Uutiset

Nuorten tulevaisuususkoa varjostavat jatkuvat kriisit ja lisääntynyt rasismi — “Tämä on asia, mihin meidän tulee ehdottomasti puuttua”

Uutiset 23.3.2022

Ennen Ukrainan sotaa teetetyn Nuorisobarometrin mukaan nuorten usko omaan tulevaisuuteen on noussut. Allianssin ja MTV Uutisten tuoreen kyselyn tulokset kuitenkin kertovat, että ilmastonmuutos, koronapandemia ja Ukrainan sota huolestuttavat nyt nuoria. Lisäksi nuoria huolettaa heidän oma taloudellinen tilanteensa sekä Ukrainan sodankin myötä lisääntynyt rasismi. 

Allianssin ja MTV Uutisten alle 30-vuotiaille nuorille teettämästä kyselystä selviää, että eniten tulevaisuudessa nuoria huolestuttaa ilmastonmuutos, sodat ja sodan leviäminen Suomeen sekä omat henkiset ongelmat, kuten masennus ja uupumus. Lisäksi vastaajat nostivat huolenaiheiksi mm. oman taloudellisen tilanteen sekä rasismin lisääntymisen Suomessa.

Kyselystä selviää, että Ukrainan sodan myötä kiristynyt yhteiskunnallinen keskustelu on lisännyt muukalaisvihaa Suomessa. Kyselyn vastaajat kertovat avoimissa vastauksissa venäläisvihasta, joka kohdistuu venäläisten ja venäläistaustaisten lisäksi myös muihin itäeurooppalaisiin vähemmistöihin, kuten karjalaisiin. 

“Moni nuori pelkää turvallisuutensa puolesta — ei vain Venäjän hyökkäyksen, vaan myös kiristyneen ilmapiirin ja lisääntyneen rasismin vuoksi. Tämä on asia, mihin meidän tulee ehdottomasti yhdessä puuttua. Voimme esimerkiksi kouluttaa eri alojen toimijoita, kuten opettajia, poliiseja ja muita nuoria kohtaavia ammattilaisia antirasistisen toiminnan ja turvallisemman tilan periaatteista. Lisäksi on tärkeää tarjota koulutusta myös nuorille itselleen, ja lisätä tietoisuutta rasismin ilmenemisen muodoista”, toteaa Allianssin vaikuttamisen asiantuntija Titta Hiltunen

Nuoret odottavat päättäjiltä ratkaisuja

Vaikka maailmantila ja tulevaisuus yleisesti aiheuttaa nuorissa suurta huolta, arvioivat nuoret kyselyssä oman tulevaisuutensa kuitenkin kohtalaisen valoisaksi. Lähes kaksi kolmasosaa nuorista arvioi omaa tulevaisuuden näkymää vähintään arvosanalla 7 (asteikolla 1-10). Tulevaisuudessa toivoa kyselyn mukaan nuorille antaa erityisesti omat läheiset: avoimissa vastauksissa nuoret nostivat esille erityisesti ystävät, puolisot ja perheenjäsenet. Sama tulos näkyy myös hiljattain julkaistussa, joskin ennen Ukrainan sodan syttymistä tehdyssä Nuorisobarometrissa, jonka mukaan nuorten usko omaan tulevaisuuteen on noussut.

“On hienoa, että nuoret näkevät elämässään myös hyviä ja toivoa antavia asioita. Emme saa kuitenkaan tuudittautua siihen, vaan nuorten huolet on otettava tosissaan. Päättäjien tehtävä on nyt vahvistaa nuorten palveluita ja ohjattava resursseja nuorisotyöhön. Lisäksi on aivan olennaista, että päättäjät hoitavat huolien juurisyitä ja ratkovat nuoria huolettavia kriisejä, kuten sodanuhkaa ja ilmastonmuutosta, johdonmukaisesti”, kommentoi Hiltunen. 

Kaksi kolmasosaa kyselyn vastaajista ilmoitti, että koronapandemialla tai Ukrainan sodalla ei ole ollut vaikutusta lapsihaaveisiin tai -suunnitelmiin. Kolmasosa kertoi taas lapsihaaveiden vähentyneen ja vain noin seitsemän prosenttia lisääntyneen kriisien vaikutuksesta.

Allianssin ja MTV Uutisten alle 30-vuotiaille suunnattu kysely teetettiin 9.-14.3.2022 ja siihen vastasi 1322 nuorta. 

Lisätietoja

Titta Hiltunen, kotimaan vaikuttamisen asiantuntija
titta.hiltunen@nuorisoala.fi
044 748 6556

Salla Merikukka, viestintäpäällikkö
salla.merikukka@nuorisoala.fi
040 5278 518

Allianssin turvallisemman tilan periaatteet ja vihapuheesta vapaan keskustelun säännöt nuorisoalan toimijoille 

Katso myös