Uutiset

Nuorten vaalikone avattiin äänestäjille

Uutiset 1.2.2023

Nuorisoalan yhteinen vaalikone kokoaa yhteen nuoria koskettavia kysymyksiä ja auttaa nuoria löytämään oman ehdokkaansa eduskuntavaaleissa 2023.  Vaalikoneen löydät osoitteesta nuortenvaalikone.fi

Nuorten vaalikone on julkaistu jälleen äänestäjille! Nuorisoalan yhteistyönä tuotettu vaalikone koostuu tällä kertaa 5 aiheesta ja 19 kysymyksestä, jotka on työstetty kaikille alan toimijoille avoimessa työryhmässä. Nuorisoalan toimijat pitivät työstössä tärkeänä erityisesti vaalikysymyksien erottelevuutta ja teemojen monipuolisuutta.

Toisin kuin monet muut vaalikoneet, Nuorten vaalikone nostaa esiin erityisesti nuorille tärkeitä kysymyksiä, ja haastaa ehdokkaita pohtimaan nuoria laajasti koskevia politiikan teemoja. Lisäksi vaalikone toimii demokratiakasvatuksen työkaluna mm. oppilaitoksissa järjestettävien Nuorten vaalien yhteydessä, jonka vuoksi Nuorten vaalikoneen kysymykset onkin muotoiltu niin, että ne ovat helposti ymmärrettäviä myös nuoremmille käyttäjille. 

Vaalikoneilla on tutkitusti suuri merkitys erityisesti nuorten äänestyspäätöksiin. Nuorten vaalikoneen kautta nuoret pääsevät tarkastelemaan ehdokkaita erityisesti nuorille tärkeiden teemojen ja kysymysten kautta. 

Nuorten vaalikoneeseen on vastannut tähän mennessä yli 500 eduskuntavaaliehdokasta. Ehdokkaat voivat vastata vaalikoneeseen vielä 9.3. asti. Vaalikone on kolmikielinen: ehdokkaat ovat halutessaan voineet täyttää vaalikoneen suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi. Vaalikoneen teknisestä toteutuksesta vastasi Webscale Oy. 

Nuorten vaalikoneella on pitkät perinteet, sillä se oli Ylen vaalikoneen ohella toinen maailman ensimmäisistä nykyisenkaltaisista vaalikoneista. Ensimmäistä kertaa vaalikone julkaistiin vuonna 1996 Harava-nimellä. Nuorten vaalikoneen toteutusta koordinoi silloin ja nyt Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi. 

Kaikissa Nuorten vaalikoneeseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä:
vaalikone@nuorisoala.fi 

Katso myös