Nuorten terveiset kehysriiheen: nuorten osallisuudella luodaan tulevaisuuden hyvinvointia

Uutiset 10.4.2018

 

Sipilän hallitus kokoontuu tänään ja huomenna kautensa viimeiseen kehysriiheen päättämään vuoden 2019 budjetin suuntaviivoista. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry kannustaa hallitusta tarttumaan professori Juho Saaren työryhmän loppuraportissa esitettyihin toimenpiteisiin nuorten demokratiataitojen ja osallisuuden edistämiseksi ja esittää omia näkemyksiään kehysriihityöskentelyn tueksi.

Allianssin 3 pointtia nuorten osallisuuden kehittämiseksi

Demokratiataidot kouluihin

  • jokaisessa oppilaitoksessa järjestettävä nuorisovaalit
  • jokaiseen kuntaan ja maakuntaan toimiva nuorisovaltuusto, jolla on selkeästi määritelty toimintabudjetti ja nimetty vastaava nuoriso-ohjaaja
  • politiikka tuotava kouluihin – erilaiset puolueet ja järjestötoiminnan muodot tutuiksi myös vierailujen ja esittelyiden kautta.

Allianssi peräänkuuluttaa, että demokratiataidot kuuluvat kaikille. Erityisesti toisen asteen ulkopuolella olevat ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat jäävät usein järjestötoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen sivustaseuraajiksi.

Äänestysikäraja 16 ikävuoteen

  • Äänestysikäraja laskettava tulevissa maakuntavaaleissa ja kuntavaaleissa 2021. Äänestysikärajan laskemista voidaan myös kokeilla Saaren työryhmän esittämällä tavalla, jos se on perustuslaillisesti mahdollista.
  • Kansalaisaloitteiden esittämis- ja allekirjoitusoikeuden ikärajan lasketaan 16 ikävuoteen.

Nuorten osallistaminen päätöksentekoon

  • Maakunnallisessa lainsäädännössä hyödynnetään osallistuvaa budjetointia nuoriin liittyvien hankintojen toteuttamisessa.

”On demokratian kannalta välttämätöntä, että nuoret saadaan paremmin mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Nuorten kokemuksia vaikuttamisesta ja yhteiskunnallisista asioista voidaan konkreettisin toimin parantaa siten, että kaikilla on tosiasiallinen mahdollisuus kiinnostua aihepiiristä. Tällä on myös eriarvoisuutta vähentävä vaikutus”, Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard muistuttaa.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Elisa Gebhard, puh. 050 575 1723
Vaikuttamisen asiantuntija Silja Silvasti, puh. 041 515 2233


Avainsanat: