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset) tutustutaan politiikan toimintamekanismeihin sekä ajankohtaisiin poliittisiin aiheisiin eri tavoin. Oppilaitos rakentaa politiikkaviikkonsa ohjelman tarjotuista mahdollisuuksista ja käyttää teemaviikkoon haluamansa verran aikaa. www.politiikkaviikko.fi


Avainsanat: