Uutiset

Nuorten tulevaisuusjulistus luovutettiin ministeri Kurviselle NUORI2022-tapahtumassa

Uutiset 27.4.2022

Poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajat luovuttivat yhdessä laaditun Nuorten tulevaisuusjulistuksen nuorisoasioista vastaavalle tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle tänään NUORI2022 – valtakunnallisten nuorisotyön päivien yhteydessä. Nuorten tulevaisuusjulistus laadittiin kaksipäiväisessä nuorisopoliitikkojen tapaamisessa, jonka tavoitteena oli löytää puoluerajat ylittäviä tavoitteita nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Koska nuorten mielenterveyden häiriöt ovat sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti kestämättömällä tasolla, julistuksessa esitetään laadittavaksi nuorten tulevaisuustakuu yhteiskunnan palvelulupaukseksi nuorille. Nuoret tarvitsevat matalan kynnyksen palveluja sekä varhaista puuttumista. Terapiatakuu tulee toteuttaa valtakunnallisesti ja palveluketjut saada kuntoon, jotta nuori todella voi luottaa saavansa apua kun sitä tarvitsee.

Julistuksessa myös vaaditaan, että nuoret nostetaan koronan jälkihoidon prioriteetiksi ja nuorten mielenterveyspommi puretaan.  Nuorisopoliitikot näkevät, että koronapandemian aiheuttaman nuorten hyvinvointi- ja yhteisöllisyysvajeen purkamiseksi nuorille tulee tarjota vuodeksi harrastus- ja kulttuuripassi, joka mahdollistaa mielekkään vapaa-ajan ja henkisen hyvinvoinnin parantumisen. 

Monen opiskelu on koronan takia hidastunut ja vaikeutunut, ja siksi opintotuen myöntämiskriteerejä tuleekin nuorisopoliitikkojen mielestä tilapäisesti höllentää: tukikuukausia tulee lisätä ja opintopisteiden vaatimuksista joustaa. Ja jos opinnot ovat todennetusti viivästyneet pandemian takia, tulee opintolainahyvitykseen vaadittua valmistumisaikaa tilapäisesti pidentää vuodella.

Nuorisopoliitikot vaativat myös, että nuorten äänen on kuuluttava jatkossa valtakunnallisessa päätöksenteossa. Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, ja siksi äänestysikärajaa tulee laskea 15 ikävuoteen kaikissa vaaleissa. Samoin kansalaisaloitteen ikärajaa tulee laskea 15 vuoteen. Nuorten tulevaisuusjulistuksessa myös ehdotetaan, että nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa suoraan päätöksentekoon lisättäisiin tuomalla valtakunnallinen osallistava budjetointi alle 18-vuotiaille. 

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt näkevät, että nuorten hyvinvointiin liittyvää politiikkaa täytyy johtaa tavoitteellisesti, koordinoidusti ja resurssitehokkaasti. Valtakunnallisen nuorisopolitiikan johtamisen mahdollistamiseksi nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin tukemiseen kohdennetut palvelut tuleekin siirtää eri hallinnonaloilta yhdelle ministerille yhteen ministeriöön. Suomeen tulee lisäksi laatia valtioneuvoston nuorisopoliittinen selonteko, joka käsitellään parlamentaarisesti. Selonteossa kartoitetaan nuorten hyvinvoinnin ja nuorisoalan nykytilanne sekä asetetaan niiden kehittämiselle pitkän aikavälin tavoitteet. 

Julistus on yhteinen ulostulo ja tahdonilmaus nuorille tärkeistä politiikan tavoitteista. Kutsutuista järjestöistä tulevaisuusjulistusta saapuivat valmistelemaan Suomen Keskustanuorten ja Keskustaopiskelijoiden, Kokoomuksen Nuorten Liiton ja Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan, Sosialidemokraattisten nuorten ja Sosialidemokraattisten opiskelijoiden, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton, Vasemmistonuorten ja Vasemmisto-opiskelijoiden, RKP-nuorten ja KD Nuorten johtotehtävissä olevia nuoria toimijoita. Nuorten tulevaisuusjulistus on tämän joukon yhteinen tahdonilmaus nuorille hyvästä politiikasta.

Tutustu Nuorten tulevaisuusjulistukseen tarkemmin Allianssin julkaisupankissa. 

Nuorten tulevaisuusjulistus työstettiin nuorisopoliitikkojen tapaamisessa, joka järjestettiin osana Allianssin koordinoimaa Vaikuttamisrauha-hanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää rakentavaa keskustelukulttuuria ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa. Vaikuttamisrauha tukee nuorten mahdollisuutta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen vihapuheesta vapaasti.

Katso myös