Uutiset

Nuorten vaalit ja uudistunut Politiikkaviikko järjestetään tammikuussa 2024 – ilmoittaudu mukaan!

Uutiset 26.5.2023

Nuoria Nuorten vaaleissa.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin demokratiakasvatustapahtuma Nuorten vaalit järjestetään seuraavan kerran tammikuussa ennen presidentinvaalien ensimmäistä kierrosta. Ensi vuonna uudistuva Politiikkaviikko järjesteteään Nuorten vaalien kanssa samaan aikaan.

Demokratiakasvatukselliset Nuorten vaalit sekä Politiikkaviikko järjestetään 8.–12.1.2024, jotta Nuorten vaalien tulokset ehditään julkistaa ennen presidentinvaalien ennakkoäänestyksen alkua. Politiikkaviikon materiaalit jäävät ilmoittautuneiden käyttöön myös virallisen Politiikkaviikon jälkeen. 

Mitkä Nuorten vaalit ja mikä Politiikkaviikko?

Nuorten vaalit on kaikille alle 18-vuotiaille nuorille suunnattu vaalitapahtuma, jossa nuoret tutustuvat vaaleihin ja harjoittelevat äänestämistä. Nuorten vaaleissa äänestetään samoja ehdokkaita kuin varsinaisissakin vaaleissa ja nuoret toimivat itse vaalitoimitsijoina. Nuorten vaalit voidaan järjestää muun muassa peruskoulujen ala- ja yläkouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, muissa oppilaitoksissa, nuorten työpajoilla ja nuorisotoiminnassa. Nuorten vaalit on mahdollista toteuttaa 8.–12.1.2024 välillä järjestäjälle itselleen sopivana ajankohtana.

Politiikkaviikko on nuorille suunnattu valtakunnallinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko, jonka materiaalien ja tilaisuuksien avulla voi käsitellä politiikkaa muun muassa opetuksessa, nuorisotyössä, työpajoilla ja harrastustoiminnassa. Politiikkaviikolla tutustutaan politiikkaan ja opetellaan yhteiskunnallisen osallistumisen taitoja nuorten aktiivista toimijuutta vahvistaen.

Miksi ja miten Politiikkaviikko uudistuu?

Osa nuorista ei saamamme palautteen perusteella koe, että heillä on riittävästi tietoa politiikasta edes Nuorten vaaleissa äänestämistä varten. Vastataksemme palautteeseen ja selkeyttääksemme Politiikkaviikon konseptia järjestämme Nuorten vaalit ja Politiikkaviikon ensi vuonna ensimmäistä kertaa samaan aikaan. Näin Politiikkaviikon materiaalit tarjoavat tukea ja taustatietoa vaalien ja politiikan käsittelyyn ennen Nuorten vaaleja. Samalla Politiikkaviikon sisältöjen kokonaisuutta kirkastetaan.

Politiikkaviikon teemat tulevat ensi vuonna kytkeytymään ulkopolitiikkaan ja Suomeen kansainvälisen yhteisön osana, jotta materiaaleja voisi hyödyntää niin presidentinvaaleja kuin eurovaalejakin käsiteltäessä. Ennen vuoden 2024 eurovaaleja ei järjestetä Nuorten vaaleja tai Politiikkaviikkoa, sillä eurovaalit järjestetään kesälomakauden alettua.

Miksi demokratiakasvatus on tärkeää?

Demokratiakasvatuksella voidaan tutkitusti tasata eroja sen välillä, miten eri lähtökohdista tulevat nuoret ymmärtävät yhteiskuntaa ja kokevat voivansa vaikuttaa siihen. 

Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen on eriytynyt muun muassa perhetaustan, koulutustason ja sukupuolen mukaan. Varsinkin nuoret miehet sekä matalasti koulutettujen vanhempien lapset jättävät herkästi äänestämättä. Tyttöjen ja nuorten naisten sisäinen kansalaispätevyys eli kokemus omista kyvyistään vaikuttaa yhteiskuntaan on puolestaan hälyttävän matalalla tasolla.

Tällä hetkellä nuoret ovat aliedustettuina päätöksenteossa niin äänestäjinä, ehdokkaina kuin valittuina päättäjinäkin. Demokratiakasvatus on yksi keskeinen keino, jolla varmistetaan, että nuoret perhetaustasta tai koulutustasosta riippumatta sitoutuvat äänestämisen kaltaisiin demokratian keinoihin myös tulevaisuudessa.

Ilmoittaudu mukaan Nuorten vaaleihin sekä Politiikkaviikkoon

Jos haluat järjestää Nuorten vaalit, Politiikkaviikon tai molemmat, voit ilmoittaa ryhmäsi mukaan joko suomenkielisellä Lyyti-lomakkeella tai ruotsinkielisellä Lyyti-lomakkeella. Ilmoittautuminen on käynnissä 8.12.2023 asti. Sen jälkeen Nuorten vaaleihin ilmoittautuneet saavat sähköpostilla Nuorten vaalien ohjeet, tulostettavat vaalimateriaalit ja sekä linkin, jolla äänestystuloksen voi ilmoittaa valtakunnalliseen ääntenlaskuun. Politiikkaviikon sähköinen materiaalipankki puolestaan avataan ilmoittautuneille syksyn 2024 aikana.

Lisätietoja

Silja Uusikangas
nuorten osallisuuden asiantuntija
demokratiakasvatus@nuorisoala.fi

Katso myös